Työn henkinen kuormitus uhkaa työkykyä ja työuria

Työn henkinen kuormitus uhkaa työkykyä ja työuria

Työpaikoilla on panostettava työhyvinvointiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn, esittävät STTK ja Palomiesliitto. Työelämän laatuun panostaminen on jatkossa yhä tärkeämpää, kun tavoitellaan pitempiä työuria. Työpaikoilla tehtävät toimet,...