Hallituksen esitys pelastustoimen järjestämislaista oli tänään ensimmäisessä eduskuntakäsittelyssä.

Lähetekeskustelussa kansanedustajat käyttivät järjestämislaista yhteensä 34 puheenvuoroa.

Useassa puheenvuorossa esitettiin hätä siitä, että pelastustoimeen tulisi liian vahva valtion ohjaus. Muun muassa keskustan Antti Kurvinen ja Timo Korhonen sekä sdp:n Merja Mäkisalo-Ropponen olivat huolissaan.

– Onhan ohjausvalta, mikä sisäministeriölle tulee, todella ohjausta eikä sanelua ja Helsingistä päin johtamista? Kurvinen kysyi.

– Toivon hartaasti, että kehittämistä saa jatkossakin tehdä maakunnissa oman alueen erityispiirteistä käsin, ettei ohjaus ole liian voimakasta, Mäkisalo-Ropponen esitti.

Edellisen hallituksen sisäministerinä toiminut kd:n kansanedustaja Päivi Räsänen toppuutteli pelkääjiä:

– Vaikea nähdä, millä tavalla tämä lainsäädäntö uhkaisi mitenkään maakunnallista ja alueellista päätöksentekoa. Valtion ohjaus on nimenomaan pelastustoimen palveluiden käyttäjien etu, Räsänen totesi.

Pelastustoimen palvelutasosta päättää maakunta, mutta jos päätös on sisäministeriön arvion mukaan puutteellinen, voi se määrätä maakuntaa täydentämään palvelutasoa, siteerasi Räsänen lakiesitystä.

– Jos toimintavalmiusajat alkavat rapautua, täytyyhän siihen puuttua, Räsänen sanoi.

Sdp:n Sirpa Paatero ihmetteli, kuinka vasta viikko sitten kansanedustajat olivat tyytyväisiä siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koko maakuntahallintoon tulee valtion tiukka ohjaus rahoitukseen ja toimintaan.

– Miksi yhtäkkiä pelastustoimen puolella ei olisi valtion ohjausta, Paatero hämmästeli.

18 pelastuslaitoksen malli sai usealta kansanedustajalta kiitoksia. Viiden laitoksen mallin nosti vielä esiin perussuomalaisten Ari Jalonen. Hän muistutti, että koko uudistuksen taustalla on tavoite leikata pelastuslaitosten kustannusten kasvua.

– Kun viidestä alueesta mentiin 18:aan, joka ei mahdollista niin kovaa hallinnon keventämistä, mistä nyt on tarkoitus hakea säästöt? Ei kai operatiivisesta miehistöstä. Vai joudutaanko toteamaan, että säästöt pitää unohtaa, Jalonen kysyi.

Pelastustoimen aluejako on valmistelun aikana vaihtunut ensin 12:sta viiteen ja sitten 18:aan, Jalonen muistutti. Lausuntokierroksella tuli eniten lausuntoja 18:n puolesta ja viittä vastaan.

Onko pelko omasta työpaikasta ohjannut pelastusjohtajien lausuntoja, Jalonen pohti.

– Operatiivisella puolella, ne jotka tekevät työtä, ollaan oltu viiden alueen kannalla, hän korosti.

Valtion ohjausta Jalonen piti tervetulleena:

– Nyt on 22 täysin eri tavalla toimivaa pelastustoimea. Kun 18 aluetta tehdään, pitää huolehtia että ministeriöön saadaan riittävä ohjausvaikutus, jotta toimintaan tulee tehokkuutta, Jalonen totesi.

Sisäministeri Paula Risikko (kok) piti turhana kansanedustajien huolta liian tiukasta valtion ohjauksesta.

– Jos aiotaan saada yhdenvertaiset palvelut ja hillitä kustannuskehitystä, silloin pitää valtion ohjausta olla. Aivan samoin valtionohjausta tulee sotessakin. Ohjauksesta ei tule liian tiukkaa, vaan se on sopimuksiin perustuvaa, puolusti Risikko.

Kustannusten hillitsemisen keinoiksi Risikko esitti pelastustoimen yhteistyön ja synergian sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

– Prosessia hiotaan, johdetaan oikein ja valtio ohjaa, Risikko avasi.

Uudenmaan osalta Risikko totesi, että toiveet säilyttää nykyiset pelastuslaitokset ovat jälkijättöisiä.

– Helsingille ja metropolialueelle tarjottiin mahdollisuutta tehdä oma sote ja siitä ei tullut mitään. Jos sote olisi ollut metropolialueella omanlaisensa, myös pelastuskin olisi ollut omanlaisensa.

Risikko kertoi, että Uudenmaan pelastuslaitoksesta on tullut myös hyvää palautetta:

– Uudenmaan alueelle pystytään antamaan yhteisiä valtakunnallisia tehtäviä, kun volyymiä on eri tavalla. Uskon että päästään erittäin hyvään keskusteluun ja toimintaan.

Liikelaitosmallin osalta Risikko kertoi, että sote-lakiesityksessä on virhe sen osalta, montako liikelaitosta maakunta voi perustaa.

– Maakunta voi päättää ovatko sote ja pelastustoimi yhdessä liikelaitoksessa vai erikseen. Henkilökohtaisesti kannatan sitä, että pelastustoimi on oma liikelaitos eikä soten kanssa samassa, sillä niillä on omat ydintoimintansa, Risikko selvensi.

Järjestämislain esitys menee seuraavaksi hallintovaliokunnan käsittelyyn.

Lue lisää aiheesta