Hätäkeskukset ovat olleet tänä kesänä erityisen tiukoilla henkilöstöpulan vuoksi. Syksyllä alkava ERICAn käyttöönotto asettaa myös uusia haasteita salihenkilöstön riittävyydelle.

Helteinen kesä on kuormittanut hätäkeskuksia. Kun aurinko paistaa, puhelujen määrät hätäkeskuksiin lisääntyvät. Samaan aikaan keskuksissa on ollut liian vähän hätäkeskuspäivystäjiä.

Pahin tilanne on ollut Keravan hätäkeskuksessa, jossa henkilöstövajaus on ollut 15 päivystäjää. Toiseksi kuormittunein oli Turku, jossa tarvittaisiin 10 päivystäjää lisää.

– Haasteet hätäkeskuspäivystäjien saatavuudelle ei ole uusi asia, vaan tilanne on kehittynyt vuosien saatossa.  Viraston henkilöstömäärä on tämän vuosikymmenen aikana vähentynyt yli viidenneksellä, Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöpäällikkö Antti Koskela harmittelee.

– Suurimpina syinä tähän ovat määrärahojen voimakas väheneminen sekä muodollisen pätevyyden omaavien työnhakijoiden puuttuminen työmarkkinoilta.

Lämpimän kesän ja henkilöstövajauksen lisäksi hätäkeskusten operatiivista toimintaa rasittivat henkilöstön kesälomat. Kesällä saleja pyöritti noin 20–25 prosenttia vähemmän päivystäjiä. Koskela kertoo, että keskukset ovat olleet tiukoilla jo normaalikesinä, hellekesistä puhumattakaan.

– Meillä hätäpuhelut lisääntyvät kesäkaudella noin 10 prosenttia ja samaan aikaan pitää antaa VES:n mukaiset lomat. Sillä henkilöstöllä, joka on töissä, on jouduttu teettämään ylitöitä jonkin verran edellisvuotta enemmän, Koskela kertoo.

Tänä vuonna kesä–heinäkuussa hätäpuheluja tuli yhteensä 581 000, kun vastaavana aikana viime vuonna puhelujen määrä oli 546 000. Puheluja vastaanotettiin siis 6,4 prosenttia enemmän kesäkuukausina edelliseen vuoteen verrattuna.

Tekeviä käsiä tarvitaan

Hätäkeskuslaitoksessa on yli 30 hätäkeskuspäivystäjän virkaa täyttämättä, eikä helpotusta asiaan ole tulossa, ennen kuin seuraava hätäkeskuspäivystäjäkurssi valmistuu joulukuussa.

– Rekrytointimme on Pelastusopiston kouluttamien hätäkeskuspäivystäjien varassa. Tutkintokoulutettavien päivystäjien määrää on nyt lisätty nykyisestä 24:stä 32:een vuosittain. Jatkossa kursseja aloittaa kaksi vuosittain vahvuudella 16+16.

– Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta koulutettavien määrä on edelleen riittämätön. Muutokset alkavat näkyä vasta parin vuoden päästä.


”Henkilöstön riittävyyden näkökulmasta
olemme eläneet erittäin haastavia aikoja
ja haasteet jatkuvat tulevana talvenakin.”

 – Tarvitsemme koko ajan tekeviä käsiä lisää ja siksi toivoisimme, että hätäkeskuspäivystäjien koulutusjärjestelmä, koulutuksen ohjaus ja rahoitus sekä vaihtoehtoiset koulutusväylät hätäkeskuspäivystäjäksi pohdittaisiin uudelleen, Koskela esittää.

– Meiltä lähtee koko ajan väkeä eläkkeelle, opiskelemaan ja muihin töihin, ja nämä poistumat pitäisi pystyä paikkaamaan.

– Juuri nyt onkin haku päällä Pelastusopistolla 7.9. asti. Uusi koulutus alkaa tammikuussa 2019.

– Teemme paljon töitä sen eteen, että saisimme avoinna olevat päivystäjän paikat täytetyiksi. Osa hätäkeskuksistamme kontaktoi henkilökohtaisesti henkilöitä, jotka ovat valmistuneet hätäkeskuspäivystäjiksi, mutta eivät ole tällä hetkellä meidän palveluksessamme.

ERICAn käyttöönotto syö työaikaa

Helteiden hellitettyä edessä on uusi haaste salihenkilöstön riittävyydelle: ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmä otetaan käyttöön loppusyksystä, ensin Oulun sekä Kuopion hätäkeskuksissa ja ensi keväänä lopuissa keskuksissa.

– Henkilöstön riittävyyden näkökulmasta olemme eläneet erittäin haastavia aikoja ja haasteet jatkuvat tulevana talvenakin, Koskela toteaa.

– Uuden järjestelmän käyttöönotto tarkoittaa, että tarvitaan perehdytystä, uuteen järjestelmään opettelua ja montaa muuta asiaa perustyön lisäksi. Se vie työaikaa sekä lisää stressiä ja painetta henkilöstön keskuudessa, vaikka keskuksissa on viety koulutukset uuteen järjestelmään hyvin läpi.

– Ja aina kun otetaan uusi järjestelmä käyttöön niin aluksi, vaikka järjestelmä olisi kuinka hyvä, toiminta on todennäköisesti vähän hitaampaa, kunnes järjestelmää opitaan kunnolla käyttämään.

– Lisäarvona on kuitenkin ERICAn mahdollistama hetkellisten ruuhkahuippujen tasaaminen valtakunnallisesti, tehokkaammat hätäkeskuspalvelut kansalaisille sekä koko viranomaisketjun toiminnan parantuminen, Koskela huomauttaa.

Hätäkeskuksissa työskentelee tällä hetkellä vajaa 500 hätäkeskuspäivystäjää, kun koko henkilöstön määrä on 580. Hätäkeskuslaitokselle asetettu henkilöstön vähimmäismäärä on noin 600–630.

– Viemme aktiivisesti eri foorumeilla viestiä henkilöstömme riittävyydestä sekä koulutustarpeesta päättäjille, ohjaaville tahoille sekä järjestöille, Koskela sanoo.

 

Teksti: Tuija Tervo
Kuvassa päivystyssali Keravan hätäkeskuksessa. Kuva: Lehtikuva.

Lue lisää aiheesta