Sammutuspeite suojelee sammuttajia ja sivullisia paloissa vapautuvilta myrkyllisiltä yhdisteiltä. Myös muut vuoden Innovaatiopalkinnot jaettiin sähköautojen ja litiumakkupalojen sammuttamisratkaisuille.

Palosuojelurahasto on myöntänyt vuoden 2021 Innovaatiopalkinnon ensimmäisen sijan sähköautopalon sammuttamiseen kehitetylle suodattavalle sammutuspeitteelle. 12 000 euron palkintorahan saivat erikoistutkija Marko Hassinen, tutkija Juha Laitinen ja tuotepäällikkö Jari Mikkonen.

Sammutuspeitteessä on yhdistetty eristäminen, vedellä jäähdyttäminen ja savukaasujen suodattaminen yhdeksi tuotteeksi. Tiivistysmekaniikka muodostaa peitteen alaosasta kaasutiiviin, ja palossa vapautuvat höyryt voidaan ohjata hallitusti suodatinjärjestelmään. Peittoon yhdistetyt suuttimet suihkuttavat vettä, mikä jäähdyttää ajoneuvoa ja sitoo myrkyllisiä kaasuja.


Sammutuspeitteen testausta
Sammutuspeitteeseen on yhdistetty vettä suihkuttavat suuttimet.

Akkupaloissa sammuttaja joutuu pahimmissa tapauksissa työskentelemään ajoneuvon läheisyydessä pitkiäkin aikoja ja altistuu palossa syntyville myrkyllisille yhdisteille. Usein myös sivulliset ovat vaarassa altistua vaarallisille höyryille.

Kehittäjien tavoitteena on saada sammutuspeite valmiiksi myytäväksi tuotteeksi ensi kesään mennessä.

— Haasteellisinta on ollut löytää peitemateriaali, jolla on korkea lämmönkestävyys ja kaasutiiviys, mutta joka samalla on painoltaan sellaista, että sitä voi sammutustilanteessa järkevästi käsitellä, kertoo Marko Hassinen.

Alustasprinkleriä koekäytetty Helsingissä

Myös muut vuoden Innovaatiopalkinnot jaettiin sähköautojen ja litiumakkupalojen sammuttamisratkaisuille. Jaetun toisen palkinnon saivat alustasprinklerin kehittämisestä palomestarit Tarmo Helander ja Joonatan Suosalo, paloesimiehet Markus Frimodig ja Elmeri Backman sekä LVI-asentajat Pasi Andersson ja Joni Välimäki.

Alustasprinkleri estää ja hidastaa sähköauton akkupaloa, jolloin siitä vapautuvia haitallisia kemikaaleja voidaan vähentää. Innovaatio parantaa työturvallisuutta ja vapauttaa henkilöresursseja, sillä käyttöönoton jälkeen se toimii itsenäisesti. Innovaatiota on koekäytetty Helsingin pelastuslaitoksella, jossa sen kehittäjät työskentelevät.

Toinen jaettu palkinto myönnettiin toimitusjohtaja Ari Mattilalle, tuotekehityspäällikkö Jari Nyppelille, tuotekehitys- ja laivaspesialisti Veli-Matti Junnilalle sekä yrittäjä Jarmo Järviselle sähköautopalojen sammutusaltaan kehittämisestä.

Palosuojelurahasto myönsi myös neljä kunniamainintaa, jotka saivat turvallisuusasiantuntija, palomestari Arto Latvala turvallisuusaiheisen pikaoppaan suunnittelusta, palomies-ensihoitaja Mikko Mäkinen jauheella ja vedelle toimivan yhdistelmäputken kehittämisestä huoneistopaloihin, palomies Pertti Leikkainen keulavinssiin integroidun narunvetolaitteen suunnittelusta sekä palomies Mikko Heinonen ja johtava palotarkastaja Juhan-Petteri Laakso ehdotuksestaan, joka koski palaneen tai vaurioituneen ajoneuvon siirtoa maanalaisissa pysäköintitiloissa.

Kuva ylhäällä: Alustasprinkleri-innovaatio esittelyssä

Kuvat: Marko Hassinen; Palosuojelurahaston video Innovaatiopalkinnosta

Lue lisää aiheesta