Viiden pelastuslaitoksen edut nähdään ainakin viidellä pelastuslaitoksella: Keski-Uudellamaalla, Länsi-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Oulu-Koillismaalla ja Pohjois-Savossa, selviää pelastustoimen järjestämislaista annetuista lausunnoista.

Keski-Uusimaa ilmoittaa kannattavansa viittä laitosta siksi, että siinä pelastustoiminnan johtamisen tehostaminen ja maan sisäiseen turvallisuuteen vaikuttaminen onnistuu tehokkaimmin.

– Viiden pelastuslaitoksen mallissa kaikki pelastuslaitokset ovat riittävän suuria kyetäkseen kantamaan vastuun ja ylläpitämään tarvittavaa osaamista alueen riskienhallinnasta, varautumisesta ja pelastustoimesta sekä ikääntyvän henkilöstön uudelleensijoittamisesta, toteaa Keski-Uusimaa lausunnossaan.

Länsi-Uusimaa pitää viiden laitoksen mallia sopivana, jos uudistus toteutetaan esitetyssä muodossa. Sen mukaan ”pelastuslaitoksen ohjauksen tulee tapahtua suoraviivaisesti ilman tarpeetonta väliportaan hallintobyrokratiaa”. Nykyisenkaltainen valtion aluehallinto, ohjaamassa ja valvomassa pelastustoimea, olisi tarpeeton.

Varsinais-Suomi kannattaa viiden pelastuslaitoksen mallia, koska se mahdollistaa tehokkuus- ja taloudellisuustavoitteiden saavuttamisen.

Oulu-Koillismaan mukaan viiden malli olisi luonnollinen jatkumo yli kymmenen vuotta toimineelle alueelliselle pelastustoimelle. Malli turvaisi kansalaisille mahdollisimman samankaltaiset palvelut eri puolilla maata. Hallinon keskittämisellä saadaan taloudellista hyötyä ja samalla toiminnan tehokkuus sekä yhdenmukaisuus paranevat.

Lähellä olevien peruspalvelujen sekä varautumisen tukeminen voisi tehostua, kun henkilötyövuosia voidaan suunnata hallinnosta varsinaiseen perustehtävään.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että riittävän vahva ja iso pelastuslaitos pystyy parhaiten tuottamaan riittävän hyvät lähipalvelut kansalaisille myös syrjäseuduilla, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos mainitsee.

Viiden pelastuslaitoksen eduiksi se listaa muun muassa paremmat mahdollisuudet vastata valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä suuronnettomuuksiin, luonnononnettomuuksiin ja ennakoimattomiin uhkiin.

Mahdollisimman samankokoiset pelastuslaitokset mahdollistavat toimintamallien yhdenmukaistamisen ja kehittämisen yhdenmukaisella tavalla.

Oulu-Koillismaan lausunnon allekirjoittanut pelastusjohtaja Petteri Helisten varoittaa muutosten jatkuvan jopa lähivuosien aikana, jos Suomeen tulisikin 18 pelastuslaitosta:

– Nyt on otettava rohkea loikka tulevaisuuteen ja muodostettava Suomeen viisi vahvaa pelastustoimen järjestämisestä vastaavaa aluetta, Helisten kirjoittaa.

Pohjois-Savo ei ota lukumäärään niin vahvaa kantaa kuin edellä mainitut neljä laitosta, mutta toteaa, että viiden pelastuslaitoksen malli vaikuttaa perustellulta. Viiden alueen malli on kustannustehokkaampi useamman alueen malliin verrattuna. Mikäli uudistus vapauttaisi hallintoresurssia, se suunnattaisiin ydintehtävien hoitamiseen.

– Pelastustoimeen soveltuu parhaiten kaksiportainen johtamisjärjestelmä. Sisäministeriön ja viiden pelastustoimen yhteistyöalueen malli selkeyttää johtamista sekä mahdollistaa tehokkaan tilanteenmukaisen johtamisen sekä yhteisen tilannekuvan kaikilla johtamisen tasoilla, pelastusjohtaja Jukka Koponen toteaa lausunnossa.

Sisäministeriössä on valmisteltu pelastustoimen uudistusta niin, että pelastustoimen järjestämisvastuu olisi viidellä yliopistosairaalaa ylläpitävällä maakunnalla, jotka myös vastaisivat ensihoidon järjestämisestä: Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

Valmistelun aikana vaihtoehdoksi on noussut oma pelastuslaitos jokaiselle 18 uudelle itsehallintoalueelle.

Lausuntojen perusteella 18 pelastuslaitoksen kannalla on 12 pelastuslaitosta: Keski-Suomi, Päijät-Häme, Pohjois-Karjala, Kanta-Häme, Satakunta, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Karjala ja Kainuu.

Pelastuslaitokset Helsingistä, Pirkanmaalta ja Lapista eivät lähettäneet omia lausuntojaan.

Itä-Uusimaa ja Jokilaaksot antoivat lausunnon, mutta eivät ota selkeää kantaa viiden tai 18 laitoksen puolesta.

 

Kuva: Helsingin pelastuslaitoksen vesisukellusnäytös

Lue lisää aiheesta