Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksilla lyhennetään ajoaikoja kohteeseen ja parannetaan liikenneturvallisuutta.

Kuuteen Kouvolan ja Kuusankosken keskustan risteykseen on asennettu uudenlainen hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus. Järjestelmä tunnistaa hälytysajoneuvon automaattisesti ja varmistaa, ettei sen eteneminen hidastu punaiseen valoon.

Kouvolan kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote ja Kymenlaakson pelastuslaitos osallistuvat Kuntaliiton projektiin, jossa kehitetään satelliittipaikannukseen ja nykyaikaiseen tiedonsiirtotekniikkaan perustavaa kansallista liikennevaloetuusjärjestelmää eli HALIa.

Liikennevaloetuudet tulivat käyttöön joulukuun puolivälissä.

– Alustava palaute on ollut positiivista. Vihreän valon etuus on tässä vaiheessa kahdeksassa yksikössä: kolmessa ambulanssissa, yhdessä ensihoidon kenttäjohtoyksikössä, kahdessa pelastusyksikössä, yhdessä nostolavassa ja yhdessä pelastustoimen johtoyksikössä, kertoo palopäällikkö Tero Vanhamaa Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

– Tavoitteena on alkuvuoden aikana lisätä ajoneuvoja järjestelmän piiriin.

Apu perille entistä nopeammin

Liikennevaloetuudella pyritään parantamaan hälytysajon turvallisuutta. Pelastustoimen osalta Kouvolassa omana ongelmana on ollut myös yksi kaupungin eteläosan ykkösriskialue Eskolanmäessä, jota pohjoisen paloasemalta on ollut hankala tavoittaa.

– Meillä on ollut haasteita tavoittaa tämä ykkösriskialue kuuden minuutin toimintavalmiusajan puitteissa. Uskomme, että hälytysajo saadaan nyt ruuhka-aikaan jouheammaksi, kun saamme vihreän aallon pelaamaan, Vanhamaa sanoo.

Kuudesta satelliittiohjatusta liikennevalosta kolme on reitillä, joka vie eteläiselle ykkösriskialueelle. Pelastuslaitoksen kannalta valouudistus tuli hyvään aikaan:

– Tähän hälytysajon reittiin on juuri tullut yksi uusi liikennevaloristeys ja vielä yksi valoristeys on tulossa myöhemmin, joten toimintavalmiusajan suhteen näkyvillä oli vielä huonompaan suuntaan menoa.

Uusia risteyksiä mukaan

Ehdotus liikennevalo-ohjauksen hankkimiseen tuli pelastuslaitokselta, kertoo Kouvolan liikenneinsinööri Jyrki Ojanen.

– Tarkoitus on laajentaa valoetuutta muihin risteyksiin tämän vuoden aikana. Vielä ei ole pelastuslaitoksen kanssa keskusteltu siitä, mihin keskustan alueen risteyksiin pilottia jatketaan, Ojanen jatkaa.

Kouvolassa on 25 valo-ohjattua risteystä. Kaupungissa liikkuu kaikkiaan 32 ensihoidon, pelastuksen ja poliisin hälytysajoneuvoa.

– Toivomme lisää liikennevaloetuuksia hälytysajoneuvoille, mutta ymmärrettävästi tämä on kaupungille myös kustannuskysymys, palopäällikkö Vanhamaa sanoo.

Jo aikaisemmin pelastuslaitoksen joistain ajoneuvoista on pystytty käsityönä ohjaamaan muutamia liikennevaloristeyksiä. Kuljettaja on voinut pakottaa valon vihreälle painamalla Virve-päätelaitteen statusviestipainiketta riittävän ajoissa. Valoetuus on ollut voimassa vain yhdessä ajosuunnassa, kun taas uusi tekniikka ohjaa risteyksen kaikkien suuntien valoja.

Palvelin käskyttää liikennevaloa

HALI-järjestelmässä hälytysajoneuvo paikantaa jatkuvasti sijaintinsa GPS-satelliittipaikannuksen avulla. Hälytysajossa ajoneuvo lähettää sijaintitietonsa palvelintietokoneelle sekunnin välein matkapuhelinverkon kautta.

Kun ajoneuvo lähestyy liikennevaloja, palvelimen ohjelma päättelee siihen määriteltyjen pyyntöalueiden perusteella liikennevalojen ohjaustarpeen ja lähettää ohjauskäskyn risteyksessä olevalle liikennevalojen ohjauskojeelle, joka käynnistää valoissa pakkovihreä hälytysajoneuvon kulkusuunnalle.

Kuljettaja kytkee valoetuuden päälle ohjaamoon asennetusta käyttöpainikkeesta hälytysajoon lähtiessä. Vaihtoehtoisesti HALI voidaan asentaa myös käynnistymään automaattisesti, kun hälytyslaite kytketään päälle.

Käytössä kymmenillä paikkakunnilla

Järjestelmän kehitystyö käynnistyi Oulun seudulta, jossa hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus on ollut arkea jo kahdeksan vuoden ajan. Pelastustoimelle oululaisten kokemuksia on esitelty muun muassa Turvallisuusmessuilla Jyväskylässä kolme vuotta sitten (lue verkkojuttu: Aina vihreään valoon).

Vastaava liikennevaloetuus on käytössä parissakymmenessä kunnassa ja lisäksi kokeiluja tehdään useilla paikkakunnilla. Kehitystyötä on tehty Kuntaliiton Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektissa.

HALI-liikennevaloetuus on suunniteltu kansalliseksi järjestelmäksi, johon mikä tahansa kunta, valtion tienpitäjän edustaja ja hälytysajojen suorittaja voi liittyä.

Lyhenne HALI tulee sanoista HälytysAjoneuvojen LIikennevaloetuus.

Kouvolan kaupunki tilasi ennen omaa pilottihankintaansa esiselvityksen liikennevalo-ohjauksen hyödyistä. Konsulttiyhtiö Rambolin raportin mukaan ”Oulussa toteutettu etuusjärjestelmä toimii erittäin hyvin ja lähes poistaa liikennevalojen hälytysajoja hidastavan vaikutuksen”. Järjestelmä on parantanut huomattavasti hälytysajojen turvallisuutta, nopeutta, ajojen tasaisuutta ja henkilökunnan valmistautumista tehtävään.

Katso HALI-liikennevaloetuuden esittelyvideo Youtubesta.

 

Kuvassa Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusyksikkö KY501, joka on yksi pelastuslaitoksen ajoneuvosta, johon HALI-liikennevaloetuus on asennettu Kouvolassa. Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos.

Lue lisää aiheesta