Uudenmaan pelastuslaitosten työsuojeluvaltuutetut ovat tiivistäneet yhteistyötä kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena on jakaa tietoa ja yhtenäistää työsuojelua. Toimintaan mukaan toivotaan työnantajien edustajia.

Työsuojelussa on tärkeää verkostoitua, näkevät Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettu Ilkka Mustakangas ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettu Jukkapekka Patoluoto.

Verkostoissa saadaan jaettua hyviä toimintamalleja ja -tapoja sekä välitettyä tietoa työturvallisuusriskeistä. Esimerkiksi jos jossakin pelastuslaitoksessa tapahtuu vakava työtapaturma, voidaan siihen johtaneista syistä kertoa nopeasti verkostossa. Tällöin vältytään siltä, että samasta syystä tapahtuisi työtapaturma jossakin toisessa pelastuslaitoksessa.

Tietoa jakamalla varmistetaan myös se, että samaa asiaa ei jouduta keksimään uudestaan eri pelastuslaitoksissa.

– Pelastusalalla pyörä keksitään usein uudelleen ja vieläpä naapurilaitoksissa. Verkostoitumalla pyritään välttämään se, toteaa Patoluoto.

– Lisäksi toimintatavat notkeutuvat verkostoissa. Ei tarvitse jumpata samojen asioiden kanssa yksin, yhdessä se on helpompaa, lisää Mustakangas.

Verkosto toimii työsuojeluvaltuutetuille myös vertaistukena ja oppimisympäristönä.

– Kehitämme yhdessä sekä valmennamme, autamme ja neuvomme toisiamme – annamme naapuriapua työsuojeluun liittyvissä asioissa, kertoo Patoluoto.

Työsuojelun yhteistyölle oli kysyntää

Helsingin kaupungin, Länsi-, Keski- ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitokset (ns. Hiklu-alue) tekevät yhteistyötä monella eri tasolla, mutta työsuojelussa ja työturvallisuudessa yhteistyö on jäänyt vähemmälle. Työsuojeluvaltuutetut kokivat sen tarpeelliseksi, joten he perustivat oman verkoston vuoden alussa.

Työsuojeluvaltuutettujen yhteisiä tapaamisia on järjestetty kuluvan vuoden aikana jo seitsemän. Viimeisimpään tapaamiseen kutsuttiin mukaan pelastuslaitosten isäntäkaupunkien työsuojelupäälliköt ja pelastuslaitosten työsuojeluvastaavat. Tulevaisuudessa on tarkoitus järjestää tapaamisia tällä laajemmalla kokoonpanolla muutaman kerran vuodessa.

Verkoston toiminnan päämääränä on parempi ja yhtenäisempi työsuojelu Uudenmaan pelastuslaitoksissa. Päämäärään päästään paitsi tietoja ja hyviä toimintatapoja jakamalla ja työsuojelutoimintaa yhteen sovittamalla, myös tekemällä pelastuslaitosten toimintaympäristöä tunnetuksi isäntäkaupungeille sekä tutustumalla isäntäkaupunkien työsuojeluorganisaatioihin.

– Hiklu-alueella isäntäkaupunkien työsuojelupäälliköt eivät ole kovin hyvin perillä pelastuslaitosten toiminnoista. Meillähän on hirvittävän laaja tehtäväkenttä korjaamoista teknisiin palveluihin ja operatiiviseen toimintaan, kertoo Patoluoto.

– Tavoitteena on, että työsuojelupäälliköt tietäisivät vastuukenttänsä myös pelastuslaitosten osalta, sillä heidän päänsä on kuitenkin vadilla, jos jotakin ikävää tapahtuu, toteaa Patoluoto.

Verkosto valmistautuu maakuntauudistukseen

Yhteistyön yksi taka-ajatus on valmistautua mahdollisesti tulevaan maakuntauudistukseen. Työsuojeluvaltuutetut haluavat varmistaa, että uudistuksessa pelastuslaitosten työsuojelun laatu ei heikkene. Työsuojelun tarpeet ja askelmerkit kartoitetaan jo etukäteen valmiiksi, ennen maakuntauudistuksen ja Uudenmaan pelastuslaitosten yhdistämisen käynnistämistä.

Kärkitavoitteena on saada työsuojelu ja työturvallisuus arkiseksi työkaluksi Hiklu-alueella.

– Tavoitteena on, että työturvallisuus ei ole päälle liimattu asia, vaan se huomioidaan kaikkien toimintaohjeiden valmisteluissa ja päivittäisessä työssä, Mustakangas painottaa.

Kuva: Lehtikuva

Lue lisää aiheesta