Ensihoitopalvelun järjestämisvastuun liiallinen hajauttaminen lisää alueellisia eroja, näkee Valvira. Potilasturvallisuus ja yhdenvertaisuus vaatisivat 18:aa maakuntaa suurempia yksiköitä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ei lämpene hallituksen esitykselle siirtää ensihoitopalvelu 18 maakunnan järjestettäväksi.

– Alueellisen yhdenvertaisuuden ja potilasturvallisuuden näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaisempaa, mikäli järjestämisvastuu olisi maakuntia huomattavasti suuremmilla yksiköillä, Valvira toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle toimittamassaan lausunnossa.

Valvira muistuttaa, että jo nykymuotoisessa 20 sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun järjestämisvastuumallissa on suuria alueellisia eroja. Valviran lisäksi myös eduskunnan oikeusasiamies on toistuvasti kiinnittänyt asiaan huomiota.

Valviran mukaan ensihoitopalvelun järjestäminen ja toteuttaminen olisi kokonaisvaltaisesti tarkoituksenmukaisempaa ja yhdenvertaisuutta sekä potilasturvallisuutta edistävämpää, mikäli ensihoidon järjestämisvastuu olisi 18 maakunnan sijaan suuremmilla yksiköillä.

Ensihoito on maakuntarajat ylittävää toimintaa, joka on keskeisessä yhteydessä terveydenhuollon ympärivuorokautisiin, laaja-alaisiin päivystyspisteisiin.

Alueiden lukumäärään Valvira ei suoraan ota kantaa, mutta lausunnossa viitataan aikaisempiin suunnitelmiin järjestää ensihoito viiden yhteistyöalueen toimesta.

Pelastustoimen kannalta ensihoitoalueiden lukumäärällä on merkitystä, sillä hallituksen linjauksen mukaan pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisvastuun pitää olla samoilla maakunnilla, jotta pelastuslaitokset voisivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluja.

Hallitus ilmoitti joulukuussa, että koska ensihoitoalueita on 18, myös pelastuslaitoksia on jatkossa 18. Tähän ilmoitukseen asti valmistelua oli tehty mallista, jossa sekä ensihoito että pelastustoimi olisivat niiden viiden maakunnan vastuulla, jotka ylläpitävät yliopistosairaalaa.

Lue lisää aiheesta