Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitokset luopuvat kiertävästä tilannekeskusvastuusta ja keskittävät toiminnon Kuopioon.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset ovat tehneet tilannekeskusyhteistyötä kuuden vuoden ajan. Tähän asti ISTIKE-tilannekeskusta on ylläpidetty neljän laitoksen kesken niin, että vetovastuu on vaihtunut viikon välein. Henkilöstö on ollut päivystyksessä oman työnsä ohella, ja toiminnassa on ollut mukana palomiehiä, alipäällystöä ja päällystöä.

Jatkossa kiertävästä tilannekeskuksesta luovutaan ja toiminto keskitetään Kuopioon Pohjois-Savon pelastuslaitokselle, joka huolehtii keskuksen päivystyksestä sekä henkilöstö- ja taloushallinnosta. Kustannukset jaetaan pelastuslaitoksien kesken.

Aloitus mahdollisesti huhtikuussa

Tilannekeskuksen perustaminen on tuomassa kuusi uutta virkaa Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. Henkilöstöön tarvitaan viisi tilannekeskuspäivystäjää ja keskuksesta esimiehenä vastaava palomestari.

Pelastuslaitoksella odotetaan Kuopion kaupungin hyväksyntää virkojen perustamiselle. Kaupunginhallitus käsittelee esitystä todennäköisesti helmikuun ensimmäisellä viikolla.

– Tavoitteena on käynnistää toiminta huhtikuun alussa, mutta tarkka ajankohta vielä täsmentyy sen mukaan, miten henkilöstö pääsee aloittamaan viroissa, kertoo vs. pelastuspäällikkö Paavo Tiitta Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.

– Jos aloitusta joudutaan lykkäämään, kiertävä tilannekeskus jatkaa, kunnes kaikki on valmista. Keskuksen tilat meillä ovatkin jo olemassa.

Tilannekeskuspäivystäjiltä edellytetään soveltuvaa pelastusalan tutkintoa, joten virkoihin voivat hakea esimerkiksi pelastajatutkinnon tai hätäkeskuspäivystäjätutkinnon suorittaneet henkilöt. Työaika on sama kuin ISTIKEessä nyt eli 12 tunnin päivä- ja yövuorot.

Yksi tulevista viidestä pelastustoimen tilannekeskuksista

Tilannekeskus ISTIKE ylläpitää jatkuvaa tilannekuvaa pelastustoimen valmiudesta ja seuraa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia. Keskuksen ansiosta pelastuslaitokset kykenevät varautumaan etupainotteisesti mahdollisiin uhka- ja häiriötilanteisiin. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa tilannekeskus toimii rajapintana yhteistoimintaviranomaisten suuntaan.

Pelastustoimen tehtävissä tilannekeskus tukee pelastustoiminnan johtajia antamalla heille onnettomuuteen liittyvää lisätietoa ja toteuttamalla pyydettyjä toimenpiteitä.

Sisäministeriön tavoitteena on muodostaa Suomeen viisi pelastuslaitosten yhteistä tilannekeskusta. Kuopioon keskittyvä tilannekeskus olisi yksi niistä. Pohjois-Savon pelastuslaitos on saanut ministeriöltä hankerahoitusta tilannekeskuksen kehittämiseen.

Arkistokuva: Pintapelastusharjoitus Kuopiossa.

Lue lisää tilannekeskuksista:

 

Lue lisää aiheesta