Palomiespulasta kärsivä Helsingin pelastuslaitos maksaa erilliskorvauksen uusille palomies-ensihoitajille. Pelastuslaitos tarvitsee henkilöstöä, jotta se voi parantaa toimintavalmiuttaan.  

Helsingin kaupungin pelastuslaitos avasi 8. maaliskuuta haettavaksi 15 palomies-ensihoitajan vakinaista virkaa. Haku päättyy 6. huhtikuuta, ja virkoihin valittavat aloittavat työssään kesäkuussa.

Viimeisimmät neljä isoa rekrytointikierrosta ovat olleet pelastuslaitokselle pettymys, sillä virkoihin on ollut vähemmän hakijoita kuin paikkoja on ollut avoinna. Tällä kertaa pelastuslaitos on asettanut houkuttimeksi 2 000 euron kertakorvauksen, jonka virkaan valittu palomies-ensihoitaja saa kuuden kuukauden koeajan jälkeen.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun pelastuslaitos houkuttelee pelastusalan ammattilaisia ylimääräisellä korvauksella.

— Kertakorvauksen maksaminen on yksi keino, jolla pyrimme saamaan virkoihin enemmän hakijoita. Olemme pohtineet paljon sitä, miten lisäisimme kiinnostavuuttamme palomiesten silmissä. Rahallinen korvaus, rekrytointilisä, on yksi elementti, jota tähän mennessä emme ole käyttäneet, pelastuskomentaja Jani Pitkänen sanoo.

Pelastuslaitos tarvitsee kipeästi uutta henkilöstöä, sillä se on ottamassa käyttöön neljä uutta pelastusasemaa tulevina vuosina. Taustalla on kymmenelle vuodelle ulottuva toimintavalmiuden kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti alueille perustetaan ensin kahden palomiehen kärkiyksikkö ja seuraavassa vaiheessa isomman henkilöstövahvuuden pelastusasema.

— Saamme kyllä perustettua uusia asemia, mutta tarvitsemme niille työntekijöitä. Jo kolme vuotta sitten tunnistimme, että henkilöstön saatavuus on kriittisin asia, Pitkänen toteaa.

— Koko Suomessa on kova kilpailu sekä valmistuvista että jo töissä olevista palomiehistä. Ennen kaikkea kilpailu on kovaa Uudellamaalla. Toivomme, että kertakorvaus auttaisi meitä ratkaisemaan henkilöstön saatavuuden haastetta.

Palomiehet esittävät tehtäväkohtaisen palkan korottamista

Helsingin kaupunki on toteuttanut vuosittaisia palkkaohjelmia, joilla on pyritty parantamaan henkilöstöpulasta kärsivien toimialojen tilannetta. Viime vuonna palkkakehityssuunnitelmaan nostettiin myös pelastuslaitos. Tehtäväkohtaiseen palkkaa tuli palomiehellä 100 euron korotus ja ylipalomiehellä 40 euron korotus.

Rekrytointipalkkio ja palkkaohjelma ovat kaksi erillistä asiaa, painottaa pelastuskomentaja.

— Palkkakehityssuunnitelman tavoitteena on korottaa palomiesten tehtäväkohtaista palkkaa. Kertakorvauksen tarkoituksena ei ole kompensoida sitä, vaan houkutella työntekijöitä hakemaan meille töihin, Pitkänen sanoo.

SPALin jäsenyhdistys Helsingin palohenkilöstö ry on esittänyt pelastushenkilöstöä myös kaupungin tämän vuoden palkkaohjelmaan. Yhdistyksen mukaan pääkaupunki on altavastaajan asemassa, kun palomiehet vertaavat palkkaa ja työssä vaadittavaa osaamista muiden pelastuslaitosten palkkoihin ja työnkuviin.

— Kertakorvaus voi toimia hetkellisesti, mutta nähtäväksi jää, saako pelastuslaitos sen avulla pitkäksi aikaa työhön sitoutuvia palomiehiä. Tehtäväkohtaisen palkan korottaminen on pysyvämpi ja varmempi ratkaisu, luottamusmies Sami Anttila sanoo.

Kuva: Lehtikuvan arkistokuva

Lue lisää aiheesta