Pääkaupunkiseudun isot kaupungin vetoavat valtioneuvostoon pelastuslaitosten säilyttämisen puolesta. Palomiesliiton johtaja Kim Nikula sanoo, että Uudenmaan osalta tilannetta on punnittava tarkkaan.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit esittävät, että Helsingin pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaisivat nykyisenlaisina.

Se olisi kaupunkien mielestä Uudenmaan pelastuslaitoksen muodostamista parempi ratkaisu.

Palomiesliiton järjestön johtaja Kim Nikula sanoo, että Uudellamaalla tilannetta tuleekin harkita erityisen tarkasti:

– Kun viiden pelastusalueen muodostamiselta vedettiin pohja pois, on paikallaan ainakin tarkastella, onko näiden laitosten yhdistämiselle enää olemassa aiheellisia perusteita.

Nikulan mielestä on hyvin vaikea perustella, miksi juuri Helsingin pelastuslaitos täytyisi yhdistää muihin laitoksiin taloudellisten tai toiminnallisten syiden takia.

– Eiväthän nämä perustelut päteneet muualla Suomessa, Nikula sanoo viitaten pelastustoimen järjestämislaista viime syksynä annettuihin lausuntoihin.

Näiden lausuntojen perusteella reformiministerit päättivät joulukuun lopulla, että viiden pelastuslaitoksen mallin sijaan pelastustoimen uudistus toteutetaankin 18 pelastuslaitoksen mallilla.

Palomiesliiton mielestä päätös käytännössä vesitti uudistuksen.

– Jos pelastustoimen rakenneuudistus ei maakuntien poliitikkojen mielestä ollut tarpeen, miksi se sitten toteutetaan Suomen elinvoimaisimmalla alueella? Nikula ihmettelee.

Samalla Nikula sanoo ymmärtävänsä Uudenmaan pelastuslaitoksen edut.

– Isosta laitoksesta tulisi voimaveturi koko valtakuntaan, vetovoimainen suuntaviivojen näyttäjä. Alan kehitykselle se tarjoaisi uudenlaisia mahdollisuuksia.

– Uusimaa olisi kumppani sisäministeriölle, mutta yhtä lailla tärkeä yhteistyökumppani Palomiesliitolle. Jo ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että millään muulla laitoksella ei olisi vastaavia kehitysresursseja, Nikula toteaa.

Olipa poliittinen ratkaisu Uudenmaan osalta mikä tahansa, on operatiiviset henkilöstöresurssit ja työsuhde-edut on turvattava muutosprosessissa, Nikula huomauttaa.

Lisäksi ratkaisussa tulee varmistua siitä, että pelastuslaitoksilla on jatkossakin mahdollisuus osallistua ensihoidon palvelutuotantoon.


Kuva: Uudenmaan pelastuslaitos harjoitteli 1-tiellä Lohjan Karnaisten tunnelissa viime syyskuussa. Lue
harjoituksesta kertovat lehtijuttu näköislehdestä. (Kuva: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos).

Lue lisää aiheesta