STTK:n puheenjohtajaksi uudelleen valitun Antti Palolan mielestä maan hallitus on epäonnistunut sote- ja maakuntauudistuksessa.

Palola valittiin yksimielisesti jatkoon tiistaina pidetyssä STTK:n edustajiston järjestäytymiskokouksessa.

Edustajistolle pitämässään puheessaan Palola totesi, että maakuntauudistus on kuin laatikkoleikkejä, joissa siirrellään laatikkoja paikasta toiseen. Valmistelussa ja toteuttamisessa henkilöstön mukaan ottaminen on ollut hyvin vaillinaista.

– Ei uudistuksia tehdä piirustustauluilla, vaan niihin otetaan koulutettu osaava henkilöstö mukaan. Uudistukset koskettavat ihmisten työelämää ja yksityistä elämää, ja voivat aiheuttaa työpaikan muutoksia, Palola huomautti.

Neljä vuotta STTK:n puheenjohtajana työskennellyt Palola totesi, että hänen ensimmäinen toimikautensa meni maan taloudellisesta tilanteesta johtuen hankalissa olosuhteissa. Hyväksyttiin äärimaltillisia työmarkkinasopimuksia, nostettiin eläkeikää ja neuvoteltiin kilpailukykysopimus. STTK:laiset olivat vaikeina vuosina vastuunkantajia.

Nyt toisen kauden alkaessa talouden kehitys näyttää paremmalta, mikä luonnollisesti vaikuttaa käynnissä oleviin virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin. STTK ei istu nyt siinä pöydässä, missä määritellään suomalaisen työn hinta. Se tapahtuu toimialakohtaisesti ja liittokohtaisesti. Koska menneillään on liittokierros, neuvotellaan lähinnä rahasta.

– Viime vuosina on tehty nollasopimuksia ja viimeisin sopimus oli miinusmerkkinen. Jossakin vaiheessa siis on ostovoimaa parannettava ja tultava palkankorotuksia. Ja se aika on nyt, Palola totesi.

SPALilla edustus STTK:ssa

Puheenjohtajan lisäksi STTK:n edustajiston järjestäytymiskokouksessa valittiin toimikaudelle 2017–2021 edustajiston puheenjohtajaksi Kirsi-Maarit Lehtimäki (Tehy) ja varapuheenjohtajaksi Merja Mäkiniemi (Ammattiliitto Pro). Lisäksi edustajisto valitsi STTK:lle uuden hallituksen.

Suomen Palomiesliittoa STTK:n hallituksessa edustaa järjestön johtaja Kim Nikula ja edustajistossa liittohallituksen puheenjohtaja Ilkka Mustakangas. Nikula on toiminut STTK:n hallituksessa vuodesta 2005 ja Mustakangas edustajistossa vuodesta 2013 lähtien.


Palomiesliiton liittohallituksen puheenjohtaja Ilkka Mustakangas
edustaa liittoa STTK:n edustajistossa.

Alkaneella kaudella STTK:n edunvalvontatyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kärkihankkeita ovat työelämälainsäädännön kehittäminen, perusturvan uudistaminen, eläkeasiat, tasa-arvotyö ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen.

STTK:n mielestä työelämää ja sosiaaliturvaa on kehitettävä, mutta järkevästi ja maltilla. Myös sopimusjärjestelmän on elettävä ajassa ja sitä on kehitettävä vastaamaan työmarkkinoiden muutoksia.

– Uskon paikallisen sopimisen lisääntyvän, mutta senkin maltilla ja hallitusti. Vähimmäisehdot on turvattava eikä STTK tingi työ- ja virkaehtosopimuksista eikä yleissitovuudesta työmarkkinasopimusten turvaajana, Palola tiivistää.

Teksti ja kuvat: Tuija Tervo

Lue lisää aiheesta