Toukokuussa toteutettu työaikamuutos on heikentänyt palomiesten työhyvinvointia Etelä-Savon pelastuslaitoksella, osoittaa operatiiviselle pelastushenkilöstölle suunnatun kyselyn tulos.

Pelastusalan ammattilainen -lehti lähetti Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen alueen palomiesyhdistysten jäsenille kyselyn, jolla selvitettiin työaikamuutoksen vaikutuksia Etelä-Savon pelastuslaitoksella. Vastauksia tuli 45:ltä työntekijältä.

Kaikki vastanneet kokevat pelastuslaitoksen työilmapiirin huonontuneen työaikamuutoksen jälkeen. Hyvä yhteishenki on laskenut ja työkaverit tuntuvat entistä väsyneemmiltä. Hälytystehtävät hoidetaan edelleen jämptisti, mutta muuten työmotivaatio on saanut ison kolauksen.

87 prosenttia vastaajista ilmoittaa harkinneensa työpaikan tai kokonaan alan vaihtamista työaikamuutoksen johdosta.

Moni perustelee pahaa olo sillä, että työnantajan koetaan menetelleen väärin työajan muutoksessa. Etelä-Savossa käytössä olleet 24 tunnin työvuorot vaihdettiin 12 tunnin vuoroihin työnantajan vuosi sitten tekemällä yksipuolisella päätöksellä. Perustelut kyseenalaistettiin heti työntekijöiden puolelta.


”Ennen oli mukava tulla töihin ja joskus lomalta jopa odotti pääsevänsä asemalle, mutta nykyisin on kiire vain pois sieltä.”

”Työaikamuutos on konkurssi kaikille. Veronmaksajalle tämä tulee paljon kalliimmaksi. Työntekijällä viikkotunteja vähemmän, lasten hoitokulut kasvaa, työn ja kodin väliset matkakustannukset kasvaa.”

”Työnantajan toimet eivät lisää luottamusta ja arvostusta.”

”Palautumien vaati enemmän aikaa kuin vuorokausirytmityksessä. Yövuorojen väli etenkin haasteellinen varsinkin lapsiperheissä. Myös ikääntyneillä palomiehillä tämä näkyy selvästi.”

”Olen töissä koko ajan väsynyt, koska työputkien välillä ei kerkeä palautumaan kunnolla. Lisäksi väsymystä lisää vuorojen epäsäännöllisyys ja jatkuvat työvuoron vaihdokset työnantajan esityksestä.”

 ”Hymy on vaihtunut irvistykseen, mutta työtehtävät hoidetaan asianmukaisesti!”

”Kaikilla on pinna kireällä.”


Erityisen kuormittavaksi ja stressaavaksi koetaan vuororytmi, jossa kahden päivävuoron jälkeen on kaksi yövuoroa. Palautumiseen ei jää riittävästi aikaa. Väsyminen vaikuttaa vireystilaan, mielialaan ja sillä on suora vaikutus työn suorittamiseen. Riski virheisiin kasvaa.

Kun entistä kuormittavamman työaikajärjestelmän lisäksi vuorovahvuuksissa mennään minimillä, moni vastaaja pelkää työturvallisuuden heikentyneen pelastuslaitoksella.

Työaikamuutos on osalla palomiehistä moninkertaistanut työmatkakuluja. Useat mainitsevat negatiiviset vaikutukset kotioloihin, kuten lasten hoidon järjestämiseen ja kustannuksiin.

Uusi rytmitys on myös pienentänyt palkkoja, kun haittalisiä on jäänyt pois pitkiksikin ajoiksi.


”Työturvallisuus on heikentynyt kun vuorovahvuudet on pudotettu resurssipulan vuoksi minimiin. 1+3 kaikilla alueen vakituisesti miehitetyillä asemilla, 1+4 on todella harvinainen poikkeus. Ympäristökuntien asemilta on otettu pätevät henkilöt keskusasemille, paikkaamaan henkilöstövajetta, joten näiden kuntien palvelutaso on laskenut ja näin myös työturvallisuus.”

”Jos ensimmäinen päivävuoro menee pitkäksi, että pääsee vaikka lähempänä puolta yötä lähtemään töistä kotiin, on seuraavana aamuna jo todella väsynyt. Työputken aikana väsymys vaan kertaantuu.”

”Aikaisemmin kun aloitit työvuoron olit hyvin levännyt, mutta nyt saatat tulla työvuoroon muutaman tunnin unilla, koska edellinen vuoro meni pitkäksi. Kun pitkäksi venähtänyt työvuoro sattuu jakson alkuun, niin sen univelan kuittaaminen on vaikea, jos et pysty päivällä kunnolla lepäämään esimerkiksi lapsiperheen arjen takia.”

”Työnantajan visioimat hyödyt eivät ole toteutuneet missään muodossa. Mitään lisätehtäviä, joilla muutosta perusteltiin, ei olla pystytty osoittamaan.”

”Omassa työvuorossa kaikki ovat väläytelleet lähtöä joko muihin hommiin tai opiskelemaan.”


Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomiesten luottamusmiehiä kyselyn tulokset eivät yllätä.

– Tästä näkee, miten paljon porukkaa asia vaivaa. Työaikamuutoksen vaikutukset ovat olleet niin isot, Vesa Olkkonen Mikkelistä sanoo.

Savonlinnalaisen Timo Suonisen mielestä enää ei voi puhua työhyvinvoinnista, vaan vain työpahoinvoinnista:

– Motivaatio on jätkille tuntematon sana ja työn imu on muuttunut puhallukseksi pois päin.

Pieksämäkeläisen Asko Heimosen mukaan muutama palomies sanoo, että uusi työaika käy heille hyvin.

– Pääsääntöisesti mielipide kuitenkin on sellainen, että tämä on todella rasittava järjestelmä. Työsidonnaisuus on noussut ja porukka tuntuu entistä väsyneemmältä.

– Onneksi työkavereiden kesken on vielä hyvä henki, muuta positiivista ei voi nykytilanteesta sanoa, Heimonen harmittelee.


Kuva: iStock.com/Chonnajak

Lue lisää aiheesta