ERICA-hätäkeskusjärjestelmä on saanut julkisuudessa paljon kritiikkiä. Siitä huolimatta Hätäkeskuslaitos on ollut kokonaiskuva huomioiden tyytyväinen ERICAan. Se on tuonut mukanaan paljon hyvää hätäkeskustoimintaan.

ERICAlla saadaan kattava tilannekuva kaikista eri hätäkeskusten tehtävistä sekä yhteinen yksiköiden tilannekuva koko Suomesta. Se on mahdollistanut myös verkottuneen toimintamallin käyttöönoton, mikä parantaa hätäkeskusten toimintakykyä häiriötilanteissa ja tehostaa Hätäkeskuslaitoksen toimintavalmiutta sekä resurssien käyttöä.

Hätäkeskuksissa on käsitelty enemmän hätäilmoituksia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myös hätäpuheluihin vastaamisen viiveet ovat lyhentyneet nopeasti järjestelmän käyttöönottovaiheen jälkeen.

Hätäkeskuslaitos myös korostaa, että ERICA on parantanut hätäpuhelujen käsittelyn tasalaatuisuutta. Aiemminkin riskinarvio-ohjeistus on ollut yhtenäinen, mutta tietynlaisen vahvemman ohjaavuden ansiosta hätäkeskuspäivystäjän ja hädässä olijan oikeusturva paranee.

Vaikka ERICA on tuonut hätäkeskustoimintaan paljon hyvää, nähdään siinä myös kehitettävää. Hätäkeskuspalveluista vastaava johtaja Marko Nieminen kertoo, että ERICAn kehittämiskohteita ovat käytettävyys, riskianalyysien sisältö ja osaaminen.

– Järjestelmän käyttö ja ymmärrys riskianalyysin sisällöstä vaativat vielä osaamisen kehittämistä, että ymmärretään, mitä kysymyksillä haetaan ja mitä vastausvaihtoehdot tarkoittavat. Viestintää tarvitaan myös viranomaisten kentällä, sanoo Nieminen.

– Lisäksi riskianalyysin ja järjestelmän joidenkin muidenkin toiminteiden käytettävyyttä on edelleen kehitettävä esimerkiksi päällekkäisten tehtävien helpompaan tunnistamiseen.

Uudet versiot riskianalyysistä tehdään päivystäjien ehdoilla

ERICAn toimitussopimukseen kuuluu kaksi versiota, joissa on osin uusia ominaisuuksia tulossa. 2.0-versiopäivityksen pitäisi parantaa esimerkiksi yhteistyöviranomaisten oman toimialan hälytysohjeiden tuottamista järjestelmään. Versiopäivityksen testaaminen on suunniteltu aloitettavaksi loppuvuodesta.

2.1.-versiopäivitys tuo puolestaan parannuksia valtakunnallisen tilannekuvan hallintaan niin viranomaisille kuin hätäkeskushenkilöstölle eri rooleissa. Sen on määrä olla käyttövalmiina vuoden 2020 lopulla.

Hätäkeskuslaitos on versiopäivitysten lisäksi esittänyt lisärahoitusta hätäkeskustietojärjestelmän muun kehittämisen edistämiseksi.

– Riskianalyysikokonaisuuden jatkokehittämisen lähtökohtana on, että uusia riskianalyysiversioita tehdään enemmän päivystäjien ehdoilla, Nieminen kertoo.

ERICA tietojärjestelmänä asettaa tiettyjä reunaehtoja, jotka täytyy toteutua, jotta toimialoille saadaan tarvittavat tiedot vastemäärittelyä varten. Riskianalyysit on tarkoitus toteuttaa lyhyempinä ja rakenteellisesti kevyempinä siten, etteivät ne enää sitoisi puhelunkäsittelijää liian tiukasti tiettyyn muottiin – huomioiden kuitenkin voimassa olevat tehtävänkäsittelyohjeet ja päivystäjän käyttämä kokonaisharkinta.

– Tämä rakenteellinen uudistus mahdollistaisi myös nopeamman puhelunkäsittelyn, jossa päivystäjän ammattitaito ja osaaminen nostetaan paremmin esille, lupaa Nieminen.

Kuva Istock.com/Fokusiert

Lue lisää aiheesta