Tapio Uotila haluaa kehittyä ensihoidon ammattilaisena, mutta samalla hän haluaa kehittää koko alaa ja lisätä tietoisuutta taktisesta ensihoidosta.

Tapio Uotilalla on varsin kattava kuva pelastusalalla työskentelystä. Hän valmistui pelastajaksi vuonna 2007 ja lähti jo seuraavana vuonna töiden ohella suorittamaan ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoa. Tällä hetkellä hän toimii ensihoidon kenttäjohtajan viransijaisena Pirkanmaan hyvinvointialueella.

– Viime vuosikymmenen alkupuolella piti valita, haluanko tehdä töitä ensihoitajana vai pelastajana, ja silloin vaaka alkoi kallistua ensihoidon puolelle, Uotila kuvaa yhtä uransa käännekohtaa.

Pelastusalalle veri alkoi vetää jo hyvin nuorena, kun Uotila asui pienellä paikkakunnalla, jossa VPK-harrastuksella oli keskeinen rooli.

– Olin ollut noin kymmenen vuotta mukana VPK-toiminnassa, kun heräsi ajatus, että tästä voisi tulla ammatti.

Taktinen ensihoito aina vahvuudessa

Yksi osa Uotilan työtä on taktinen ensihoito (TEMS). Se on alalla vielä osittain tuntematonta, mikä näkyy myös TEMS-toimintaan liittyvissä mielikuvissa. Käytännössä Uotilan työ koostuu normaalista ensihoitajan arjesta, johon TEMS-toiminta mielenkiintoisen lisänsä.

– Kyllä se muuttaa ensihoitajan työnkuvaa. Oman ammattiosaamisen yhdistäminen toisen viranomaisen työskentelytapoihin ja työ yhteisen päämäärän saavuttamiseksi motivoi.

Uotila itse haluaa lisätä taktisen ensihoidon tunnettuutta alan toimijoiden kesken.

– Meidän täytyy painottaa, että kyse ei ole salamyhkäisestä toiminnasta, vaan se on osa ensihoitopalvelun perustehtävää. Joudumme miettimään asiaa myös kansallisella tasolla. On tärkeää, että tuotamme toiminnasta oikeanlaista tietoa. Jos tieto perustuu mielikuviin, se ei ole oikein. Tällöin päätöksentekijöillä, johdolla ja alan toimijoilla ei välttämättä ole oikeaa kuvaa taktisen ensihoidon toiminnasta.

Taktista ensihoitoa ohjaa asetus ensihoitopalvelusta, ja poliisihallinnon määräys taktisen ensihoidon käyttämisestä määrittelee toiminnan järjestämistä käytännössä.

Pirkanmaalla on jo pidempään ollut toimintamalli, jossa vuorovahvuudessa on aina TEMS-pari. Se näkyy myös tilastoissa:  toimintamallin käyttö on lisännyt taktisen ensihoidon tehtävien määrää merkittävästi Pirkanmaalla.

– Poliisi tietysti hyödyntää tätä mahdollisuutta. Pystymme vastaamaan muuttuneisiin turvallisuusympäristön vaatimuksiin nopeammin, Uotila summaa.

Tärkeintä ovat yhteiset onnistumiset

Uotilan työpäivät ensihoidon kenttäjohtajana täyttyvät operatiivisesta johtamisesta joko tilannekeskuksessa tai tilannepaikalla.

Työuran varrelle on mahtunut monenlaisia kohtaamisia ja tehtäviä, mutta merkityksellisimmät asiat liittyvät onnistumisiin ammattitaitoisten kollegoiden kanssa.

– Minulle tärkeintä on ryhmänä onnistuminen – on se sitten työparin tai koko ryhmän kanssa. Työurani kohokohtia ovat hyvät kokemukset harjoituksista, tehtävistä ja asemaelämästä. En nostaisi yhtäkään yksittäistä tehtävää sen edelle.

Uotilan puheesta välittyy kunnioitus omaa tehtävää ja ennen kaikkea kollegoita kohtaan. Hyvän ryhmähengen ja työhyvinvoinnin takana on kuitenkin myös työnantajan tuki.

– Se on yksi toiminnan edellytyksistä. Koko linjaorganisaation tuki johdosta alkaen on toiminnalle hirveän tärkeää, jotta asiat menevät eteenpäin.

Uotila nostaa esiin TEMS-toiminnan tukemisen lisäksi myös defusing-järjestelmän sekä pian alkavan työnohjauksen. Ne ovat tärkeitä työkaluja ensihoidon ammattilaisten hyvinvoinnissa.

Uotila on tottunut pysymään liikkeessä ja kehittämään itseään. TEMS-toiminta tarjoaa mielekkäitä tehtäviä ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamista.

– Ne ovat vahvoja pitovoimatekijöitä alalla. Muutenhan ensihoitajan urapolku on tosi kapea.

Uotila itse haluaa kehittää TEMS-toimintaa ja ensihoitoa edelleen.

– Vaikka TEMS-toimintaa on ollut Suomessa yli 20 vuotta, toimintaympäristön nopea muutos ja ennalta-arvaamattomuus edellyttävät jatkuvaa kehitystyötä. Haluan jatkossakin olla mukana kehittämässä toimintaa.


Tapio Uotila

  • ensihoitaja, Pirkanmaan pelastuslaitos, 2013–2022
  • ensihoidon kenttäjohtajan viransijainen, Pirkanmaan hyvinvointialue, 2023-
  • pelastaja 2007, ensihoitaja AMK 2012, ensihoitaja YAMK 2021
  • Kirjoittanut YAMK-opinnäytetyön: Taktisen ensihoidon välitön valmius: Toiminnan vaikutus ja kehittäminen  Pirkanmaan ensihoitopalvelussa. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2021. Lue opinnäyte täältä.

Tapio Uotila luennoi Ensihoitajien tabis- ja kyytipäivillä 2023 maaliskuussa.

Teksti: Maarit Krok
Kuva: Tapio Uotila

Lue lisää aiheesta