Työpaikoilla on panostettava työhyvinvointiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn, esittävät STTK ja Palomiesliitto.

Työelämän laatuun panostaminen on jatkossa yhä tärkeämpää, kun tavoitellaan pitempiä työuria. Työpaikoilla tehtävät toimet, joilla tuetaan työntekijöiden työkyvyn säilymistä, nousevat entistä suurempaan arvoon.

Keskusjärjestö STTK:n tekemän kyselyn perusteella näyttää siltä, että on syytä olla huolissaan erityisesti työn henkisestä kuormittavuudesta ja sen vaikutuksista työkykyyn, työn tuottavuuteen, sairauspoissaoloihin ja työurien kestoon.

STTK:n kyselyyn vastanneista lähes puolet kokee työnsä henkisesti melko tai erittäin kuormittavaksi. Alakohtaisia eroja on jonkin verran, selviää tuloksista.

Työaikamuutokset näkyvät pelastustoimessa

Palomiesliitossa jäsenten henkisestä kuormittumisesta on saatu viime vuosina palautetta erityisesti tapauksissa, joissa työpaikalla on toteutettu mittavia uudistuksia työaikaan.

– Joissain pelastuslaitoksissa työnantaja on tehnyt hyvin perusteellisia, jopa väkivaltaisiksi koettuja muutoksia työaikajärjestelyihin. Työnantajalla on ollut uudistuksiin työnjohdollinen oikeus, mutta työntekijöille on jäänyt päätöksistä erittäin huonot tunteet, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola kertoo.

– Selvästi näillä kokemuksilla on ollut vaikutusta mielialaan ja tätä kautta henkiseen kuormitukseen.

Näitä tilanteita lukuun ottamatta pelastushenkilöstön henkinen kuormitus on pääsääntöisesti työpaikoilla hallinnassa, Jaakkola näkee.

Palomiesliitto on STTK:n kanssa samaa mieltä siitä, että jokaisella työpaikalla on panostettava työhyvinvointiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn.

Työurahankkeita tarvitaan lisää

Pelastustoimessa on pitkään puhuttu henkilöstön työurien tukemisesta. Useissa pelastuslaitoksissa onkin ryhdytty toimiin paikallisesti virkajärjestelyiden ja koulutuksen kautta.

– Monin paikoin kehitys on ollut huomattavaa. Ikääntyville palomiehille on pystytty esimerkiksi räätälöimään uudenlaisia järkeviä työtehtäviä. Vaikka edistystä on ollut, kokonaisuutena toimet palomiesten työurien kehittämisessä eivät ole vielä olleet riittäviä, Jaakkola sanoo.

– Erityisesti pienemmissä pelastuslaitoksissa on nähtävissä, että työn uusiin järjestelyihin ei yksinkertaisesti ole resursseja. Tämä on tietysti harmillista, kun työntekijät ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä päin Suomea ovat työssä.


 

Ratkaisuja henkisen ja fyysisen kuormittavuuden vähentämiseksi

  • Työstä johtuvan kuormituksen sekä työtehtävien oikea mitoitus, säännöllinen arviointi, riskien kartoitus, tarvittavat toimet ja seuranta
  • Säännölliset työterveystarkastukset (työkykyriskien ennaltaehkäisy)
  • Työntekijälähtöiset joustot kuten osallistaminen työvuorosuunnitteluun
  • Yhteistoiminnan edistäminen ja yt-lainsäädännön uudistaminen
  • Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
  • Nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
  • Työterveyshuollon yhteistyö

Lähde: STTK

Lue lisää aiheesta