Kuntien henkilöstöjohtaminen on tienhaarassa. Valittavana on kaksi reittiä: jatkaa kuten tähän asti tai ottaa aiempaa aktiivisempi ote.

Muutokset ja epävarmuus ovat koetelleet kuntia ja tämä on näkynyt henkilöstön työn imun heikentymisenä ja työuupumuksen lisääntymisenä.

Henkilöstöjohtamista tutkineet Työterveyslaitoksen ja Vaasan yliopiston asiantuntijat sanovat kuntien olevan tienhaarassa.

Vaihtoehtoina on jatkaa nykytyylillä, jossa henkilöstön hyvinvointi ei muutosten jatkuessa ainakaan lisäänny – tai valita aiempaa aktiivisempi ja tavoitteellisempi reitti.

– Keskeinen tutkimustuloksiimme perustuva viestimme on, että siellä, missä on panostettu palvelevaan, ihmislähtöiseen johtamiseen ja hyviin johtamisen käytäntöihin, koetaan myös enemmän työn imua, sopeudutaan paremmin epävarmuuteen ja muutoksiin ja sitoudutaan omaan työpaikkaan, toteavat tutkijat tuoreessa raportissaan.

Tutkijaryhmään kuuluivat tutkimusprofessori Jari Hakanen ja erikoistutkija Piia Seppälä Työterveyslaitokselta sekä professori Riitta Viitala ja projektipäällikkö Anu Hakonen Vaasan yliopistosta.

Entistä aktiivisemmassa reitissä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä kehitetään vahvistamaan työntekijöiden hyvinvointia ja ennakoivaa toimintaa muutoksiin sopeutumisessa.

Kuntien henkilöstö on tehnyt työtään olosuhteissa, joissa niskassa on ollut muutospaineiden aiheuttamaan epävarmuutta ja odotusta. Henkilöstön uudistumiskyky, innostus ja onnistuminen ovat ratkaisevan tärkeitä muutosten onnistumiselle.

Lähtökohta kehittämiselle on hyvä, sillä työn imu on Suomessa ollut korkeinta nimenomaan kuntasektorin työntekijöillä, tutkijat muistuttavat.

Tutkijat esittävät useita suosituksia henkilöstöjohtamisen kehittämiseksi.

Kun työpaikan muutostilanteissa kiinnitetään huomiota tiedonsaantiin ja tarjotaan työntekijöille mahdollisuuksia osallistua omaa työtään koskevaan päätöksentekoon, voidaan edistää henkilöstön työhyvinvointia ja työpaikkaan sitoutumista.

Työn imun tunnetta kannattaa vaalia ja vahvistaa, sillä työn imun tiedetään olevan yhteydessä muun muassa parempaan työsuoritukseen. Työpaikalla voidaan kiinnittää huomioita erilaisiin voimavaratekijöihin, kuten lähijohtamiseen, kannustavaan ja arvostavaan ilmapiiriin ja oppimismahdollisuuksiin.

Henkilöstöä arvostavalla, kuuntelevalla ja empaattisella esimiestyöllä innostetaan henkilöstä parhaaseen työsuoritukseen.

Työntekijöiden omatoimisesti itselleen ottamat mielekkäät haasteet antavat energiaa, innostusta ja elinvoimaa. Lisäksi yleinen kokemus työpaikoilla on, että työstä pitäisi saada palautetta enemmän tai useammin.


Tutkimusraportti on luettavissa Kuntaliiton sivulta


 

Kuusi vinkkiä henkilöstöjohtamiseen

  • Kehittäkää mahdollisuuksia työajan ja -paikan joustoihin kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se suinkin on mahdollista
  • Laittakaa perehdytys kuntoon kaikilla työpaikoilla
  • Johtakaa muutosta ja siihen liittyvää viestintää suunnitelmallisesti, aktiivisesti ja osallistavasti
  • Tukekaa esimiehiä onnistumaan työssään
  • Kehittäkää työhyvinvoinnin johtamista ennakoivammaksi ja tarvelähtöisemmäksi
  • Varmistakaa suorituksen johtamisen ja palkitsemisen toteuttaminen keskustellen ja kannustaen

Lähde: Hakanen, Hakonen, Seppälä ja Viitala: Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella. Acta nro 272. Työterveyslaitos, Vaasan yliopisto ja Suomen Kuntaliitto 2019.

Kuva: Istock.com/DjelicS

 

 

 

Lue lisää aiheesta