Koronalta suojautuminen ja pandemian huomioiminen pelastuslaitosten toiminnassa ovat pitäneet työsuojeluvaltuutetut kiireisinä viime viikkoina. Poikkeusoloista huolimatta henkilöstön työturvallisuus ei saa heikentyä.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella ensihoidossa on jo havaittavissa psykososiaalista kuormittumista, kertoo työsuojeluvaltuutettu Ilkka Mustakangas. Sen sijaan Keski-Suomen ja Satakunnan pelastuslaitoksissa toiminta on vielä aika normaalia koronapandemiasta huolimatta, kertovat työsuojeluvaltuutetut Marko Lehtonen ja Asko Mansikkamäki.

Kaikkien kolmen pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutetut ovat huolissaan, miten henkilöstö jaksaa, jos koronatartuntojen määrä nousee pelastuslaitoksissa. Työsuojeluvaltuutetut painottavat, että poikkeusoloista huolimatta henkilöstön työturvallisuudesta ei saa tinkiä.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettu
Ilkka Mustakangas

– Koronavirukselta suojautuminen ja normaalista poikkeavat toimintatavat puhuttavat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstöä eniten. Näistä asioista on tullut minulle paljon yhteydenottoja ja niistä on keskusteltu eri asemilla.

– Varsinkin ensihoidossa on havaittavissa psykososiaalista kuormittumista. Työntekijöitä mietityttää, onko itse tartunnan levittäjä tai viruksen saaja. Pitääkö kaikki suojaukset niin kuin on suunniteltu?

– Pelastuksessa psykososiaalista kuormitusta ei ole ainakaan tässä vaiheessa aistittavissa. Pelastuksen osaltahan sisäministeriö teki päätöksen, että pelastustoimi ei enää osallistu niin aktiivisesti, jolloin ensivastetehtävien määrä laski radikaalisti.

– Koronapandemia on näkynyt työssäni aika paljon. Kun on jouduttu ottamaan poikkeustilan ohjeistuksia käyttöön, työhöni on kuulunut niiden tarkastelua ja viestintää. Tilanne elää päivittäin, joten joka aamu joutuu tarkistamaan, missä mennään.

Miten poikkeustilanteeseen on varauduttu työpaikallasi?

– Uusia ohjeita on tullut koko ajan viimeisen kolmen viikon ajan. Käyttöönotetut ohjeet liittyvät hyvin pitkälle henkilöstön suojautumiseen koronavirukselta sekä tilojen, autojen ja välineiden puhdistamiseen ja desinfiointiin.

– Kokouskäytännöt ovat muuttuneet radikaalisti. Kaikki kokoukset pidetään etäyhteyksien varassa ja sähköpostitse. Minulla ei ole ollut fyysisiä kokouksia kahteen viikkoon.

Mitä työnantajan tulisi nyt erityisesti huomioida, miten turvataan työntekijöiden jaksaminen ja työturvallisuus?

– Täytyy valmistautua siihen, että meillä alkaa olla pikkuhiljaa pula työntekijöistä. On arvioitu, että pelastuslaitoksen henkilöstöstäkin 40 prosenttia sairastuu virukseen. Miten pärjätään, kun Uudellamaalla saavutetaan koronatartunnoissa huippu?

– Poikkeustilanteen takia on tullut paljon toiminnallisia muutoksia. Tästä huolimatta työturvallisuuslain velvoitteet tulee täyttää eikä niitä saa rikkoa, vaikka poikkeusoloissa eletäänkin.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettu
Marko Lehtonen

– Keski-Suomen pelastuslaitoksen asemilla toiminta on aika normaalia koronapandemiasta huolimatta. Katsotaan kaikessa rauhassa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

– Itselleni poikkeustilanne on tuonut aika paljon lisää töitä. Täytyy istua erilaisissa työryhmissä ja palavereissa, jotta olen perillä pelastuslaitoksen ja kaupungin linjauksista. Lisäksi tapaamme etäyhteydellä muiden kaupungin työsuojeluvaltuutettujen kanssa pari kertaa viikossa.

– Minulle esitetään eri tahoilta paljon kysymyksiä, joihin otan työsuojeluvaltuutettuna kantaa. Esimerkiksi suojaimista, ovatko ne riittävät ja miten niiden käytöstä ohjeistetaan henkilöstöä. Olen aika paljon auttanut pelastuslaitoksen hankintaa suojaimien hankinnassa. Henkilöstöltä on tullut myös jonkin verran yhteydenottoja, esimerkiksi suojainten vähäisyydestä.

Miten poikkeustilanteeseen on varauduttu työpaikallasi?

– Olemme rajoittaneet kulkua ja minimoineet asemien välillä tapahtuvaa liikennettä. Asemasiirrot on yritetty vähentää minimiin ja niitä tehdään ainoastaan pakottavista syistä.

– Paloasemille on myös tehty ohjeet, millä tavalla liikutaan asemilla. Pelastuksen ja ensihoidon henkilöstö ei ruokaile yhtä aikaa. Vuoronvaihdot on porrastettu ja ne tapahtuvat niin, että lähtevä vuoro on eri paikassa kuin tuleva vuoro.

– Melkein päivittäin annetaan uusi ohje. Ohjeita on annettu suojainten käyttöön, ajoneuvojen puhdistamiseen ja siivoamiseen. Asiakkaiden kohtaamistilanteisiin on saatu ohjeet sairaanhoitopiiriltä. Jos epäillään, että asiakkaalla on korona, suojaudutaan ohjeiden mukaisesti ja kuljetuksen jälkeen ajoneuvo puhdistetaan ja desinfioidaan. Muutoin toimimme asiakkaiden kohtaamisissa normaalisti.

Mitä työnantajan tulisi nyt erityisesti huomioida, miten turvataan työntekijöiden jaksaminen ja työturvallisuus?

– Toistaiseksi työvuoro rytmitys on pidetty normaalina. Kavereiden henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta pitää olla huolissaan. Henkilökunnan altistumisia minimoidaan hyvillä ohjeilla ja niiden noudattamisella.

– Elämme haasteellisia aikoja. Keski-Suomessa olemme vielä kohtuullisen vähällä päässeet, jos vertaa esimerkiksi Uudenmaan alueeseen. Täytyy vain toivoa, että henkilöstö jaksaa ja kaikki säilyy mahdollisimman pitkään terveenä. Pitää auttaa niitä ihmisiä, joilla on hätä.

Satakunnan pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettu
Asko Mansikkamäki

– Satakunnan pelastuslaitoksella kaikki toiminnot ja päivärutiinit pyritään pitämään edelleen mahdollisimman normaalina. Siinä vaiheessa kun koronasta sairastuneita alkaa olla henkilökunnassa enemmän, normaalin toiminnan ylläpitäminen voi muuttua haasteelliseksi.

– Tietoa tulee joka puolelta ja sitä yritetään jakaa joka puolelle. Mielestäni on hyvä, että pelastuslaitoksessa on sovittu avoimesta viestinnästä ja kaikista koronaan liittyvistä asioista tiedotetaan koko henkilöstöä kerralla.

– Meillä Satakunnassa työsuojelu on hyvällä mallilla. Ensihoidossa tartunnoilta suojautuminen on ollut osa työtä, joten sitä kautta olemme opetelleet suojautumista jo vuosikymmenet. Siinä mielessä viruksilta suojautuminen ei ole meille mikään uusi juttu, vaikka nyt sitä joudutaankin tekemään laajemmalla mittakaavalla.

Miten poikkeustilanteeseen on varauduttu työpaikallasi?

– Pelastuslaitoksellamme tuli työturvallisuusohjeita ja -käytäntöjä koronapandemian johdosta jo ennen kuin valmiuslaki otettiin käyttöön. Esimerkiksi ensihoito oli jo eriytetty asemilla eri tiloihin.

– Suojautumisessa ja puhdistautumisessa on otettu käyttöön erilaisia käytäntöjä. Esimerkiksi oven kahvat, kaiteet ja muut kovat pinnat, mitä kosketellaan työvuoroissa, puhdistetaan desinfiointiaineella kaksi kertaa vuoron aikana. Meillä on myös ohjeet käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.

Mitä työnantajan tulisi nyt erityisesti huomioida, miten turvataan työntekijöiden jaksaminen ja työturvallisuus?

– Mielestäni avoimuus on avainsana. Koronatartuntoja ei ole vielä kovin paljoa pelastuslaitoksessa, mutta siinä vaiheessa kun sairastuneita on enemmän, työntekijöiden työssä jaksaminen nousee ongelmaksi. Kun väkeä on yhä enemmän sairauslomalla ja joudutaan tekemään pidempiä työvuoroja tai tihennettyjä työvuorovälejä, niin siinä kohtaa varmasti tulee ongelmia.

Lue lisää aiheesta