Kunnilla ja kuntalaisilla pitää olla jatkossakin mahdollisuus päättää alueensa turvallisuuspalveluista, toteavat maakuntauudistuksen vaikutuksia pelastustoimeen selvittäneet tutkijat.

Sote- ja maakuntauudistus on siirtämässä pelastustoimen palvelut maakuntien järjestettäväksi. Ylintä päätösvaltaa maakunnissa tulee käyttämään maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla.

Tulevaisuudessa kaikilla kunnilla ei ole välttämättä mahdollisuutta vaikuttaa alueelliseen päätöksentekoon, sillä maakuntavaltuustossa ei ole kuntakiintiöitä. Uhkana on, että jokin kunta ei pääse vaikuttamaan esimerkiksi alueensa pelastuspalveluiden järjestämiseen.

Onnettomuudet tapahtuvat jatkossakin kuntien alueella, minkä vuoksi jokaisen kunnan erityispiirteet on otettava huomioon päätöksiä tehdessä, toteavat Turun ammattikorkeakoulun hanketutkijat.

Usein valmiussuunnitelma laaditaan ainoastaan pelastusviranomaisen näkökulmasta. Hätätilanteen hoitaminen vaatii kuitenkin yhteistyötä ja vuorovaikutusta kunnan toimijoiden välillä, joten kunnan tahot tulisi ottaa suunnitelmassa monipuolisesti huomioon pelastustoimen lisäksi, tutkijat perustelevat.

Esitykset on kirjattu Turun ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtamisen tutkimushankeraporttiin ”Kunnan rooli turvallisuudessa korostuu”, jonka on julkaissut Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Uudenlaiset uhat, kuten ilmastonmuutos tai yhteiskunnan polarisoituminen, on muistettava pelastustoimintaa suunniteltaessa. Pelkkä yleisluontoinen varautuminen ei riitä, vaan tarvitaan konkreettisia toimintasuunnitelmia uhkien torjumiseksi, tutkimuksessa korostetaan.

Koko kunnan henkilöstö tulee tutustuttaa kriisiviestintäohjeeseen. Merkittävässä roolissa ovat työntekijät, jotka kohtaavat päivittäin kuntalaisia ja joiden korviin tieto alkavasta kriisistä ensimmäiseksi kantautuu.

Digitalisaatio tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia, joita pitää hyödyntää onnettomuustilanteissa, mutta palveluiden sähköistäminen kannattaa tehdä harkiten ja hyvin resurssein, tutkijat toteavat.

Tutkimuksen toteutti Turun ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtamisen tutkimusryhmä 2017–2018. Hankkeen päätutkijoina toimivat vanhempi tutkija FL Hannu Rantanen ja nuorempi tutkija VTM Roosa Talvitie.

Tutkimuksesta kerrottiin Pelastusalan ammattilaisen numerossa 5/2017.
Lue juttu näköislehdestä:
Miten pelastustoimelle käy sotessa?

Lue lisää aiheesta