Henkilöstön edustajat setvivät työpaikoilla työuupumusasioita ja johtamisongelmia, kertoo STTK tiedotteessaan. Myös hätäkeskuksissa ongelmat ovat tuttuja.

STTK:n luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnatun barometrin perusteella henkilöstön edustajista 40 prosenttia on käsitellyt työuupumusasioita ja 40 prosenttia työpaikkansa sisäisiä ristiriitoja. Joka kolmas on törmännyt johtamisesta aiheutuvien ongelmien selvittelyyn.

Työuupumus ja johtamisesta aiheutuvat ongelmat ovat tuttuja aiheita myös hätäkeskusten luottamusmiehille, kertoo Palomiesliiton työmarkkinalakimies Jari Koivuluoma. Koivuluoma vastaa Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin luottamusmiesten kouluttamisesta ja neuvonnasta.

Luottamusmiehiltä tulleen palautteen perusteella uupumisen tunteet ovat lisääntyneet erityisesti tämän vuoden aikana johtuen ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotosta. Uuden järjestelmän oppiminen, sen käyttö tositilanteessa ensimmäisten kuukausien ajan sekä vanhoista hälytysohjeista poisoppiminen on ollut haastavaa ja väsyttävää.

– Henkistä painetta ovat lisänneet muutamien yhteistyöviranomaisten kommentit julkisuudessa, joissa on kyseenalaistettu hätäkeskuspäivystäjien osaaminen, kertoo Koivuluoma.

– Ensihoidon, pelastuksen ja poliisin kiireellisten tehtävien määrien nousu ERICAn käyttöönoton jälkeen ei johdu päivystäjistä vaan jatkuvasti kehitettävistä vastuuviranomaisten riskianalyysien määrityksistä, Koivuluoma painottaa.

Henkilöstön työssä jaksamista tuettava

Perinteisesti hätäkeskuksissa työssä jaksamisen ongelmat liittyvät jaksotyöhön.

Työvuorojärjestelyn rikkonaisuus yhdistettynä vuorojen pituuteen ja jaksotyön luonteeseen aiheuttavat yhdessä ongelmia työssäjaksamiseen, kerrottiin muun muassa Pelastusopiston selvityksessä, jossa kartoitettiin syitä hätäkeskusten henkilöstöpulaan.

Samainen tutkimus osoitti, että puutteet esimiestaidoissa ja henkilöstöjohtamisessa aiheutti jopa sen, että Hätäkeskuslaitoksen palveluksesta lähdettiin pois, toisiin tehtäviin tai uudelleen koulutukseen.

– Ehkä ollaan vielä kehitysvaiheessa, miten henkilöstön asema Hätäkeskuslaitoksessa nähdään. Ei vielä osata tehdä ratkaisuja siltä pohjalta, että se tukisi ensisijaisesti henkilöstön työssä jaksamista, pohtii Koivuluoma laitoksen johtamisongelmaa.

Miten sitten Hätäkeskuslaitoksessa työpahoinvointi saataisiin työhyvinvoinniksi?

– Henkilöstön ja johdon vuoropuhelua täytyy entisestään parantaa. Vaikka tuntuisi toivottamalta saada yhteisymmärrystä, niin silti sitä täytyy yrittää, Koivuluoma toteaa.

– Täytyy myös ryhtyä luomaan malleja, mitkä paremmin mukautuvat henkilöstön erilaisiin toiveisiin ja tilanteisiin.

– Se, että Hätäkeskuslaitoksessa on ryhdytty kehittämään työvuorosuunnittelua, jossa päivystäjä voi saamiemme ennakkotietojen mukaan vaikuttaa omiin työvuoroihinsa entistä enemmän, on iso askel kohti parempaa työhyvinvointia, Koivuluoma kiittää.

 

 

Teksti: Tuija Tervo
Kuva: istock.com/georgepeters

Lue lisää aiheesta