Pelastusalalla työskennellään fyysisesti ja henkisesti kuormittavissa olosuhteissa. Hyvä terveys ja korkealaatuiset suojavarusteet ovat välttämättömiä, mutta kaikkia riskejä ne eivät poista.

Pelastusalalla työhyvinvointi on kohtuullisella tasolla verrattuna muihin ammattiryhmiin. Myös työturvallisuudesta huolehditaan pääosin hyvin; varusteet ovat asianmukaiset ja kalusto on pääsääntöisesti kunnossa. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin johtajan Kim Nikulan mukaan laakereille ei saa kuitenkaan jäädä lepäämään, sillä kehitettävää vielä on.

– Turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia voidaan aina parantaa. Toimintaympäristö muuttuu, joten johtamisen, prosessien ja taktiikan tulee olla askeleen edellä, hän sanoo.

Savusukellus altistaa syövälle

Kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö IARC on nostanut palomiehen työn syöpävaarallisuuden korkeimpaan 1. luokkaan. Aikaisempi luokitus oli mahdollisesti syöpävaarallinen 2B-luokka.

Tulipalotilanteissa palomiehet altistuvat noen ja savukaasujen partikkeleille, joiden sisältämät kemikaalit aiheuttavat riskin eri syöpäsairauksille.

IARCin mukaan on vahvaa näyttöä siitä, että pelastusalalla on korkea riski sairastua keuhkopussin ja virtsarakon syöpään, eturauhassyöpään, paksusuolensyöpään, kivessyöpään sekä Non-Hodgin-lymfoomaan ja mesotelioomaan.

– Pelastusalan ammattilaisten altistumisesta ja syöpäriskistä on riittävästi kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Biomonitorointi-menetelmä osoittaa luotettavasti, mille alistutaan. Valitettavasti biomonitorointia ei juurikaan tehdä automaattisesti mahdollisen altistumisen jälkeen, sanoo Nikula.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet ja tekijät on säädetty EU:n asetuksessa. Syöpäriskin voi aiheuttaa myös työturvallisuuslaissa määritellyt syöpävaaran aiheuttavat työmenetelmät sekä perimää vaurioittava aine tai seos.

Altistumisriskiä seurataan tarkasti

Lain mukaan työnantajan on ilmoitettava ASA-rekisteriin [TTL], jos työntekijä altistuu ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille. Tiedot on ilmoitettava Työterveyslaitokselle vuosittain.

Työnantajalla on velvollisuus pitää luetteloa työtehtävissä esiintyvistä syöpäsairauksien riskiä aiheuttavista tekijöistä.

Työturvallisuuslaissa sanotaan, että työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville kemikaalisille aineille on rajoitettava niin vähäiseksi, että haittaa tai vaaraa ei tapahdu.

Myös Nikula näkee, että ensisijaisena suojausmekanismina sen, että työn vaaratekijät on poistettava.

Teksti: Tarja Rannisto
Kuva: Ossi Pietiläinen

Lue lisää: Palomiesten ilmoittaminen ASA-rekisteriin yksinkertaistui

Lue lisää aiheesta