Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintavalmiutta seurataan normaalina valvontatyönä, aluehallintovirasto ilmoittaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen kantelusta, joka koski Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintavalmiutta ja tilastointia (katso verkkojuttu 17.1.2017).

Kantelussa esitettiin useita ongelmia yksiköiden ja asemien miehityksessä, PRONTO-tilastoinnissa sekä VPK:iden lähtöaikavaatimuksissa. Paloasemien sulkemista on salailtu sekä tilastoja vääristelty jälkikäteen, kantelussa esimerkiksi väitettiin.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan osassa kantelun kohteena olleista asioista ei ole tullut ilmi lainvastaista menettelyä.

Osa asioista on tarkoituksenmukaista käsitellä alueen pelastustoimen palvelutason valvonta-asiana, virasto toteaa.

Kantelussa esitetty väite PRONTO-kirjausten totuudenmukaisuudesta jäi selvittämättä. Aluehallintovirasto toteaa kantelijan ja kantelun kohteen näkemysten poikkeavan toisistaan, ja että ”toimenpiderekisterin kirjausten oikeellisuus ei ole aluehallintovirasto käytettävissä olevin keinoin selvitettävissä”.

Valvonta-asiana käsitellään kantelussa esitetyt puutteet toimintavalmiuden toteutumisessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkamisessa erityisesti 1. ja 2. riskialueilla.

Valvonta-asiana käsitellään myös väitteet, joiden mukaan kiireelliset yksikkölähdöt jäävät usein tehtävän aikana täydentymättä 1+3:een ja että VPK:iden uudet lähtöaikavaatimukset heikentävät pelastustoimen valmiutta.

Mitään erityistarkastusta Keski-Suomeen ei tehdä, vaan kantelussa rauenneita asioita otetaan tarkasteluun normaalissa valvonnassa vielä tämän syksyn aikana, aluehallintovirastosta kerrotaan.

Keski-Suomen pelastuslaitos kiistää kantelussa esitetyt asiat. Se muun muassa toteaa toimintavalmiuden olevan laaja kokonaisuus ja sen puutteiden rajoittuvan joihinkin riskiruutuihin.

Kantelija puolestaan sanoo edelleen olevansa sitä mieltä, että kantelussa puututaan oikeisiin asioihin. Hän kertoo halunneensa kiinnittää huomiota siihen, etteivät kuntalaiset saa pelastuslaitokselta sellaista palvelua, josta maksavat.

– Mielenkiintoista nähdä, miten aluehallintovirasto jatkossa puuttuu pelastustoimen palvelujen tasoon Keski-Suomessa, kantelija kommentoi.

Aluehallintovirasto vetoaa siihen, että kantelun asiat hoidetaan normaalina valvontana.

– Se että asioihin ei ole puututtu edellisten vuosien aikana, ei synnytä mitenkään luotettavaa kuvaa tarkastustoiminnasta, kantelija sanoo.
Tarkemmin aiheesta 20. syyskuuta ilmestyvässä Pelastusalan ammattilainen -lehdessä.

Lue myös näköislehden 1/17 juttu: Keski-Suomen toimintavalmiudesta kanneltiin.

Lue lisää aiheesta