Pohjois-Karjalan hyvinvointialue sai ainoana Suomessa lainanottovaltuudet valtiovarainministeriöltä viime kesänä. Sen turvin alueen pelastuslaitos on voinut jatkaa paloasemaverkon kehittämistä ja investointien toteuttamista. Vuoden 2025 alussa käyttöön otetaan Outokummun uusi pelastusasema, ja seuraavina hankkeina ovat muun muassa Heinäveden ja Liperin asemat.

Pelastajien ensihoitotehtävistä on keskusteltu muun muassa Keski-Suomessa ja Helsingissä. Pohjois-Karjalassa moniammatillisista yksiköistä on luovuttu lähes kokonaan, ja pelastajat tekevät pääasiassa vain pelastustoimen vuoroja.

– Aikoinaan ensihoidon ja pelastuksen synergiaedusta puhuttiin paljon. Osa palomiehistä ei kuitenkaan tykännyt ensihoitotyöstä. Nyt hyvinvointialueelle on palkattu lisää ensihoitajia, ja palomiesten työssä on vahvempi pelastustoimen painotus, Pohjois-Karjalan pelastushenkilöstön luottamusmies Olli-Pekka Kokko kertoo.

Resurssitilanne pelastuslaitoksella on tällä hetkellä melko hyvissä kantimissa. Pelastuslaitos siirtyi 40 viikkotyötunnin työaikaan vuonna 2023, mikä vaati lisää operatiivista henkilöstöä.

– Työnantaja on saanut sen toimimaan hyvin. Ensihoidon lisäresurssit ovat helpottaneet myös pelastustoimen kuormitusta. Vaikka meillä ei ole niin sanotusti ylimääräistä henkilöstöä, olemme pärjänneet ilman ylitöitä ja asemasiirtoja pelastustoimessa, puheenjohtaja Pekka Tykkyläinen sanoo.

Erityisen hyvillään yhdistyksen edustajat ovat siitä, että alueelle ei ole ollut tarvetta palkata kouluttamatonta henkilöstöä.

– Olemme pitäneet asiaa esillä, jotta työnantaja ei käyttäisi epäpäteviä. Ammattilaisten silmissä järjestelmä on todella epäoikeudenmukainen, kun ilman pelastajakoulutusta saa samaa tehtäväkohtaista palkkaa ja on mahdollisuus saada myös ammattinimike, Kokko huomauttaa.

Teksti: Maarit Krok
Kuva: Salla Seeslahti

Lue lisää aiheesta