Hätäkeskuslaitoksen henkilöstömäärän tulisi olla vähintään 630. Hallintovaliokunta on aiemmin määritellyt minimiksi 600 henkilötyövuotta.

Eduskunnan hallintovaliokunnan uudessa lausunnossa on tarkennettu Hätäkeskuslaitoksessa työskentelevät henkilöstömäärän tavoitetta.

– Saadun selvityksen mukaan osana sisäisen turvallisuuden strategian toimenpiteitä on linjattu, että viraston henkilöstömäärän tulisi olla vähintään 630, hallintovaliokunta toteaa.

Aikaisemmin hallintovaliokunta on määrittänyt Hätäkeskuslaitoksen minimihenkilöstömääräksi 600 henkilötyövuotta.

Tieto vähimmäishenkilöstömäärästä sisältyy hallintovaliokunnan lausuntoon, joka koskee valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024.

Käytännössä Hätäkeskuslaitoksen toteutuneet henkilötyövuodet ovat viime vuosina jääneet alle kuuden sadan.

Viime vuonna henkilötyövuosia kertyi 580. Laitokselle myönnetty henkilöstötyövuosien kiintiö oli kuitenkin 633. Lähimmäksi henkilöstötyövuosien tavoitteen toteutumisessa päästiin Kuopion hätäkeskuksessa, jossa toteutuma oli 95 prosenttia. Eniten tavoitteesta jäätiin Turun hätäkeskuksessa, jossa käyttöaste oli 86 prosenttia. Luvut selviävät Hätäkeskuslaitoksen viime vuoden henkilöstökertomuksesta.

Henkilöstöresurssia tarvitaan, jotta hätäkeskuslaitoksella on suorituskykyä

Nykyiset hätäkeskuspäivystäjäkoulutusjärjestelmät eivät tuota riittävästi koulutettua henkilöstöä viraston tarpeisiin. Hätäkeskuspäivystäjien koulutusmääriin tehtiin viime vuonna lisäyksiä, mutta ne näkyvät Hätäkeskuslaitoksen henkilöstömäärässä vasta myöhemmin.

Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ja suorituskykyä ei kyetä turvaamaan ilman riittäviä henkilöstöresursseja, hallintovaltiokunta muistuttaa.

Rahoituksesta huolehdittava kestävällä tavalla

Vuosien 2021–2024 julkisen talouden suunnitelmassa Hätäkeskuslaitokselle ei ole lisärahoitusta. Edellisessä valtiontalouden kehyspäätöksessä sille kuitenkin osoitettiin määrärahalisäys, jolla pyritään hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti turvaamaan Hätäkeskuslaitoksen toiminta ja suorituskyky.

– Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot ovat merkittävässä kasvussa uuden hätäkeskustietojärjestelmän (ERICA) käyttöönoton johdosta kasvavien tietojärjestelmien käyttö-, ylläpito- ja kehityskustannusten vuoksi. Valiokunta korostaa, että hätäkeskusjärjestelmän kehittämisellä turvataan hätäkeskustoiminta kaikissa tilanteissa, ja sen rahoituksesta tulee huolehtia kestävällä tavalla, toteaa hallintovaltiokunta lausunnossaan.

Henkilöstömitoitus pitää nostaa pysyvästi

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöresurssit ovat olleet alimitoitettuja jo pidemmän aikaa, tiedetään Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:ssä, joka on muun muassa hätäkeskuksissa työskentelevien ammattilaisten edunvalvoja.

– Hätäkeskuspäivystäjät ovat olleet kiitettävän joustavia ja kyenneet alimitoitetuista henkilöresursseista huolimatta ylläpitämään yhteiskunnan kriittisiä palveluita ja hyvää suorituskykyä, järjestön johtaja Kim Nikula kiittää.

Hallintovaliokunta on Nikulan mielestä kiinnittänyt oikeaan asiaan huomioita ja toimenpide-ehdotukset ovat oikean suuntaiset.

– Hätäkeskuslaitoksen henkilöstömitoituksen pysyvä nostaminen 630 henkilöön edistää työhyvinvointia sekä varmistaa hyvän suorituskyvyn, Nikula toteaa.


Kuva Istock.com/Fokusiert

Lue lisää aiheesta