Hätäkeskuslaitos kehittää työvuorosuunnittelua joustavammaksi ja yksilökeskeisemmäksi. Tavoitteena on parantaa henkilöstön työssä jaksamista ja optimoida salivahvuuksia.

Hätäkeskuslaitoksessa on kehitetty valtakunnallista työvuorosuunnittelua ja työaikamallia syksystä 2018 lähtien. Tavoitteena on saada käyttöön järjestelmä, jossa voitaisiin huomioida nykyistä paremmin henkilöstön yksilölliset tarpeet työvuorojen suunnittelussa. Järjestelmä, joka lisäksi tehostaa henkilöstön työajan kohdentamista siten, että päivystyssaleissa on ruuhka-aikoina riittävästi väkeä, ja hiljaisina aikoina ei ole ylimiehitystä.

Uutta työaikamallia Hätäkeskuslaitoksessa on kehitetty yhteistoimintaneuvotteluissa ja henkilöstön edustajien työpajoissa. Lisäksi koko henkilöstölle on tehty kysely, mitkä asiat he kokevat tärkeimmiksi asioiksi työvuorojen suunnittelussa.

Kehitystyössä on tultu tulokseen, että perinteisistä runkopohjaisista työaikamalleista luovutaan ja siirrytään yksilöllisiin työaikamalleihin, kertoo Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöpäällikkö Antti Koskela. Tällä hetkellä hätäkeskuksissa tehdään kolmivuorotyötä kolmella erilaisella runkopohjaisella työaikamallilla, joissa työvuoron pituus sekä työvuorojen ja vapaapäivien peräkkäinen määrä vaihtelee työaikamallista riippuen. Lisäksi perustyöaikamalleista on hätäkeskuskohtaisia variaatioita.

Tekoäly helpottaa työvuorojen suunnittelua

Tällä hetkellä projektissa on päästy valmistelemaan työvuorosuunnittelun pilotointia ja testaamaan työvuorojen hallintaohjelmiston työkalua, jolla optimoidaan salivahvuuksia. Ohjelmistossa hyödynnetään tekoälyä. Sen avulla työvuorosuunnittelijoiden työ helpottuu ja voidaan toteuttaa paremmin henkilöstön toiveet työvuorolistoja laadittaessa.

– Ohjelmistossa voidaan siirrellä vuoroja ja nähdä salien vahvuus: kuinka paljon milläkin tunnilla on henkilöitä töissä, onko jokaisella tunnilla ja päivällä esimies tai onko riittävästi ruotsin kielen osaajia linjassa, Koskela havainnollistaa.

Yksilöllisessä työaikamallissa työntekijä voi valita, minkä pituisia työvuoroja hän haluaa keskimäärin tehdä. Hän voi myös esittää toiveita työvuorojen suhteen, esimerkiksi jos hän ei voi tehdä yövuoroja. Nämä perustiedot kartoitetaan ja tallennetaan jokaisen työntekijän osalta työvuorojen hallintajärjestelmään ennen sen käyttöönottoa hätäkeskuksissa.

Käyttöönoton jälkeen työntekijä voivat järjestelmän kautta esittää toiveensa vapaapäivistä ja työvuoroista suunnitteilla olevalle työvuorolistalle. Kun luonnos työvuorolistasta on valmis, on se työntekijöiden nähtävissä, jotta he voivat antaa siitä palautetta ennen sen hyväksymistä.

Käyttöönotto aloitetaan loppuvuodesta

Uutta työvuorosuunnittelua pilotoidaan ensimmäisenä Keravan hätäkeskuksessa loka–marraskuussa. Tämän jälkeen uusi työvuorojen hallintaohjelmisto ja yksilölliset työaikamallit otetaan käyttöön vaiheittain vuoden vaihteessa, pari keskusta kerrallaan. Tavoitteena on, että ne olisivat käytössä koko virastossa alkuvuodesta 2021.

– Käyttöönoton jälkeenkin on tarkoitus hioa järjestelmää henkilöstön toiveiden mukaisesti. En uskokaan, että ensimmäiset tai vielä toisetkaan työvuorolistat ovat ihan kohdillaan. Hyvään lopputulokseen pääseminen vaatii kokemusta ja näkemystä uudesta järjestelmästä, ja jatkuvaa palautetta henkilöstöltä, Koskela painottaa.

 

Kuva: Istock.com / Dmytro Lastovych

Lue lisää aiheesta