Jyväskylän ja Äänekosken palomiesten kokema kuormitus muodostaa merkittävän terveydellisen riskin. Huomio sisältyy pelastuslaitoksen aluehallintovirastolle lähettämään selvitykseen.

Keski-Suomen pelastuslaitos on antanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle selvityksen pelastushenkilöstön psykososiaalisten kuormitustekijöiden terveydellisestä merkityksestä.

Työterveyshuollon arvioinnin perusteella terveydellinen riski on 4, kun asteikko on 1–5.

– Terveydellinen riski on merkittävä ja edellyttää työnantajalta suunnitelmallisia toimenpiteitä, todetaan Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiedotteessa.

Selvityksen pohjalta työterveyshuolto suosittelee muun muassa käytettävän työaikamuodon, työvuorojen jaottelun ja rytmityksen tarkastelua.

Selvityksen mukaan pelastuslaitoksen työntekijöillä on runsaasti voimavaroja, jotka auttavat heitä jaksamaan työssä. Työntekijöillä on hyvä fyysinen kunto, mikä parantaa palautumista, ja he kokevat työnsä merkityksellisenä.

Useilla eri mittareilla voidaan kuitenkin todeta, että merkittävä osa organisaation henkilöstöstä kokee ongelmia kuormituksesta palautumisessa sekä henkistä väsymystä ja työuupumusta.

– Työn vaativuus ja altisteet huomioon ottaen tarvitaan pikaisesti ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi, todetaan pelastuslaitoksen tiedotteessa.

Työterveyshuolto suosittelee konkreettisten ja mitattavien työhyvinvoinnin ja sen johtamisen tavoitteiden asettamista mittareineen sekä toteutumisen seuraamista tiiviisti tulevien vuosien aikana.

Myös johdon ja esimiesten on tarpeen panostaa aiempaa enemmän psykososiaalisten kuormitustekijöiden eri näkökulmien esille ottamiseen ja käsittelyyn.

Selvityksen taustalla on toukokuussa 2017 tehty työaikamuutos, jossa Jyväskylän kolmella paloasemalla ja Äänekosken paloasemalla siirryttiin 24 tunnin työvuoroista yhdeksän tunnin päivävuoroihin ja 15 tunnin iltavuoroihin.

Viimeisen kahden vuoden aikana henkilöstöstä on kantautunut työterveyshuoltoon enenevissä määrin huolta työssä jaksamisesta sekä psyykkisestä kuormittumisesta.

Aluehallintovirasto teki pelastuslaitokselle viime joulukuussa työsuojelutarkastuksen, jonka seurauksena työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden terveydellistä merkitystä nyt arvioitiin.

Selvitykseen sisältyi työuupumuskysely, haastatteluja, työhyvinvointikysely sekä satunnaisesti valittujen 30 palomiehen sykevälimittaus.

Pelastuslaitos on antanut aluehallintovirastolle tiedoksi alustavan suunnitelman siitä, mihin toimenpiteisiin työnantaja ryhtyy lausunnon perusteella.

Pelastuslaitoksella on sovittu, että työnantaja ja henkilöstöjärjestöt käsittelevät asiaa huhtikuun puolivälissä ja silloin aikataulutetaan työsuunnitelmaa.

Pelastusjohtaja Simo Tarvainen arvioi, että selvityksen perusteella henkilöstö toivoo vuororytmitykseltä säännöllisyyttä.

– Kaksivuorotyö on ihan normaali työaikamuoto, mutta meillä rytmitys on epäsäännöllinen. Se näytti paperilla toimivammalta, kun sitä kaksi vuotta sitten valittiin. Ratkaisua etsittiin silloin yhdessä, mutta ehkä se ei kaikkein paras ollutkaan, sanoo Tarvainen.

Vastavuoroisesti pelastuslaitos on pyytänyt aluehallintovirastolta käsitteiden määrittelyä, Tarvainen kertoo: selvyyttä halutaan siihen, mitä katsotaan pelastushenkilöstön aktiivityöksi ja mitä tarkoittaa ”aika ajoin”.

”Aika ajoin” -käsite perustuu työaikalakiin, jonka mukaan pelastuslaitoksille on voitu myöntää vuorokausityön poikkeuslupia työhön, jota suoritetaan aika ajoin työajan kuluessa.

Aluehallintovirastolle toimitetussa selvityksessä korostuu kuormituksen muodostama terveydellinen riski, mutta esille nousee paljon myös positiivisia asioita.

Työntekijät kokevat, että heillä on vahvat ongelmaratkaisutaidot ryhmänä vaikeissa pelastustehtävissä ja että työvuoroissa on hyvä henki työkavereiden kesken. Moni työntekijä on unelma-ammatissaan, kokee työn imua ja tekee työtä vahvalta arvopohjalta.

– Meillä on erittäin hyvä henkilökunta, ja tehtävät hoidetaan hyvin. Kun olen kysynyt, niin oikeastaan työaikamuoto on ainoa, mistä henkilöstö ei pidä. Osaamista halutaan kehittää, kalusto ja tilatkin koetaan kohtuullisiksi, Tarvainen kertoo.


 

Pelastushenkilöstön työajasta keskustellaan Jyväskylässä perjantaina

Palomiesliiton jäsenyhdistys Keski-Suomen Pelastusalan Ammattihenkilöstö ry järjestää Jyväskylässä ensi perjantaina avoimen keskustelutilaisuuden, jossa aiheena on työterveyshuollon havainnot pelastushenkilöstön kuormittumisesta.

Tilaisuudessa on varattu puheenvuorot muun muassa työterveyshuollolle ja luottamusmiehelle. Palomiesliitosta tilaisuuteen osallistuu edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Tilaisuuteen odotetaan keskustelemaan myös keskisuomalaisia kansanedustajaehdokkaita.

Keskustelutilaisuus järjestetään Jyväskylän Sokos Hotel Alexandrassa 5. huhtikuuta klo 14 alkaen.Lue myös näköislehden 1/2019 juttu: Työaika ylitti uutiskynnyksen Jyväskylässä

Lue lisää aiheesta