Työterveysneuvottelussa tavoitteena on hakea yhdessä ratkaisuja työntekijän työssä jatkamisen tueksi. Tässä neljä asiaa, jotka on hyvä tietää neuvottelusta.

1. Aina tuki mukaan.

Työterveysneuvottelussa ovat tyypillisesti mukana työntekijä sekä työnantajan ja työterveyshuollon edustajat. Työntekijä voi pyytää tilaisuuteen tukihenkilön, kuten työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai kollegan. Keskustele oman luottamusmiehesi kanssa, kuka olisi paras tukihenkilö sinun tapauksessasi.

2. Valmistaudu.

Valmistaudu keskustelemaan työssä selviytymiseesi vaikuttavista asioista. Mikä on oma käsityksesi työkyvystäsi, mitä tavoitteita sinulla on työsi suhteen ja mitä toivot työkykysi tueksi? Valmistele perustelusi, liittyivät ne sitten työssä jatkamiseen, uusiin tehtäviin, kuntoutukseen, kouluttautumiseen tai eläkkeeseen. Keskustele tavoitteistasi työterveyshuollossa ennakkoon. Voit myös pohtia esimiehesi kanssa työjärjestelyihin liittyviä ratkaisuja.

3. Kerro ja kysy.

Neuvotteluissa kerro omat tavoitteesi. Muistilappu voi toimia tukena. Tilaisuudessa esimies kuvaa omasta näkökulmastaan, miten selviydyt työssäsi. Työterveyshuolto kuvaa työkykyäsi ja esittelee työssä jatkamisen mahdollisuuksia. Sinun ajatuksesi työhön paluun suhteen ovat tärkeitä. Kysy, jos joku asia tuntuu epäselvältä. Terveystiedoista keskustellaan luvallasi ja vain siltä osin, kuin ne liittyvät työstä suoriutumiseen.

4. Tarkista muistio.

Sovi tukihenkilön kanssa, kumpi teistä kirjaa muistiinpanot tilaisuudesta. Varmista, että saat luettavaksesi työterveysneuvottelusta tehdyn muistion. Tarkista, että muistio vastaa käytyä keskustelua. Pyydä korjausta, jos huomaat puutteita. Allekirjoita vasta muistio, jonka hyväksyt.

+ Muista myös: Saat apua SPALista!

Tapaturmat ja sairaudet jättävät herkästi leimansa kehoon. Nopea paluu työkykyiseksi on tärkeää kaiken ikäisille fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavan työn tekijöille. SPALin lisävakuusrahasto tukee jäseniä lääketieteellisen hoidon saamisessa. Saat apua tutkimusten, hoitojen ja kuntoutusten kustannuksiin. Huolehdi toimintakyvystäsi ennakkoon – hyödynnä jäsenetusi!


Työkyvystä keskustellaan luottamuksella

Kun sairausloma pitkittyy tai terveydentila rajoittaa työtehtäviä, käyvät työntekijä, työterveyshuolto ja työnantaja yhteisen pöydän ääreen työterveysneuvotteluun. Sitä voi edeltää varhaisen puuttumisen keskustelu työntekijän ja esimiehen välillä. Usein työterveysneuvottelu liittyy lääkärin tekemään työkyvyn arviointiin.

Käytännöt vaihtelevat työpaikoittain, mutta puhuttiin sitten kolmikannasta, työkykyneuvottelusta tai työterveysneuvottelusta, tavoite on sama: yhdessä selvittää ja suunnitella työssä jatkamisen mahdollisuuksia työntekijää ja työpaikkaa palvelevalla tavalla. Keskustelun pohjalta päätetään konkreettisista toimenpiteistä ja niiden seuraamisesta.

Neuvottelu voidaan käydä vain työntekijän suostumuksella. Terveystiedoista puhutaan vain siltä osin kuin työntekijä haluaa. Asiallinen ilmapiiri on kaikkien osallistujien etu.

Työkyvyn arviointi ja työterveysneuvottelut korostuvat ammateissa, joissa on testeihin perustuvat toimintakykyvaatimukset, kuten SPALin jäsenillä pelastustoimen tehtävissä on. SPAL tukee kolmikantaneuvotteluihin osallistuvia jäseniä tarvittaessa – esimerkiksi antamalla neuvontaa ja edunvalvonta-apua tapauksissa, joissa jäsen ei ole tyytyväinen tilanteensa käsittelyyn työpaikalla.

– Siihen nähden, miten paljon työkykyneuvotteluja työpaikoilla käydään, jäsenet ottavat harvoin yhteyttä SPALin toimistoon. Valtaosa neuvotteluista käydään paikallisten luottamusmiesten avustuksella ja ohjeilla, kertoo työmarkkinalakimies Jari Koivuluoma.

Työterveysneuvotteluihin osallistuvia jäseniä Koivuluoma suosittelee ehdottomasti ottamaan mukaan tukihenkilön. Tapaamiseen kannattaa valmistautua, ja muistio tulee tarkistaa.

Työrajoitteen tai pitkittyneen sairausloman taustalla on aina yksilöllinen syy. Työurien pidentyessä oman fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn säilyttäminen on entistä tärkeämpää. SPAL haluaa tukea jäsentensä nopeaa paluuta työkykyiseksi sairastumisen tai loukkaantumisen jälkeen: SPALin lisävakuusrahasto myöntää taloudellista tukea lääketieteellisiin hoitoihin ja tutkimuksiin.

– Lisävakuusrahasto on merkittävä jäsenetu. Tarkoitus on tukea jäsenten työkykyä ennaltaehkäisevästi, Koivuluoma kertoo.

Lähteet: SPAL, Työterveyslaitos, Pelastushenkilöstön työterveysseuranta -julkaisu (Työterveyslaitos 2020).
Kuva: Istock.com/Circle Creative Studio


Lue lisää työterveydestä:

Lue lisää aiheesta