Pelastuslaitokset valmistelevat kaksivuorotyöstä luopumista ja ainakin osittaista 24 tunnin vuoroihin paluuta.

Keski-Suomen pelastuslaitos ja Etelä-Savon pelastuslaitos ovat kumpikin hakeneet Varsinais-Suomen aluehallintovirastolta poikkeuslupaa keskimäärin 42 tuntiseen viikkotyöhön 24 tuntisina työvuoroina.

Tieto vuorokausityöhön palaamisen suunnittelusta tuli pelastuslaitosten henkilöstölle viime syksynä. Valmistelutyötä on tehty ilman suurta julkisuutta.

Eteläsavolaiset siirtyivät 24 tunnin vuoroista 12 tunnin kaksivuorojärjestelmään neljä vuotta sitten. Keskisuomalaisten työaika muuttui kolme vuotta sitten ja käyttöön tulivat 9 ja 15 tunnin vuorot.

Työvuorojen pilkkominen sekamallissa huolestuttaa Keski-Suomessa

Tilanne on Keski-Suomen osalta mutkistunut, sillä SPALin alueellinen jäsenyhdistys Keski-Suomen Pelastusalan ammattihenkilöstö ry suhtautuu varauksellisesti työnantajan suunnitelmaan. Yhdistys ei puolla Jyväskylän kaupungin poikkeuslupahakemusta.

Ongelmaksi yhdistys näkee työaikahakemuksen soveltamisohjeen, joka sen mukaan mahdollistaisi yli 30 työvuoron pilkkomisen lyhyemmiksi vuoroiksi 48 kalenteriviikon aikana.

– Työnantaja hakee Avilta käytännössä lupaa ”rajattomasti” käyttää eripituisia työvuoroja, mikäli työajan tasoittuminen keskimääräiseksi niin vaatisi, yhdistyksen lausunnossa huomautetaan. Syntyisi sekatyöaikamalli, jota työntekijää suojaavat lait ja asetukset eivät tunnistaisi.

Vuorojen pilkkomisia syntyisi ensihoitotyövuoroista – työnantajan mukaan joka kolmas vuoro olisi ensihoitovuoro 12 tunnin päivä- ja yövuoroissa – sekä vahvuuden nostoista, erityistilanteista, vastuutehtävistä ja koulutuksista.

– Ensihoitovuorojen pilkkomisen lisäksi työnantajalla on mahdollisuus pilkkoa neljä työvuoroa tarpeidensa mukaan, jolloin säännöllisen rytmityksen ylläpitäminen muodostuu käytännössä mahdottomaksi, sanoo luottamusmies Jari Niutanen.

– Ei ole mitään takeita, että 24 tunnin vuorot toteutuisivat kuten hakemuksessa esitetään. Asiassa on kysymys myös työaikajoustoista: muut järjestöt kunta-alalla taistelevat kiky-tuntien poistamisesta, mutta me olisimme olleet antamassa työnantajalle ilmaiseksi 104 tuntia vuodessa lisää työtä sekä 96 tuntia muita työaikajoustoja, tiivistää yhdistyksen puheenjohtaja Jouni Salonen.

Keski-Suomen pelastuslaitos muutti 2. maaliskuuta työvuoroparien pituuksia yksipuolisesti niin että sekä päivävuoro että yövuoro ovat 12 tunnin mittaisia. Keski-Suomen Pelastusalan ammattihenkilöstö ry:n mielestä työvuoroparien pituuden muutos on Teknisten sopimuksen vastainen.

Työaikamuutosta odotetaan Etelä-Savossa rauhallisin mielin

Etelä-Savossa Mikkelin vakinaiset palomiehet ry ja Pieksämäen Seudun Palohenkilöstö PSPH ry puoltavat Mikkelin kaupungin poikkeuslupahakemusta keskimäärin 42 viikkotyötunnista.

Savonlinnan palomiesyhdistys Spal ry puoltaa ehdolla, että Sulkavalla monitoimiyksikön palomiehet ovat 24 tunnin vuorojen piirissä.

Neuvotteluja työaikamuutoksesta on käyty hyvässä hengessä työnantajan kanssa, yhdistyksistä kerrotaan.

– Neljä vuotta sitten, kun kahteen vuoroon siirryttiin, näkemykset olivat toiset. Maailma on nyt muuttunut ja meilläkin katsotaan parhaaksi palata aikaisempaan työaikaan, mikä on taloudellisesti järkevin, Mikkelin luottamusmies Ari Kokkola toteaa.

 

Jutun pitempi versio on luettavissa Pelastusalan ammattilainen -lehdestä, joka ilmestyy 4.3.

Arkistokuva: Palomiehet tekemässä pelastusyksikön tarkastusta Mikkelin paloasemalla.

Lue lisää aiheesta