Pelastustoimen palvelut toimivat poikkeustilanteessakin. Pelastus- ja ensihoitohenkilöstön arkeen on nopealla aikataululla tuotu lukuisia uusia toimintaohjeita ja työtapoja.

Vahvistettuja koronavirustartuntoja on tällä hetkellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurannan mukaan eniten Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.

Kysyimme Suomen pelastusalan ammattilaiset ry:n luottamusmiehiltä Helsingin kaupungin, Oulu-Koillismaan ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilla, miten koronavirus on toistaiseksi näkynyt työpaikoilla ja missä tunnelmissa pelastus- ja ensihoitotyötä tehdään.

 

Helsingin palohenkilöstö ry, pääluottamusmies Sami Anttila

– Virustartuntojen suhteen pelastuslaitoksella tilanne on hyvä: varmistettuja tapauksia oli torstaihin mennessä yksi ja operatiivisella puolella karanteenissa on ollut alle kymmenen henkilöä. Pelastuslaitoksen palvelutuotannossa ei ole tarvinnut tehdä erikoisjärjestelyjä.

– Pelastajat, joilla on ollut ylähengitystieoireita, ovat päässeet koronatestiin. Testiin menneet ovat olleet suoja-ajalla töistä pois ja ovat itse olleet oma-aloitteisia testiin pääsemiseksi.

– Työnantaja on toiminut hyvin henkilöstön tiedottamisen ja kokouskäytäntöjen suhteen. Olemme nopeutetulla aikataululla ottaneet käyttöön työyhteisöohjelmiston. Kaikki työntekijät ovat ladanneet ohjelman puhelimeensa ja sen kautta pidetään palaverit.

– Päivittäin pidetään lyhyitä kokouksia sekä kerran päivässä koko pelastuslaitoksen koronainfo. Ne ovat olleet todella hyödyllisiä. Lisäksi palomiehille ja ensihoitajille on luotu oma korona-päivystyspuhelin, jossa oma lääkintämestarimme vastaa työntekijöiden kysymyksiin. Näin emme kuormita Helsingin kaupungin työterveyshuoltoa, joka ruuhkautuu henkilöstön yhteydenotoista.

– Asiakaspalvelutilanteisiin olemme saaneet viimeisimmät taktiikka- ja suojautumisohjeet. Tärkeintä on, että henkilöstö välttää altistumista virukselle. Ensivaste rajataan vain välttämättömiin tilanteisiin, paloautojen ensivasteajoa vähennetään. Ensihoitotehtävissä lievissä tapauksissa suosimme asiakkaiden palvelua puhelimella, ja kohtaamistilanteissa noudatamme suojautumisohjeita.

– Helsingin pelastuslaitoksella on suunnitelma pelastajien ja ensihoitajien työrytmin muuttamisesta, jos se tulee tarpeelliseksi työntekijäpulan takia. Korvaus ylimääräisestä työstä on normaali ylityökorvaus.

 

Oulun Palomiesyhdistys ry, luottamusmies Petri Rautio

– Meillä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella ei ole todettu henkilöstössä yhtään koronavirustartuntaa. Matkoilta kotiutuneita on karanteenissa muutamia. Voidaan siis sanoa, että tilanne tällä hetkellä näyttää hyvältä ja tunnelma on odottava.

– Henkilöstö saa työnantajalta päivittäin tiedon uusimmista ohjeista ja tilannekatsauksen. Palomiesyhdistyksen jäseniltä ei toistaiseksi ole tullut erityisesti koronaan ja työntekoon liittyviä kysymyksiä, toki aiheesta on viestitelty yhdistyksen hallituksen WhatsApp-ryhmässä.

– Oulun kaupungin tasolla pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat järjestäneet yhden yhteispalaverin, jossa on jaettu tietoa varautumiskäytännöistä kaupungin eri työyhteisöissä. Tästä kokouksesta jäi minulle huomio siitä, että meillä pelastuslaitoksella toimenpiteet ovat ajan tasalla. Kuten eräs esimiehemme sanoikin, toteutamme pelastustoimessa nyt niitä poikkeusolojen malleja, joita olemme vuosien ajan suunnitelleet.

– Paloautoissa on varustepakki, joka sisältää hengityksensuojaimia ja muita suojavälineitä virusepäilyn varalta. Ensivastetehtäville mennään vain jos on oikeasti tarvetta ja ensihoitajat tarkistavat tilanteen edeltä. Jos tehtävässä on epäilys korona-viruksesta, kohteeseen mennään vain korkeariskisissä tilanteissa ja oikein suojautuneina.

– Ensihoito on meillä eriytetty pelastustyöstä, mutta palomiehillä on ollut mahdollisuus ylläpitää perustason ensihoidon osaamista. Nyt jo ennakoidaan, että tälle ensihoidon reserville tulee vielä käyttöä, kun virusepidemia tulee kuormittamaan ensihoitoa.

 

Pirkanmaan pelastusalan ammattilaiset ry, luottamusmies Matti Välikoski

– Pelastuslaitoksella yhdellä työntekijällä on todettu koronavirus. Paloasema jolla henkilö työskenteli on tarkasti puhdistettu, ja sairastuneen henkilön kanssa kontaktissa olleet työkaverit on kartoitettu. Lisäksi karanteenissa on yhteensä kymmenkunta viikon aikana ulkomaan ja kotimaan matkoilta Pirkanmaalle palannutta työntekijää.

– Ohjeistusta virukselta suojautumisesta tulee päivittäin. Joka arki-iltapäivä henkilöstön sähköpostiin lähetetään koronatiedote, jossa kerrotaan uusin tilanne. Tilannekuvaa pidetään yllä jatkuvasti, ja kokoukset pidetään pääsääntöisesti videoneuvotteluina.

– Ensihoidossa on kaksi nimettyä infektioambulanssia, jotka ensisijaisesti on tarkoitettu koronaepäilyjen potilaiden hoito- ja kuljetustehtäviin. Ensivasteyksiköihin on jaettu asialliset suojautumisvälineet suojalaseja myöten.

– Tunnelma on poikkeustilasta huolimatta hyvä. Tuntuu, että henkilöstö tiedostaa tilanteen vakavuuden, mutta suhtautuu siihen selkeästi ja järkevästi. Kriisi on totista totta ja tulee vielä kestämään jonkin aikaa. Pelastuslaitos on kriisiorganisaatio ja sen mukaisesti meiltä odotetaan rauhallisuutta ja ammattimaisuutta.

– Olemme sitoutuneita poikkeustilanteessa työskentelyyn ja kriisin hoitamiseen omalta osaltamme. Kansalaiset voivat luottaa siihen, että arjen sankarit työskentelevät pelastuksen ja ensihoidon etulinjassa.

 

Kuvassa harjoitustilanne Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella. Kuva: Mikko Vähäniitty

Lue lisää aiheesta