Opiskelijat hankkivat aineistoa tutkimukseen Rescuebase-altistuspäiväkirjan kautta.

Pelastusalan päällystötutkinnon opiskelijat Sanna Rinkinen ja Jukka Huttunen valmistelevat opinnäytetyötään pelastushenkilöstön seksuaalisesta häirinnästä.

Tutkimuksessa kartoitetaan pelastajien ja ensihoitajien kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä, jota on tapahtunut sekä työpaikalla että työtehtävillä.

Tutkimusaineiston keruun menetelmänä on Rescuebase-mobiilisovellus, joka toimii Android- ja Apple-puhelimissa. Sovellus sisältää muun muassa savusukeltajan altistumispäiväkirjan sekä trauma- ja työtapaturmaraportoinnin.

Rescuebaseen on avautunut traumaraportoinnin alle uusi toiminto, johon voi tallentaa tiedon kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä. Kun häirintätiedon tallentaa, sovellus kysyy, haluaako käyttäjä osallistua tutkimukseen. Jos vastaa myöntävästi, sovellus esittää muutaman yksinkertaisen kysymyksen.

– Henkilötiedot, jotka käyttäjä syöttää, eivät välity meille opinnäytetyön tekijöille. Tutkimusta varten tulee ainoastaan tiedot henkilön iästä, sukupuolesta sekä tehtävästä häirintätapauksen sattuessa. Henkilön nimeä ei liitetä vastauksiin, eli vastaajat ovat anonyymejä, kertoo Sanna Rinkinen.

Opinnäytetyötä varten ilmoituksia kerätään kolmen kuukauden ajan. Suomen lisäksi aineistoa kerätään myös ulkomailta: Rescuebasea käytetään tällä hetkellä 12 maassa.

Opinnäytetyön aihe nousi opiskelijoiden omista havainnosta: seksuaalista häirintää tapahtuu pelastusalan työtehtävillä ja työpaikalla, mutta asiasta ei muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta tehty minkäänlaisia tutkimuksia.

– Uhkatilanne- ja väkivaltakyselyissä asiaa on sivuttu, mutta sen tarkemmin ei ole selvitetty, millaista seksuaalista häirintää henkilöstön kokee, Rinkinen sanoo.

Mobiilisovelluksen opiskelijat valitsivat aineistonkeruumenetelmäksi, koska samalla he haluavat testata applikaation käyttökelpoisuutta tutkimuskäyttöön.

– Jos menetelmä toimii, Rescuebasea voisi jatkossa käyttää myös muihin kyselyihin.

Rinkinen arvioi, että kännykän kautta vastaaminen voisi olla suosittuakin, sillä jatkuvasti töihin tulevat nettikyselyt ja paperiset kyselylomakkeet voivat helposti jäädä täyttämättä ajan puutteen vuoksi.

– Omalla puhelimella voi vastata kyselyn arkaan aiheeseen ilman että muut työpaikalla huomaavat. Joillekin tämä voi olla tärkeä juttu.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella työskentelevä Rinkinen on ollut ensihoitajan ammatissa kohta kymmenen vuotta. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella palomiehen virassa olevat Huttunen työskennellyt pelastus- ja ensihoitotehtävissä 16 vuoden ajan.

Rescuebase on yksittäiselle käyttäjälle ilmainen, ja pelastuslaitokset maksavat laajasta käytöstä lisenssimaksua. Ohjelma on ladattavissa AppStoresta ja Google Playsta.

Kuva: Istock.com / Maria Kuznetsova

Lue lisää aiheesta