Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL suhtautuu varauksellisesti kaavailuun järjestää ruotsinkielistä koulutusta Vaasassa.

Kaksikielisten hätäkeskuspäivystäjien riittävyydestä on keskusteltu julkisuudessa jo pidemmän aikaa.

Pelastusopiston päivystäjäkoulutukseen Kuopiossa ei ole viime vuosina hakeutunut riittävästi kaksikielisiä opiskelijoita. Hätäkeskuslaitos on ollut huolissaan ruotsin kielen taitoisten päivystäjien saatavuudesta.

Viime helmikuussa sisäministeri Paula Risikko pyysi sisäministeriötä, Hätäkeskuslaitosta ja Pelastusopistoa selvittämään mahdollisuutta järjestää ruotsinkielistä hätäkeskuspäivystäjäkoulutusta Vaasassa, jotta kaksikielisen työvoiman saatavuus hätäkeskuksissa turvattaisiin.

Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL suhtautuu kaavailuihin varauksellisesti. Kurssien järjestämisen lähtökohtana pitäisi olla, että niille pyrkisi mahdollisimman hyviä hakijoita ja koulutus olisi mahdollisimman laadukasta, jotta valmistuisi mahdollisimman päteviä päivystäjiä.

Pääsyvaatimuksia ei saa liiton mukaan missään tapauksessa laskea vain sen vuoksi, että alalle saataisiin kaksikielisiä päivystäjiä.

HALin arvion mukaan Vaasassa fasiliteetit eivät ole samanlaiset kuin Pelastusopistolla, mikä väistämättä heijastuisi koulutuksen laatuun. Lisäksi koulutuksen järjestäminen Vaasassa tulisi huomattavasti kalliimmaksi kuin Pelastusopistolla.

Vaasassa järjestettävän kurssin vaihtoehdoksi HAL esittää, että panostetaan hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen kielten opetuksen kehittämiseen sekä työssä jo olevien päivystäjien kielten opiskelun mahdollisuuksien parantamiseen. Lisäksi päivystäjäkoulutusta pitäisi saada houkuttelevammaksi, jotta sitä saataisiin paremmin markkinoitua kaksikielisille ja kielitaitoisille.

Ihmisille pitäisi antaa mahdollisuus kehittää omaa kielitaitoaan. Varmasti siihen olisi intoa työelämässä jo olevillakin päivystäjillä, HALin puheenjohtaja Tiina-Riikka Nyman toteaa.

– Vuorotyöstä johtuen kielitaitoa on hankala petrata esimerkiksi kansalaisopistossa, kun työajoista johtuen et pääse puolillekaan tunneista. Työnantaja tarjoaa kyllä internetissä muutaman kielikurssin, mutta se ei riitä puhetaidon kehittämiseen. Jonkinlaista syvällisempää kielikoulutusta henkilökunnalle voitaisiin siis järjestää.

Lue lisää hätäkeskuspäivystäjien koulutuksesta kesäkuussa ilmestyvästä Pelastusalan ammattilainen -lehdestä.

Kuva: Vaasan hätäkeskuksen hälytyssali kuvattuna marraskuussa 2014, jolloin Keski-Suomen hätäkeskus Jyväskylästä ja Pohjanmaan hätäkeskus Vaasasta yhdistettiin yhdeksi keskukseksi. Kuvaaja Timo Aalto / Lehtikuva.

Lue lisää aiheesta