Kainuun pelastuslaitoksella valmistellaan mallia, jolla jatkossa korvataan varallaolokäytäntö. Palomiesten virka-ajasta vuorokausirytmiin siirtyminen on osa kokonaisuutta.

Kolme Kainuun pelastuslaitoksen ns. päiväpaloasemaa siirtyi huhtikuun alussa vuorokausityön ja päivätyön yhdistelmään. Samalla päättyi palomiesten varallaolo iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Uutta työaikamallia kokeillaan Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen asemilla tämän vuoden loppuun asti.

Syksyn aikana yhdistelmätyöaika tulee myös Paltamon paloasemalle.

Asemilla on tähän asti työskennelty kahdeksan tunnin päivävuoroissa, jonka lisäksi vakinaiset palomiehet ja sopimuspalokuntalaiset ovat olleet varallaolossa.

Työaikauudistus käynnistyi vuoden alussa, kun Kuhmon ja Sotkamon asemilla aloitettiin päivävuoron, vuorokausityön ja varallaolon yhdistelmätyöaika. Tästä jatkettiin huhtikuussa malliin, jossa vuorokausityö lisääntyi ja varallaolo jäi pois.

Muutoksen syynä on tarve päästä eroon pelastuslaitoksen aikaisemmasta varallaolokäytännöstä.

Kainuun kunnat käsittelevät syksyn aikana pelastuslaitoksen esitystä varallaolon korvaamisesta muilla järjestelyillä. Linjaus tarvitaan pelastuslaitoksen seuraavaa palvelutasopäätöstä varten.

Vaihtoehdoiksi on esitetty päätoimisen henkilöstön varallaolon korvaamista aktiivityöajalla, päätoimisen henkilöstön keskittämistä tietyille asemille sekä pelastuksen ja ensihoidon monitoimiyksiköiden perustamista pelastuslaitoksen ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kesken.

Yhteisten yksiköiden lisäksi Kainuussa hahmotellaan muitakin malleja sote-kuntayhtymän ja pelastuslaitoksen yhteistyön tiivistämiseksi.

Päättäjät puntaroivat vaihtoehtojen kustannuksia, mutta myös säästöjä: esimerkiksi yhdessä vaihtoehdossa aktiivityöajan lisääminen tarkoittaisi 23 uutta palomiehen virkaa, mutta samalla varallaolokustannukset vähenisivät reilusti.

Kajaanin kaupunki on jo ottanut kantaa esityksiin. Se kannustaa malliin, jossa päätoiminen henkilöstö keskitetään vuorokausityöhön viidelle asemalle riskikartoituksen mukaisesti. Päivävuoroon jäätäisiin vielä kolmen kunnan paloasemilla. Sopimuspalokuntalaisten varallaolo tulisi järjestää niin, ettei sitä katsottaisi työajaksi. Monitoimiyksiköitä Kajaani haluaa myös, ne voisivat aloittaa viimeistään 2023.

Pelastuslaitoksella ei ennakoida sitä, millaisella mallilla pelastustoimen palvelut jatkossa Kainuussa tarkalleen järjestetään ja mitä ensihoidon ja pelastuksen yhteistyö tulee käytännössä tarkoittamaan.

– Tuleva toimintamalli tulee olemaan monen tekijän summa. Olemme lähteneet tekemään muutoksia etupainotteisesti asioissa, joihin nyt voimme vaikuttaa, kertoo vs. pelastuspäällikkö Jorma Pikkarainen Kainuun pelastuslaitokselta viitaten päiväpaloasemien työaikajärjestelyihin.

Uusia palomiesten virkoja Kainuuseen tarvitaan, mutta tarkkaa määrää ei pelastuslaitoksella vielä lasketa.

– Virkoja joka tapauksessa tarvitaan jo nyt, ennen moniammatillisia yksiköitä.

Pelastuslaitoksella on ollut vaikeuksia täyttää avoimia palomiesten virkoja, joita on ollut päiväpaloasemilla. Tilanne saattaa jatkossa muuttua, kun työtä on tarjolla 24 tunnin vuoroissa.

Vuorokausityöhön siirtyneillä kolmella paloasemalla palomiehet ovat tyytyväisiä uuteen työaikaan, vaikka toistaiseksi puhutaan määräaikaisesta mallista.

SPALin jäsenyhdistyksen Kainuun palomiehet 97 ry:n varaluottamusmies Kari Kähkösen mukaan vuorokausityöhön siirtyminen ja varallaolosta luopuminen on ollut henkilöstön toiveissa pitkän aikaa.

– Uudessa työajassa on selkeä työajan ja vapaa-ajan ero. Varallaolossa on esimerkiksi joutunut aina miettimään lastenhoitojärjestelyt varallaoloajalle valmiiksi hälytyksen varalta, kertoo Kuhmon paloasemalla paloesimiehenä työskentelevä Kähkönen.

Nyt palomiehet työskentelevät vuorokausirytmissä, jossa 24 tunnin työvuoroa seuraa yksi lepopäivä ja kaksi vapaapäivää. Päivävuoroviikko osuu joka viidenneksi viikoksi, silloin työaika on kahdeksan tuntia arkipäivisin. Työajan tasoittumisjakso on huhtikuun alusta vuoden loppuun.

Tällä järjestelyllä asemilla on virka-aikaan kaksi miestä välittömässä lähtövalmiudessa. Virka-ajan ulkopuolella on yksi mies välittömässä lähtövalmiudessa ja kaksi sopimuspalomiestä vapaamuotoisessa varallaolossa.

– Pääsääntöisesti työaika toteutuu päivävuoroviikkojen ulkopuolella 24 tunnin vuoroina. Olen kokenut, että esimiehet kuuntelevat tarkkaan henkilöstön toiveita ja pyrkivät ottamaan ne huomioon työvuorosuunnittelussa, jolloin vuoronvaihtotarve jää vähälle.

Kun työaikauudistusta alkuvuonna valmisteltiin, suunnittelua tehtiin henkilöstöä kuunnellen, Kähkönen kertoo.

– Hyvin pitkälle saimme kertoa oman mielipiteemme siitä, miten työtä meillä voitaisiin tehdä. Tästä täytyy nostaa hattua työnantajan suuntaan – ehkä tämä on sitä laitoksen ketteryyttä.

Kuva Kuhmon paloasemalta, jossa vakinainen henkilöstö ja sopimushenkilöstö harjoitteli alhaalta pelastamista 10. helmikuuta: Kuva: Kainuun pelastuslaitos.

Lue lisää aiheesta