Satakunnan ammattikorkeakoululla valmistellaan koulutusmateriaalia kaikkien pelastusalan toimijoiden käyttöön.

Pelastuslaitoksissa on tarve kouluttaa henkilöstöä tunnistamaan aurinkosähköjärjestelmien riskit ja toimimaan työturvallisuus huomioiden sammutus- ja raivaustehtävissä sellaisissa kohteissa, joissa on aurinkosähköjärjestelmä.

Koulutukseen on tulossa apua Satakunnan ammattikorkeakoulun hankkeesta, jota rahoittaa Palosuojelurahasto.

Hankkeen yhteydessä valmistuu oppimateriaalia sekä pelastushenkilöstön täydennyskoulutukseen että aurinkosähköjärjestelmien suunnittelun, sähköturvallisuuden sekä palomääräysten opetukseen korkeakoulussa.

– Materiaali tulee kaikkien pelastusalan toimijoiden vapaasti käytettäväksi, kertoo projektipäällikkö Meri Olenius Satakunnan ammattikorkeakoululta.

Aurinkopaneelit mukaan sammutusharjoitukseen

Oppimateriaalia on jo testattu Satakunnan pelastuslaitoksella, jossa toukokuussa järjestettiin aurinkosähköjärjestelmien työvuorokoulutusta. Kouluttajina olivat ammattikorkeakoulun sähkötekniikan ja rakennustekniikan lehtorit.

Poikkeusoloista johtuen koulutus toteutettiin Teams-etäkokouksena, ja koulutuspäivä tallennettiin myös videoiksi.

Pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Mikko Puolitaival piti koulutustilaisuutta onnistuneena. Opetus lähti liikkeelle sähköturvallisuuden perusteista, kuten sähköiskun riskeistä. Tämän alustuksen päälle rakentui muu koulutuspäivän aineisto.

– Pelastuslaitoksen henkilöstön koulutukset ovat haastavia, sillä osallistujien taustatiedon taso ja uuden osaamisen tarve vaihtelevat paljon. Osa osallistujista kaipaa aurinkosähköön operatiivista näkökulmaa, kun taas toisilla työssä painottuu enemmän suunnittelun ja rakentamisen ohjaaminen, Puolitaival sanoo.

Osana hanketta Satakunnan pelastuslaitos ja ammattikorkeakoulu toteuttavat talonpolttoharjoituksen kohteessa, jossa katolla on toimiva aurinkoenergiajärjestelmä. Harjoitus videoidaan ja kuvamateriaalia tullaan hyödyntämään tulevissa koulutuspaketeissa.

– Tarkkaa ajankohtaa suunnittelemme vielä pelastuslaitoksen kanssa, mutta toivottavasti syksyllä pääsemme toteuttamaan tapahtuman. Tarkoitus on tuoda pelastuslaitoksen harjoitukseen ammattikorkeakoulun käytöstä poistettu aurinkosähköjärjestelmä, joka tätä varten kytketään tuottamaan energiaa, kertoo Olenius.

Yhteistyömahdollisuuksiin kannattaa tarttua

Satakunnan ammattikorkeakoulu on tehnyt aurinkoenergiaan liittyvää tutkimusta ja opetusta jo yli kymmenen vuoden ajan. Kiinteistöjen aurinkosähköjärjestelmät ovat tänä aikana yleistyneet huomattavasti.

– Me alan asiantuntijatkin olemme vasta viime aikoina heränneet miettimään laajemmin myös turvallisuusnäkökulmia, Olenius kertoo.

Yhteistyö pelastustoimen kanssa on oppilaitokselle aurinkoenergian parissa uutta ja hyödyllistä, ammattikorkeakoululla nähdään.

– Hanke on meille tärkeä, sillä saamme pelastuslaitokselta huomioita siitä, mitä asioita aurinkoenergian suunnittelussa ja asentamisessa tulisi huomioida, jotta pelastus- ja sammutustyö olisi tehokasta ja turvallista. Tämä palaute voi jatkossa parantaa aurinkosähköjärjestelmien suunnittelua.

”Pelastusalalla on syytä olla pulssilla siitä, millaisia asioita vaikka ammattikorkeakoulut tekniikan aloilla tutkivat.”

Pelastuslaitoksella ollaan tyytyväisiä alkaneeseen yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa. Riskienhallintapäällikkö Puolitaival kehottaa muitakin pelastuslaitoksia hakeutumaan kumppanuuksiin alueidensa oppilaitosten kanssa, jos tilaisuuksia tulee.

– Pelastusalalla on syytä olla pulssilla siitä, millaisia asioita vaikka ammattikorkeakoulut tekniikan aloilla tutkivat. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, yhdessä tutkimalla kumpikin osapuoli voi saada merkittäviä hyötyjä, Puolitaival sanoo.

Toinen huomio koskee kevään aikana toteutettuja koulutuksia.

– Korona pakotti miettimään henkilöstön koulutusmateriaalin jaettavuutta uudella tavalla. Jos koronaa ei olisi tullut, tuskin olisimme tallentaneet näitäkään koulutuksia. Kuitenkin ennestään tiedämme, että koulutuksessa olleen työvuoron lisäksi tieto ei oikein jakaudu laitoksen sisällä.

– Suosittelen pelastuslaitoksia etsimään uusia keinoja koulutusten tallentamisessa ja jakamisessa, etteivät koulutukset olisi kertakäyttötuotteita.

Kuvissa on käynnissä aurinkopaneelien asennus Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksella. Kuvat: Veera Korhonen.

 

  • Satakunnan ammattikorkeakoulun ja pelastuslaitoksen toukokuun aurinkosähköjärjestelmien turvallisuuskoulutusten videot ovat vapaasti katsottavissa ja hyödynnettävissä pelastuslaitoksen Youtube-kanavalla.

 

Lue lisää aiheesta