Opas väestönsuojan käytöstä suosittelee harjoittelemaan suojien käyttöönottoa ja huolehtimaan laitteiden toimintakunnosta ajoissa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan ovat varautumiseen liittyvät asiat nousseet suomalaisten kiinnostuksen kohteeksi. Pelastuslaitoksille on tullut kansalaisilta runsaasti tiedusteluja esimerkiksi väestönsuojista. Viranomaiset ovat vastanneet tiedon tarpeeseen ja koonneet asukkaille tietopaketteja väestönsuojista. Pelastuslaitokset muistuttavat, ettei Suomeen kohdistu uhkaa, joka edellyttäisi väestönsuojien käyttöönottomääräysten antamista.

Kansalaisten kiinnostuksen on huomannut myös rovaniemeläinen Reijo Huhtala, joka viime vuoden lopulla valmistui Laurea-ammattikorkeakoulusta turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomiksi. Opinnäytetyön aiheeksi Huhtala valitsi väestönsuojan käyttöönoton.

Kun Ukrainan kriisi kiristyi sodaksi, kääntyivät Huhtalan opinnäytetyön lataukset julkisessa Theseus-palvelussa nopeaan nousuun. Opasta on tähän mennessä avattu yli 800 kertaa, kun yleensä Laurean opinnäytetöitä tallennetaan verkosta 100–200 kertaa.

Huhtala on yllättänyt työnsä saamasta julkisuudesta. Todennäköisesti hakukoneet johdattavat tiedonnälkäisiä opinnäytetyön ääreen.

— Kun valitsin aihetta vuosi sitten, ei tietenkään ollut näköpiirissä tällaista varautumiseen ja väestönsuojeluun liittyvää tiedontarvetta kuin nyt. Lähtökohtana oli Laurea-ammattikorkeakoulun tarve saada Porvoon Campuksen henkilökunnalle opas väestönsuojan käyttöönottoon. Tunsin aihepiirin entuudestaan, sillä olin muutamaa vuotta aikaisemmin suorittanut väestönsuojantarkastajan koulutuksen, Huhtala kertoo.

Huhtala työskentelee turvallisuusasiantuntijana Lapin yliopistolla ja Lapin ammattikorkeakoulussa, aiemmalta ammatiltaan hän on palomies.

Sovellettavissa myös taloyhtiöihin

Lokakuussa valmistunut opinnäytetyö sisältää ohjeen väestönsuojan käyttöönotosta, tiedot väestönsuojassa olevista tarvikkeista, ohjeen suojan tarkastuksien aikataulusta ja sisällöstä sekä yleistä tietoa suojan tiiviyskokeesta.

Opasta hyödyntäen kuka tahansa Porvoon Campuksen henkilökunnasta pystyy laittamaan väestönsuojan käyttökuntoon lain edellyttämässä 72 tunnin määräajassa ja vaatimusten mukaisesti. Taustalla on huomio siitä, että väestönsuojan hoitajaksi nimetty henkilö ei kriisitilanteessa välttämättä ole paikalla huolehtimassa käyttöönotosta.

Huhtala uskoo, että oppaasta on hyötyä myös esimerkiksi taloyhtiöissä, joissa väestönsuoja-asiat mietityttävät asukkaita.

— Julkisen opinnäytetyön ohjeet ovat sovellettavissa myös muihin kiinteistöihin, joihin on rakennettu S1-luokan väestönsuojia.

Ohjeen lisäksi tarvitaan harjoittelua

Väestönsuojan ja sen laitteiden säännöllinen tarkastus varmistavat väestönsuojan laitteiden toimivuuden kriisitilanteissa. Samalla voidaan ajoissa reagoida tarkastuksissa havaittuihin vikoihin. Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti ilmanvaihtolaitteiden ja viemärin patoventtiilin toimivuuteen. Aikaisella huollolla voidaan säästää parhaimmillaan kymmenien tuhansien eurojen korjauskuluja.

Opinnäytteen pohdintaosassa Huhtala esittää oppilaitokselle jatkohankkeena väestönsuojan käyttöharjoitusta, joka videoitaisiin opetus- ja perehdytysmateriaaliksi. Huhtalan havainnon mukaan vastaavat harjoitukset ovat harvinaisia — julkista tietoa löytyy vain muutamasta toteutetusta harjoituksesta.

— Pelastuslaitokset sekä pelastusalan järjestöt voisivat olla kiinnostuneita aiheesta sen harvinaisuuden vuoksi, Huhtala vinkkaa.

Ukrainan sodan vuoksi varautumisasioihin kiinnitetään huomiota. Aiemmin ajateltiin, ettei yhteiskuntaa uhkaa mikään sellainen, joka vaatisi erityisesti väestönsuojien huomioimista.

— Pelastuslain uudistus loivensi väestönsuojilta vaadittavia asioita, ja pelastuslaitosten tekemä väestönsuojien tarkastustoiminta on heikentynyt. Samaan aikaan vanhojen väestönsuojien korjausvelka on kasvanut. Toivottavasti nyt herännyt kiinnostus väestönsuoja-asioita kohtaan säilyy, Huhtala sanoo.

Väestönsuojat on rakennettu sotilaallisia uhkia vastaan, ja normaalioloissa suojat ovat usein hyötykäytössä, asuinrakennuksissa esimerkiksi varastotilana. Vastuu väestönsuojasta ja sen kunnossapidosta on omistajalla. Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. Määräyksen väestönsuojelun tehostetusta toiminnasta antaa pelastusviranomainen.

Lue lisää aiheesta