Helsingissä 1. maaliskuuta järjestettävä arvotyöpaja on avoin kaikille kiinnostuneille.

Pelastusalan arvopohja ”Turvallisuus on yhteinen asiamme – inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti” muodostettiin laajalla yhteistyöllä kymmenen vuotta sitten.

Alan aiemmat eettiset perusteet (inhimillisyys, tasapuolisuus, vapaaehtoinen kurinalaisuus, jatkuva valmius, nopeus, luovuus, ehdoton luotettavuus ja rohkeus) koettiin tuolloin liian pitkäksi luetteloksi. Periaatteet haluttiin tiiviimpään muotoon, jolloin arvot olisi helpompi sisäistää.

Kymmenen vuoden jälkeen pelastusalalla pysähdytään tarkastelemaan arvoja tämän päivän ja tulevaisuuden näkökulmasta. Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa ja myös pelastustoimeen kohdistuu muutoksia.

Arvojen merkitystä ja päivitystarvetta selvitetään Palosuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa, johon osallistuu laaja kaarti pelastusalan toimijoita, myös Palomiesliitto. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Palopäällystöliitto.

Tavoitteena on luoda alalle keskustelua arvojen mukaisesta toiminnasta, nostaa esille mahdollisia haasteita ja epäkohtia sekä luoda toimintamalleja arvojen jalkauttamiseen.

Jotta arvot eivät jäisi vain kauniiksi sanoiksi vaan toteutuisivat arjessa, on tärkeää että alan toimijat ymmärtävät, kuinka arvot linkittyvät omaan työhön. Näin arvoihin pystytään myös sitoutumaan.

Hankkeen myötä on jo toteutettu yksi arvotyöpaja Kuopiossa viime joulukuussa. Seuraava arvotyöpaja järjestetään 1. maaliskuuta Helsingissä, Helsingin pelastuslaitoksen Osaamiskeskuksessa Jätkäsaaressa.

Työpajaan ovat tervetulleita kaikki pelastusalalla toimivat henkilöt, taustasta riippumatta. Tilaisuudessa arvoista keskustellaan valmennusyritys Novetos Oy:n johdolla.

Päivän aikana keskustellaan muun muassa siitä, toteutuvatko arvot tällä hetkellä, mihin alan yhteisiin periaatteisiin tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja kuinka arvojen mukaista toimintaa voidaan tukea käytännössä.

Helsingin arvotyöpajaan voi ilmoittautua 11. helmikuuta mennessä Palopäällystöliiton sivun kautta. Samalla sivulla on työpajan tarkempi ohjelma ja aikataulu. Tilaisuus on maksuton.

Arvotyöpajalla on myös Facebook-tapahtumasivu.

Lue lisää aiheesta