Omasta osaamisesta kumpuava yrittäjyys voi olla mahdollisuus myös pelastusalan ammattilaiselle, jonka työura on katkennut invalidisoitumiseen.

Vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä sekä hyvinvointia ja jaksamista edistävä Yritystä!-hanke järjestää 17. toukokuuta Helsingissä seminaarin, jossa jaetaan tietoa vammaisten henkilöiden yrittäjyyden mahdollisuuksista ja tukimuodoista.

Seminaarissa kuullaan vammaisyrittäjien hyviä käytänteitä ja kehittämisehdotuksia sekä esitellään helmikuussa valmistunut selvitys vammaisten yrittäjyyden mahdollisuuksista.

Ohjelmassa on myös yrittäjien minimessut, buffet-tilaisuus ja paneelikeskustelu. Peter Nymanin vetämässä keskustelussa aiheena on vammaisten henkilöiden yrittäjyys, josta ovat keskustelemassa muun muassa yrittäjien, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajat.

Tilaisuuden järjestävässä Yritystä!-hankkeessa kehitetään ja edistetään vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla, tuetaan vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista sekä edistetään yrittäjien verkostoitumista ja uusien yritystoimintojen syntymistä.

Hankkeessa on mukana kahdeksan järjestöä, muun muassa Invalidiliitto ry, Kuurojen liitto ry ja Lihastautiliitto ry.

Yritystä!-hankkeen hankepäällikkönä toimiva Sinikka Winqvist Invalidiliitosta sanoo, että yritystoiminta voi olla mahdollisuus myös pelastusalan ammattilaiselle, jonka työura katkeaa invalidisoitumisen seurauksena.

– Palomiehillä on monesti sellaista oman erikoisammattialan tietoa ja osaamista, jonka voisi varsin hyvin valjastaa yritystoiminnaksi. Esimerkiksi koulutus- tai neuvontatehtävät, joissa voi toimia, vaikka fyysinen toimintakyky olisi rajallinen, Winqvist näkee.

– Tapaturma ei välttämättä merkitse täyttä työkyvyttömyyttä. Yrittäjyyttä voi miettiä yhtenä mahdollisuutena, jonka kautta edelleen pysyisi mukana työelämässä ja pystyisi hyödyntämään tietotaitoaan mielekkäällä tavalla.

Yrittäjyyden kynnystä voi laskea se, että palomiehellä saattaa jo olla kokemusta yritystoiminnasta, esimerkiksi oma toiminimi.

Yritystoiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen on tarjolla erilaisia tukitoimia, kuten ammattimaisen harrastuksen apuraha, jonka turvin voi etukäteen hankkia työvälineistöä tulevaa yritystoimintaa varten.

Sosiaaliturvan, yrittäjyyden ja työkyvyttömyyseläkkeen kiemuroissa saattaa piillä yllätyksiä, joten tietoa ja apua kannattaa hankkia vammaisyrittäjyyden asiantuntijoilta, jotka tavoittaa Yritystä!-hankkeen kautta.

Yritystä!-seminaari on maksuton ja tervetulleita ovat kaikki kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Kuurojen liiton toimitalossa Helsingin Haagassa 17. toukokuuta kello 10–18.

Seminaarin tarkan ohjelman voit ladata tästä.

Seminaariin ilmoittaudutaan 10. toukokuuta mennessä osoitteessa http://bit.ly/yritystäseminaari


Selvitys: Myönteiset asenteet edistävät vammaisten yrittäjyyttä

Yrittäjyys on vammaisten henkilöiden keskuudessa yleisempää kuin väestössä keskimäärin, huomattiin helmikuussa valmistuneessa selvityksessä, joka käsitteli vammaisten yrittäjyyden mahdollisuuksia ja esteitä.

Selvityksessä vammaisten henkilöiden yrittäjyyden edistämiskeinoiksi löydettiin yrittäjyyskoulutus, verkostoituminen, rahoitus, myönteiset asenteet, menestyneiden vammaisten yrittäjien esimerkki sekä työntekoa tukevien välineiden ja avustavien henkilöiden saatavuus ja edullinen käyttö.

Yrittäjyyden avulla vammaisille henkilöille syntyy mahdollisuus integroitua aiempaa paremmin yhteiskuntaan. Yhteiskuntakin hyötyy vammaisten henkilöiden työllistymisestä ja yrittäjyydestä —  yrittäjyys lisää verotuloja ja vähentää sosiaalietuuksien käyttöä.

Selvityksen toteuttivat Nordic Healthcare Group, Vates-säätiö ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, valtioneuvoston tilauksesta.

Vammaisten henkilöiden yrittäjyyden lisääminen on yksi Juha Sipilän hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen toimenpiteistä.


Yritystä!-hanke: Apua yritystoiminnan käynnistämiseen

Yritystä!-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla sekä tukea vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista.

Hankkeen puitteissa yrittäjyydestä kiinnostuneille vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa yrittämiseen liittyvissä asioissa.

Apu voi olla esimerkiksi neuvontaa yritystoimintaan liittyvien rahoitusten ja vakuutusten hakuprosessissa ja lomakkeiden täyttämisessä. Hankkeesta voi saada tukihenkilön mukaan

TE-toimistoon, Uusyrityskeskukseen, Kelaan tai muuhun yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyvään tapaamiseen.

Hankekoordinaattorit auttavat myös yritysidean pohtimisessa ja hiomisessa, yrityksen perustamiseen liittyvien asioiden selvittämisessä, tiedonhaussa, verkostoitumisessa, markkinoinnissa sekä yritystoiminnan ylläpitämiseen liittyvissä asioissa.

Yritystä!-hankkeen toimipisteet ovat Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa.

Hanketta hallinnoi Invalidiliitto ry ja yhteistyökumppaneina ovat Kuurojen liitto, Lihastautiliitto, Neuroliitto, Nuorten ystävät, Näkövammaisten liitto, Vates-säätiö ja Suomen Yrittäjät. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018 sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Lisätietoja: www.yritystä.fi

Lue lisää aiheesta