Johtokunta teki päätöksen toimintavalmiuden järjestelyistä monivaiheisen valmistelun jälkeen. Pelastuslaitos palkkaa palomiehiä vuorokausityöhön ja nostaa hälytysrahoja.

Jokilaaksojen pelastuslaitos luopuu kiireellisen pelastustoiminnan varallaolojärjestelyistä asteittain kesäkuusta alkaen. Pelastuslaitokselle perustetaan 62 pelastustoimen virkaa, luodaan pelastustoimintaan osallistuville uusi aktiivisuuteen kannustava hälytysrahakäytäntö sekä neuvotellaan sopimuspalokuntien kanssa tarkistukset palokuntasopimuksiin.

Toimintavalmiuden kehittämisessä keskeisessä osassa on päätoimisen henkilöstön resurssin lisääminen paloasemille. Ensimmäisessä vaiheessa pelastuslaitokselle on perustettu 27 uutta virkaa, joista 20 on miehistövirkaa, kuusi alipäällystövirkaa ja yksi päällystövirka. Toisessa vaiheessa tämän vuoden lopulla perustetaan vielä 35 virkaa.

Päätoimisen pelastushenkilöstön määrän kasvaa merkittävästi, sillä tällä hetkellä pelastuslaitos työllistää noin 70 pelastusalan ammattilaista.

Ensimmäisen vaiheen virkojen täyttö on parhaillaan käynnissä. Virkoja on auki yhteensä 36, sillä uusien virkojen lisäksi pelastuslaitos hakee henkilöstöä jo entuudestaan täyttämättä olleisiin virkoihin.

Osana uudistusta pelastushenkilöstön vuorokausityö laajenee. Kun 24 tunnin työaika on tähän asti ollut käytössä Raahen ja Ylivieskan paloasemilla, ensi vuoden alussa Jokilaaksoissa on kymmenen ympäri vuorokauden miehitettyä paloasemaa. Käyttöön tulee myös 12 tunnin työvuoroja.

Asemien vuorovahvuuden suunnittelun minimiksi on Raahessa ja Ylivieskassa kirjattu 1+3 eli alipäällystöviranhaltija ja kolme miehistöviranhaltijaa, muilla ympärivuorokautisilla asemilla 1+1 tai 0+1.

— Henkilöstö tulee liikkumaan alueella joustavasti sen mukaan, miten pelastustoimen valmiutta tarvitsee varmistaa, pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoo.

Lähtövahvuutta varmistetaan kannustinrahalla

Johtokunnan päätös on historiallinen, sillä vakinaisen henkilöstön ja sopimuspalokuntalaisten varallaolo on ollut Jokilaaksoissa pelastustoimen kiireellisten hälytysten selkäranka vuosikymmenien ajan.

Sopimuspalokuntalaisten ja vapaavuorossa olevien ammattilaisten hälyttäminen on edelleen keskeinen osa Jokilaakson pelastustoimen järjestelmää. Hälyttäminen ei enää perustu varallaoloon, vaan aktiivisuuskannustimiin.

— Toiminnallisesti tämä on iso muutos. Varallaoloon verrattuna uusi malli tuo meille lähtövarmuutta, mutta ei niinkään lähtövahvuutta. Siksi malliin sisältyy korotettu hälytysraha ja aktivointipalkkio, Haapanen kertoo.

Kuntien edustajat pelastuslaitoksen johtokunnassa tekivät toimintavalmiutta koskevan päätöksen kahden vaihtoehdon väliltä. Valituksi tuli malli B, jossa sisälsi mallia A huomattavasti enemmän uusia palomiesten virkoja. Päätöksen myötä kunnat rahoittavat pelastuslaitosta ensi vuonna noin kaksi miljoonaa euroa aikaisempaa enemmän.

— Nyt päätetty malli on näistä vaihtoehdoista ehdottomasti parempi. Se antaa ympärivuorokautista vahvuutta kymmenelle paloasemalle sekä voimaa palvelutuotantoon ja koulutukseen, kun saamme lisää ammattilaisia.

Sopimuspalokuntalaisten merkitys ei uudistuksen myötä vähene, Haapanen näkee.

— Käytännössä mahdollisuutemme kouluttaa ja tukea sopimuspalokuntalaisia paranevat huomattavasti, kun paloasemilla on jatkossa pelastusalan ammattilaisia.

Henkilöstöä kuultiin valmistelun aikana

Jokilaaksojen pelastusalan ammattilaiset ry:n luottamusmies Tuomo Ylikoski pitää toimintavalmiuden järjestelyjen lopputulosta hyvänä.

— Tämän suuntainen ratkaisu oli odotettu, sillä osa kuntien edustajista oli jo valmistelun alkuvaiheessa uusien virkojen perustamisen kannalla. Johtokunta järjesti vakinaiselle henkilöstölle ja sopimuspalokunnille kuulemistilaisuuden, jossa annetun palautteen uskon siivittäneen päätöstä, Ylikoski kertoo.

Vuorokausityöaikaan siirtyminen on otettu tyytyväisenä vastaan päiväpaloasemien henkilöstön keskuudessa. Yleistyöaikaa tekeville palomiehille esitettiin valmistelun aikana 12 tunnin työvuoroja, mutta nyt he siirtyvät 24 tunnin vuoroihin. Toisaalta keskustelua on herättänyt 24 tunnin vuorojen pilkkominen, jota Ylivieskassa ja Raahessa ei ole aikaisemmin tehty. Jatkossa joka viides–kuudes vuoro pilkkoutuu 12-tuntisiksi vuoroiksi.

Seuraavaksi huolena on, kuinka kymmeniin uusiin virkoihin riittää päteviä hakijoita. Ylikoski arvioi, että isompien paloasemien virat saadaan helpommin täytettyä kuin pienten asemien virat. Virkoihin on määritelty ensisijaiset paloasemat, mutta työalueena tulee olemaan koko Jokilaaksojen alue.

Lue lisää aiheesta