Pelastustoimen uudistuksen ratkaisut siirtyvät seuraavalle hallitukselle. – Alan on löydettävä yhteiset linjaukset pikaisella aikataululla, sanoo Palomiesliiton johtaja Kim Nikula.

Sote- ja maakuntauudistus ei tällä hallituskaudella päässyt maaliin.

Sosiaali- ja terveydenpalveluiden uudistamisen tarpeellisuudesta vallitsee kuitenkin poliittinen yksimielisyys, joten työ todennäköisesti jatkuu uudessa eduskunnassa.

Sen sijaan maakuntauudistuksen tarpeellisuudesta ei ole yksimielisyyttä puolueiden kesken.

Pelastustoimen kannalta oleellista onkin, jatketaanko uudistusta puhtaana sote-uudistuksena vai myös maakuntauudistuksena. Hallituksen ajamassa mallissa pelastuslaitokset olisivat löytäneet uuden kodin 18 maakunnasta, joilla olisi ollut vastuu ensihoidon järjestämisestä.

– Joudumme odottamaan uuden hallituksen muodostamista ja hallitusohjelmaa, jotta näemme sote- ja maakuntauudistuksen suunnan. Käytännössä menee vähintään heinä – elokuulle, ennen kuin nähdään, millainen kokonaisuus tästä muodostuu, Palomiesliiton johtaja Kim Nikula sanoo.

Pelastustoimea tilanne ei saa lamaannuttaa. Nikulan mukaan tilanne on otettava hallintaan alan toimijoiden kesken.

– Pelastustoimessa on tehtävä yhteiset linjaukset jatkosta, kohtuullisen pikaisellakin aikataululla. Tavallaan joudumme uuteen tilanteeseen, mutta pelastustoimen uudistushankkeen tavoitteet ja jo tehdyt valmistelutyöt ovat edelleen olemassa.

– Kuten sote-uudistuksen tavoitteista, myös pelastustoimen uudistuksen tarpeellisuudesta vallitsee yhteinen ymmärrys. Nyt täytyy vain jatkaa toimialan vahvaa yhteistyötä.

Jatkossa keskeistä on, miten tulevassa hallituksessa nähdään pelastustoimen osallistuminen ensihoidon palvelutuotantoon.

Ensihoito voi siirtyä maakuntien tehtäväksi, se kun on terveyspalvelua. Pelastuslaitokset voivat jäädä maakuntien ulkopuolelle.

Jos ensihoito ja pelastuslaitokset olisivat erillisiä, voisivatko pelastuslaitokset enää tuottaa ensihoitoa – ja millä edellytyksillä? Entä millaisiin rakenteisiin pelastustoimi olisi tällöin laitettava?

Nikulan mukaan juuri tällaisiin kysymyksiin tarvitaan alan toimijoiden yhteisiä linjauksia ja yhteistoimintaa.

Palomiesliiton jäsenten osalta mikään ei välittömästi muutu, Nikula muistuttaa. Epävarmuus pelastushenkilöstön tulevasta työnantajasta jatkuu edelleen.

– Uusi hallitus tulee aikanaan linjaamaan soten ja maakuntien tulevaisuuden, jota jäsenet joutuvat valitettavasti edelleen odottamaan.

Lue lisää aiheesta