Sisäministeriön asettamat työryhmät ovat saaneet työnsä valmiiksi. Tulokset esitellään seminaarissa Jyväskylässä.

Pelastustoimen uudistusta valmistelleiden 15 työryhmän työn tulokset esitellään sisäministeriön seminaarissa Jyväskylässä tämän viikon tiistaina ja keskiviikkona.

Kaikkiaan työryhmien työstä on tähän mennessä julkaistu 16 julkista raporttia, joissa on yhteensä lähes 650 sivua. Raporteista ensimmäiset esiteltiin vuonna 2017 ja viimeisimmät aivan hankkeen viime metreillä joulukuun 2018 lopussa.

Viime viikolla sisäministeriö asetti kaikki raportit luettavaksi verkkoon.

Raportit sisältävät lukuisia esityksiä muun muassa pelastuslaitosten taloussuunnittelun, palveluiden, riskianalyysin, henkilöstön työhyvinvoinnin, tietohallinnon ja viestinnän kehittämisestä.

Sisäministeriöstä ei ole toistaiseksi kerrottu, mitä työryhmien esityksiä ryhdytään jatkossa käytännössä toteuttamaan. Ministeriöstä on kuitenkin todettu, että erityisen tärkeät kehitysteemat liittyvät varautumiseen, pelastustoimen palvelutasoon, tietohallintoon sekä talouteen ja kustannuskehitykseen.

Pelastustoimen uudistushanke käynnistyi syksyllä 2015 sisäministeri Petteri Orpon (kok) päätöksellä. Tarkoituksena oli uudistaa pelastustoimi sote-uudistamisen yhteydessä muodostettavien itsehallintoalueiden pohjalle.

Alkuperäisen aikataulun mukaan pelastustoimen tehtävät olisivat siirtyneet kunnilta sote-alueille vuoden 2019 alusta. Myöhemmin hallituksen suunnitelma täsmentyi niin, että tehtävät siirtyisivät maakunnille.

Maakuntauudistus on saanut kahdesti jatkoaikaa. Hallituksen nykyisen suunnitelman mukaan pelastustoimi siirtyisi maakunnille vuoden 2021 alussa. Uudistukseen liittyvän lainsäädännön käsittely on kesken eduskunnassa.

Työryhmien esitykset on koottu sisäministeriön nettisivulle:
https://intermin.fi/pelastustoimenuudistus/raportit

 

Lue lisää aiheesta