Sekä kunta-alan että valtion sopimusneuvotteluissa päästiin neuvottelutulokseen 9. helmikuuta mennessä.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) sopimuskausi kestää vuoden 2020 maaliskuun loppuun.

Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia. Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna toteutetaan 1.5. lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia. Euromääräisenä korotus maksetaan 2 100 euron kuukausipalkkaan saakka ja sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena.

Ensi vuoden alusta lukien tulee paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja huhtikuun alussa yhden prosentin yleiskorotus.

Lisäksi sovittiin tammikuussa 2019 maksettavasta paikallisesta tuloksellisuuteen perustavasta kertaerästä, jonka suuruus on 9,2 prosenttia kuukauden varsinaisesta palkasta.

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) keskeisin muutos kohdistuu liitteeseen, jossa käsitellään pelastustoimen työaikaa. TS-sopimukseen saatiin ensimmäistä kertaa 24 tunnin työaikamuoto. Jatkossa siis vuorokausityön käyttöönottaminen ei edellytä poikkeusluvan hakemista aluehallintovirastosta. Uudesta TS-sopimuksen mukaisesta vuorokausi-työaikamallista on sovittava paikallisesti, ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön.

Valtion sopimusalalla valtion virka- ja työehtosopimuksen (VES) neuvotteluratkaisu sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. VESin sopimuskausi päättyy maaliskuun lopussa 2020.

Tänä vuonna maksetaan 1.4. lukien 1,0 prosentin yleiskorotus ja 1.6. paikallinen virastoerä 0,60 prosenttia. Ensi vuotta maksetaan 1.4. lukien 1,1 prosentin yleiskorotus, vähintään 24 euroa ja paikallinen virastoerä 0,75 prosenttia.

Lisäksi VESissä sovittiin tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä, jonka suuruus on 9,20 prosenttia kuukausipalkasta. Se maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä.

Tarkemmin KVTES/TS-neuvottelutuloksesta kerrotaan Palomiesliiton sivulla ja VES-neuvottelutuloksesta Pardian sivulla. Palomiesliiton jäsenistä TS:n ja KVTESin piirissä ovat pelastuslaitoksissa ja sairaanhoitopiireissä työskentelevät jäsenet, VESin piirissä hätäkeskuksissa työskentelevät jäsenet.

Lue lisää aiheesta