Covid-19-pandemia lisäsi ensihoidon rutiinitöiden määrää ja pidensi tehtävien kestoa. Tänä vuonna ensihoitotehtävät ovat lisääntyneet ihmisten lähdettyä liikkeelle kodeistaan. Ensihoitajien työssä jaksaminen alkaakin olla koetuksella.

Ensihoitajien työtaakka kasvoi, kun koronasta johtuva suojautuminen ja puhdistaminen lisäsivät työn määrää. Ambulanssin ja työvälineiden puhdistamisen, erilaisten kertakäyttövälineiden täydentämisen ja itsensä huoltamisen lisäksi aikaa kuluu koronalta suojautumiseen. Korona näkyy myös ensihoitotehtävien kestojen pidentymisenä.

Työtaakan lisääntymisen lisäksi työssä jaksamista on heikentänyt jatkuva kasvosuojainten käyttö, kertoo Pirkanmaan pelastusalan ammattilaisten luottamusmies Matti Välikoski.

– Kun joudutaan käyttämään kasvomaskia pitkät ajat niin tehtävillä, liikkuessa kuin asemapalveluksessakin, niin se vaikuttaa työssä jaksamiseen. Lisäksi ensihoitoa tekevien henkilöiden käyttämät suojavarusteet eivät hengitä, niin työolot ovat olleet välillä kyllä tukalat, kertoo Välikoski.

Ensihoidon hälytykset ovat lisääntyneet

Tehtävämäärät vähenivät viime vuonna koronapandemian myötä, mikä toi helpotusta ensihoitajien työtaakkaan. Tänä vuonna ne ovat lähteneet jälleen nousuun. Ensihoidon hälytykset ovat lisääntyneet sitä mukaa, kuin ihmiset ovat lähteneet kodeistaan liikkeelle.

– Tehtäviä on ollut enemmän yöllä. Mitä enemmän ihmiset lähtevät liikkeelle, sitä enemmän vahinkoja sattuu ja ensihoidon tehtävät lisääntyvät. Tehtävät ovat kohdentuneet koteihin ja kaupungin kaduille, missä on ollut kokoontumisia, Välikoski kertoo.

Pirkanmaalla tehtävien määrät ovat nousseet huomattavasti. Huhtikuussa oli 800 tehtävää enemmän kuin vuoden 2020 huhtikuussa. Toukokuussa tehtäviä oli lähes 1000 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, peräti noin 4500.

– Mikäli tehtävien määrä jatkaa kasvuaan, ensihoitajien työn kuorma on huomattava, Välikoski toteaa.

Ravintoloiden aukioloaikojen pidentyminen näkyy ensihoidossa

Pirkanmaan lisäksi ensihoitotehtävien määrät ovat olleet kasvussa ainakin Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa sekä Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Esimerkiksi Turussa huhti–kesäkuussa 2021 oli 687 ensihoitotehtävää enemmän kuin huhti–kesäkuussa 2020.

– Tehtävämäärissä on ollut selkeää nousua nyt, kun ravintolat ovat avautuneet. Ne ovat keskittyneet ennen kaikkea Turun keskustaan ja Aurajoen rantaan, kertoo Turun seudun palomiehet ry:n luottamusmies Miika Mattila.

Myös Helsingissä on havaittu, että ravintoloiden aukioloaikojen pidentyminen on näkynyt ensihoitotehtävien lisääntymisenä.

–Helsingissä keväällä ja kesäkuussa ensihoidon tehtävät ovat olleet selkeästi nousussa. Varsinkin viikonloput ovat olleet kiireisiä ravintoloiden aukiolorajoitusten kevennyttyä, kertoo Helsingin ensihoitopäällikkö Kari Porthan.

Pohjois-Savossa ensihoitoyksiköille tuli hälytyksiä tänä vuonna huhti–kesäkuussa 1976 enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Keski-Suomessa tänä vuonna huhti–heinäkuussa ensihoitotehtäviä oli 1814 enemmän kuin viime vuonna.

Kuva: Olli Häkämies

Lue lisää aiheesta