Poikkeusoloissa pystyttiin varmistamaan yleisen tason mukaiset palkankorotukset myös kunta-alan työntekijöille. Sopimusteksteihin ei juurikaan koskettu.

Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten neuvotteluissa päästiin maaliin, kun sopijaosapuolten hallinnot hyväksyivät neuvottelutulokset 28. toukokuuta.

Uudet virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:n jäseniä koskevat sopimukset ovat Teknisten sopimus ja KVTES.

Sopimuskaudella on kaksi yleiskorotusta ja yksi paikallinen järjestelyerä. Ensimmäinen yleiskorotus on 1.8.2020 ja toinen 1.4.2020, paikallinen järjestelyerä on käytettävissä 1.4.2020 (katso korotusten tarkat tiedot SPALin verkkosivun uutisesta).

Sopimuskauden pituus huomioiden palkankorotukset vastaavat yleistä linjaa eli muiden alojen korotuksia viime syksyn ja talven aikana, ovat ammattiliitot todenneet.

– Näissä olosuhteissa, joissa korona iski kesken neuvotteluprosessin ja julkisen talouden tilasta alkoi tulla synkentyviä ennusteita, työntekijöille varmistetut yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ovat hyvä asia. Muuten lopputulos on suoraan sanottuna korkeintaan siedettävä, toteaa SPAL johtaja Kim Nikula.

Poikkeusoloissa jouduttiin keskittymään isoihin kysymyksiin

Uusista kunta-alan sopimuksista neuvoteltiin alkuvuodesta asti. Tiivis vaihe käynnistyi maaliskuun alussa. Järjestöt kutsuivat valtakunnansovittelijan avukseen huhtikuun alussa ja vappuna käsittelyssä oli ratkaisuesitys. Tästä edettiin vielä kuukausi esitykseen, jonka kaikki sopijaosapuolet hyväksyivät.

Neuvottelut käytiin poikkeusoloissa, joissa julkinen sektori muun yhteiskunnan kanssa joutui nopeasti sopeutumaan normaalin elämän rajoituksiin.

Poikkeusoloista johtuen palkansaajajärjestöjen ja kuntatyönantajan kesken hyväksyttiin yhteisesti se, että neuvottelupöytiin nostettaisiin vain välttämättömimmät asiat. Näitä olivat muun muassa palkankorotusten taso ja palkattomien kiky-tuntien kohtalo.

Kun neuvotteluissa keskityttiin vain isoihin asioihin, useat sopimustekstien parannukset jäivät kunnolla käsittelemättä. SPALin kannalta tällaisia merkittäviä asioita olivat pelastustoimen työaikaan liittyvät sopimustekstit.

– Olimme valmistautuneet käsittelemään työaikaa tarkasti. Valitettavasti uusia elementtejä ei Teknisten sopimukseen tällä kierroksella saatu, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola SPALista kertoo.

– Myönteisin asia koskee keskimäärin 40 viikkotuntista kaksivuorojärjestelmää, jonka käyttöönotto edellyttää pelastuslaitoksissa edelleen paikallista sopimista, mikäli työaika ei ollut käytössä vuosien 2018–2019 aikana, Jaakkola jatkaa.

Paikallisen sopimisen ehto on voimassa 31.12.2021 saakka.

Katse jo talven 2022 neuvotteluihin ja sopimuskentän muutoksiin

Neuvotteluita kävivät työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt SOTE, JAU ja JUKO sekä työnantajia edustava KT Kuntatyönantajat. SPAL kuuluu SOTE-neuvottelujärjestöön yhdessä Tehyn, SuPerin ja Erton kanssa.

Neuvottelutulos sisälsi sopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (sote-sopimuksen) voimaantulosta 1.9.2021 sekä aiesopimuksen sopimusjärjestelmän muutoksista sote- ja maakuntauudistusta varten.

Kunta-alan sopimusjärjestelmän rakenteelliset muutokset, hallituksen maakuntauudistuksen valmistelu sekä talvelle 2022 ajoittuva seuraava neuvottelukierros tuovat ammattiliitoille lähitulevaisuudessa paljon työtä. Käytännössä SPALissakin käynnistetään seuraavaksi valmistelut tulevia neuvotteluja varten.

– Tulemme SPALissa arvioimaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusjärjestelmän muutoksia, mahdollista maakuntauudistusta ja sitä, mikä sopimusmalli olisi jäsenillemme paras tulevaisuudessa. Tämä kokonaisuus vaatii meiltä tarkkaa harkintaa, Nikula kertoo.

 

Kuvassa harjoitustilanne Helsingin pelastuslaitoksella. Kuva: Mikko Vähäniitty.

Lue lisää aiheesta