Kaupunginhallituksissa tehtiin eilen 6. helmikuuta linjaukset nykyisten pelastuslaitosten puolesta.

Helsingin kaupunginhallitus esittää valtioneuvostolle, että pelastustoimi tulee säilyttää Helsingin kaupungin omana toimintana.

Kaupunginhallitus vetoaa Helsingin erityishaasteisiin sekä kehitystyöhön, jossa pelastuslaitosta on kehitetty kiinteänä osana kaupungin organisaatiota.

Pelastustoimen päätöksenteon ja rahoituksen yhdistäminen muuhun Uudenmaan pelastustoimeen tulee vaikuttamaan helsinkiläisten turvallisuustasoon epäedullisesti, kaupunginhallitus näkee.

– Pelastustoimen siirtäminen maakunnan vastuulle heikentäisi kaupungin vaikutusmahdollisuuksia asukkaiden turvallisuustasoon ja pelastuspalvelujen laatuun, kaupunginhallituksen hyväksymässä esityksessä todetaan.

Oman pelastuslaitoksen tulisi edelleen toimia kiireellisen ensihoidon tuottajana. Tämä tulisi Helsingin kaupungin mukaan järjestää lainsäädännön kautta: joko niin, että ensihoidon tuottaminen säädettäisiin Helsingin osalta kaupungin pelastuslaitoksen tehtäväksi tai että ensihoidon tuottaminen toteutettaisiin maakunnan ja kaupungin yhteistyösopimuksella.

Vantaan kaupunginhallitus esittää valtioneuvostolle, että pelastustoimi säilyy Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueella edelleen Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan yhteisenä toimintana.

Kaupunginhallitus vetoaa viime syksynä sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksen yhteydessä antamiinsa perusteluihin: Uudenmaan pelastuslaitoksia ei ole tarkoituksenmukaista yhdistää, mikäli päädytään 18 maakunnalliseen pelastuslaitokseen.

– Mikäli pelastuslaitosuudistuksella pyritään Uudenmaan alueella saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä, niitä ei kyetä tekemään lisäämällä nykyisten itsenäisten laitosten yläpuolelle uusi hallintorakenne lisää, kaupunginhallituksen esitystekstissä perustellaan.

Vantaa myös haluaa, että pelastuslaitos vastaisi samalla tavalla nykyisen toiminta-alueen puitteissa ensihoidon ja sairaankuljetuksen toteuttamisesta. Siiihen miten tämä järjestettäisiin lainsäädännön puitteissa, ei kaupunginhallituksen päätöksessä oteta kantaa.

Kuvassa Helsingin pelastuslaitos liikenneonnettomuustehtävässä Itäväylällä 3. maaliskuuta 2016. Kuva: ylipalomies Christer Malmbäck, Helsingin pelastuslaitos.

Lue lisää aiheesta