Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella palattiin kaksivuorotyöstä vuorokausirytmiin kolme vuotta sitten.

Kaksivuorotyötä tehtiin yhdeksän vuoden ajan, vuodesta 2005 alkaen. Rytmissä tehtiin kaksi päivävuoroa ja kaksi yövuoroa, jonka jälkeen oli neljä päivää vapaata.

Henkilöstö koki erityisesti yövuorot raskaiksi. Oulun palomiesyhdistys esitti seurauksiksi työhyvinvoinnin romahtamisen, sairauslomien lisääntymisen sekä lukuisat irtisanoutumiset.

– Ei työaikarytmiin kukaan menehtynyt, vaikka se vaikeutti montaa työhön ja perhe-elämään liittyvää asiaa. Ennen kaikkea työntekijöitä kaihertamaan jäi johdon yksipuolinen päätöksen tekotapa ja sen jälkeiset toimet, Oulun palomiesyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut palomies Pasi Mänty sanoo.

Työaikapäätös näkyi työntekijöiden ja työnantajan yhteistoiminnassa. Luottamusmiehet olivat kovassa paineessa ja työnantajan edustajat olivat sitoutuneet johdon päätöksiin.

Pelastuspäällikkö Mika Haverinen kertoo kokeneensa, että pelastuslaitoksella kaikki asiat – niin hyvät kuin huonotkin – sysättiin ainoastaan kaksivuorojärjestelmän syyksi.

– Vaikka työnantajan päätösvallan alla on se, mitä työtä tehdään ja minä aikana, johdossa toki ymmärrettiin, että työaika rassaa ja siihen haluttiin ratkaisu, joka parantaa yhteistoimintaa, Haverinen kertoo.

Työaikamalli oli huono päivävahvuuksien järjestämisen kannalta ja koulutusten tekeminen ylityönä nosti kustannuksia.

Vuorokausityöhön palaamista edelsi useita neuvotteluyrityksiä. Lopulta yhteinen näkemys löytyi.

Paikallinen sopimus sisälsi kokonaispalkan, jossa haittalisät maksetaan kiinteänä 41 prosentin korvauksena sekä mallin 24 tunnin työvuorojen vaihtamisesta ns. kasipäiviksi perusvaihtoina ja lisävaihtoina.

Nykyinen Länsi-Suomen aluehallintoviraston myöntämä työajan poikkeuslupa on voimassa huhtikuun loppuun 2018 saakka. Sekä työnantaja että työntekijäpuoli pitää työaikaa pääpiirteittäin hyvänä – ei täydellisenä, mutta toimivana.

Perusvaihdot pyörivät omalla painollaan, keskustelua on käyty lisävaihdoista.

– Onhan vuorokausirytmi aivan eri luokkaa kaksivuororytmiin verrattuna. Toivottavasti pelastuslaitoksella pystytään työajan sekä lisävaihtojen suhteen tekemään ratkaisuja, joilla henkilöstön työtyytyväisyyttä entisestään parannetaan, esittää Oulun palomiesyhdistyksen luottamusmies, palomies Petri Rautio.

Lisää aiheesta 12.4. ilmestyvässä Pelastusalan ammattilainen -lehdessä.

Kuvassa Oulu-Koillismaan pelastuslaitos sammuttamassa Oulun Puukeskuksen tuotantolaitoksen tulipaloa kesäkuussa 2006. (Kuva: Lehtikuva)

Lue lisää aiheesta