Paikallinen sopiminen meni aluehallintoviraston lupaehtojen edelle. Helsingin pelastuslaitoksella ollaan tyytyväisiä ratkaisuun.

Työneuvosto on antanut ratkaisun Helsingin pelastuslaitoksen oikaisuvaatimuksesta, joka koski aluehallintoviraston (avi) antamaa työajan poikkeuslupaa. (Katso alkuperäinen juttu: Helsinki vei työaikalupansa työneuvoston ratkaistavaksi.)

Kiista syntyi, kun avi myönsi pelastuslaitokselle uuden poikkeusluvan 24 tuntisille työvuoroille. Lupaehtojen mukaan työntekijälle tulee antaa kuuden vuorokauden vapaajakso, jos hän tekee yli 25 tunnin työvuoron.

Ehtoa avi perusteli työtuomioistuimen päätöksellä, joka koski Helsinki-Vantaan lentoaseman palomiesten työaikaa. Pelastuslaitoksella ihmeteltiin, miten Finavian lupaehdot liittyvät kaupungin pelastushenkilöstöön, kun työnteon järjestelyt ovat tyystin erilaiset.

Käytännössä lupaehto olisi estänyt työnantajaa teettämästä työntekijällä vuorokauden mittaisen työvuoron perään ennalta suunniteltua työtä, kuten koulutusta, kokouksia tai toimistotyötä.

Tästä olisi pelastuslaitoksen mukaan aiheutunut monenlaista hankaluutta sekä työnantajalle että työntekijöille. Päivävuorot tulisi suunnitella työntekijän toiselle tai kolmannelle vapaapäivälle.

Työneuvosto hyväksyi pelastuslaitoksen oikaisuvaatimuksen ja poisti poikkeusluvasta kiistanalaisen ehdon pitkästä vapaasta yli 25-tuntisissa työvuoroissa.

Työneuvoston mukaan Helsingin lupahakemus ei ole sellaisenaan rinnastettavissa Finavian hakemukseen. Myös myönnettyjen lupien sisältö poikkeaa toisistaan.

– Nyt käsillä olevassa tapauksessa 24 tunnin pituisen työvuoron lisäksi mahdollisesti tehtävä työ perustuu paikalliseen sopimukseen ja työntekijän suostumukseen. Työnantaja ei siis voi yksipuolisesti määrätä 24 tunnin ylittävästä työstä, työneuvosto totesi.

Merkittävää on myös se, että Helsingissä perättäisten vuorojen pituus voi olla enintään 32 tuntia, kun Finavialla maksimi oli 48 tuntia.

Kolmantena erona on se, että Helsingissä kyseessä oli koulutuksesta tai toimistotyöhön rasittavuudeltaan rinnastettavasta työtä, ei siis sen saman operatiivisen työn jatkamista, jota tehdään 24 tunnin pituisessa työvuorossa.

Pelastuslaitoksen hallintopäällikkö Henri Nordenswan sanoo pelastuslaitoksen olevan erittäin tyytyväinen siihen, että sen esitys hyväksyttiin työneuvostossa:

– Paikallinen sopiminen menee sen edelle, mitä avi on määrännyt. Avi on liian mustavalkoisesti tulkinnut Finavian tapauksen sopivan kaikkiin olosuhteisiin.

Työnantaja ja pelastuslaitoksen henkilöstöjärjestöt sopivat puolitoista vuotta sitten paikallisesta sopimuspaketista, joka sisälsi kokonaispalkkauksen ja työaikasopimuksen.

Paketin myötä työnantaja sai aikaisempaa enemmän joustovaraa pelastushenkilöstön työajan suunnitteluun esimerkiksi koulutustarpeisiin. Osana pakettia sovittiin, että pelastuslaitos hakee vuorokausityölle jatkolupaa.

– Pidän ratkaisua hyvänä osoituksena siitä, mitä yhteisellä sopimisella voidaan saada aikaan, Nordenswan jatkaa.

Kuva: Olli Häkämies

Lue lisää aiheesta