Työsuojeluvaltuutettu on työntekijää varten. Hän puolustaa yksilön yhdenvertaisuutta ja kehittää yhteisön työturvallisuutta.

Ensimmäistä toimikauttaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettuna toimiva Jukkapekka Patoluoto on hyvin innostunut luottamustehtävästään. Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja haasteellisia. Samalla hän on opiskellut kursseilla työsuojelun ammattilaiseksi.

Erityisesti häntä motivoi tehtävässä se, että siinä saa olla paljon tekemisissä ihmisten kanssa. Työsuojeluvaltuutetun täytyy osata keskustella ja neuvotella aroistakin asioista.

– Pitää osata heittää hiekkaa rattaisiin oikeissa paikoissa. Jos joku on esimerkiksi kokenut, ettei ole yhdenvertaisessa asemassa muihin nähden työpaikalla, Patoluoto kertoo.

Haastavinta tehtävässä on kohdata ihminen, olla tekemisissä ihmisten tunteiden kanssa. Jos esimerkiksi joku ajattelee, ettei hän ole yhdenvertaisessa asemassa kollegoihin nähden, hän kokee eriarvoisuuden tunnetta, mistä seuraa pahaolo. Se vaikuttaa kyseisen henkilön työhyvinvointiin ja sitä kautta koko työyhteisön hyvinvointiin.

– Haasteena on löytää se aito tunne ihmisestä, minkä jälkeen päästään vasta kiinni itse asiaan. Sen jälkeen asiaa on helpompi lähteä viemään eteenpäin, Patoluoto toteaa.

Työpäivät ovat erilaisia

Työsuojeluvaltuutetulla ei ole kahta samanlaista työpäivää. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella yhdenvertaisuuteen, seksuaaliseen ahdisteluun tai kiusaamiseen liittyviä tehtäviä on onneksi ollut hyvin vähän. Yleensä tehtävät liittyvät sisäilmaan, suojavaatetukseen sekä välineistön tai kaluston turvallisuuteen ja niiden turvalliseen käyttöön.

Tänä vuonna pelastuslaitoksella on kiinnitetty erityistä huomiota ensihoitotyötä tekevien työturvallisuuteen uhka- ja väkivaltatilanteissa. Tämän syksyinen hyökkäys Kuopion kauppakeskuksessa nosti lisää keskustelua kentällä tehtävän työn turvallisuudesta.

Keski-Uudellamaalla onkin järjestetty aiheeseen liittyvää turvallisuuskoulutusta henkilöstölle. Lisäksi ensihoitotehtävissä toimiville on hankittu uudet, henkilökohtaiset suojaliivit. Vanhat, toimivat ja hyväksytyt suojaliivit kierrätetään ensivasteyksikköinä toimiviin sammutusautoihin.

Kahvipöydissä syntyvät parhaimmat ideat

Työsuojeluvaltuutetun tyypilliseen päivään kuuluu paljon ihmisten kohtaamisia työn äärellä, kaikkien pelastuslaitoksen osastojen kanssa. Patoluoto kertoo, että hän on pääsääntöisesti saanut eniten ammennettavaa tehtäviinsä kahvipöytäkeskusteluista kiertäessään asemilla.

– Työntekijät tietävät parhaiten, minkälaiset työvälineet ja varusteet pitää olla. He myös vaikuttavat siihen, onko töissä keskenään kivaa vai inhottavaa.

– Niin kauan kuin palokunta on ollut olemassa, parhaimmat ideat ja ajatukset tulevat kahvipöytäkeskusteluista, kertoo Patoluoto.

Patoluoto toteaa saaneensa kahvipöytäkeskusteluista niin tietoa, ohjausta, neuvoa, haasteita kuin toimeksiantojakin. Kaiken hän on kirjannut ylös, ja ryhtynyt hoitamaan niitä – asianosaisen luvalla. Asioiden hoitamisessa ja kehittämisessä erityinen merkitys on raportoinnilla, joka hoidetaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella PERA-turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmällä.

 

Ylhäällä kuvassa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettu Jukkapekka Patoluoto esittelee ensihoitotyötä tekeville hankittuja suojaliivejä.

 


Työsuojeluvaltuutettu on turvallisuuden asiantuntija

Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kehittämisessä työsuojeluvaltuutetuilla on keskeinen rooli. He ovat asiantuntijoita, jotka selvittävät mitä kehittämistarpeita on työympäristössä, työpaikalla ja henkilöstöllä.

Heidän tärkeä tehtävä on välittää työntekijätason tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista työnantajalle. Jos työpaikalla on työsuojelutoimikunta, työsuojeluvaltuutettu on sen jäsen.

Työsuojeluvaltuutettu perehtyy oman työpaikkansa työympäristöön sekä turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin ja työsuojelusäännöksiin. Hän myös kannustaa työntekijöitä kiinnittämään huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja tekemään ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi.

Tehtäviensä hoitamista varten työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada nähtäväkseen työpaikan työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyvät turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot. Hän voi olla myös mukana työpaikan työsuojelutarkastuksissa ja muiden asiantuntijoiden tutkimuksissa.

Lisäksi työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää sellainen työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle ja terveydelle. Keskeytyksestä on ilmoitettava välittömästi työnantajalle tai tämän edustajalle.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada koulutusta ja kohtuullinen vapautus työstään tehtäviensä hoitamiseksi sekä korvausta tehtävien hoitamisesta aiheutuvasta ansion menetyksestä. Henkilöstön edustajana työsuojeluvaltuutetulla on työsopimuslain perusteella korostettu irtisanomissuoja.

 

Lue lisää aiheesta