Pelastustoimi on kansalaisten mielestä luotettavin turvallisuusviranomainen, selviää Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksesta.

Luottamus kaikkiin turvallisuusviranomaisiin on kasvanut viime vuosina, osoittaa Poliisibarometri 2018. Eniten kansalaiset luottavat pelastustoimen viranomaisten toimintaan.

Haastattelututkimukseen vastanneista suomalaisista 99 % luottaa pelastustoimeen erittäin paljon tai melko paljon.

Pelastustoimen jälkeen seuraavaksi eniten suomalaiset luottavat poliisiin (95 %), hätäkeskuksiin (94 %), rajavartiolaitokseen (93 %), tulliin (91 %) ja puolustusvoimiin (90 %).

Poliisibarometri on haastattelututkimus, jossa tutkitaan kansalaisten arvioita Suomen sisäisen turvallisuuden tilasta ja poliisin toiminnasta. Uusin barometri julkistettiin 13. kesäkuuta. Siihen haastateltiin lähes 1100 suomalaista marraskuun 2017 ja tammikuun 2018 välisenä aikana.

Tutkimus on toteutettu yhteensä kymmenen kertaa vuodesta 1999 alkaen. Pelastustoimi on edellisilläkin tutkimuskerroilla ollut kansalaisten mielestä luotettavin turvallisuusviranomainen.

Parhaiten tulostaan ovat parantaneet hätäkeskukset, joiden toimintaan erittäin paljon luottavien osuus on noussut kahdeksassa vuodessa huomattavasti: 39 prosentista 61 prosenttiin.

Pelastustoimi ja sen ammattilaiset ovat pärjänneet hyvin muissakin viimeaikaisissa kansalaiskyselyissä.

Pelastusopiston toteuttamassa Suomalaisten pelastusasenteet -kyselyssä kansalaiset antoivat hyvät arvosanat: pelastustoimea pidetään luotettavana, tehokkaana ja ammattitaitoisena. Mielikuva tehokkuudesta on vahvistunut entisestään. Käytännössä kukaan ei haluasi karsia pelastustoimen palveluja ja ensihoitopalveluja. Kyselyyn haastateltiin tuhat suomalaista.

Suomen Kuvalehden tekemässä Ammattien arvostus -tutkimuksessa palomies oli sijalla 13 lähes 400 ammatin joukossa. Edellä oli terveydenhuollon ammatteja ja opettajia. Palomiesten sijoitus oli sisäisen turvallisuuden ammattien joukossa korkein. Tutkimukseen vastasi netissä kaksi tuhatta suomalaista.

Kaikissa kansalaiskyselyissä saadut tulokset osoittavat, että pelastustoimessa on tehty hyvää työtä, sanoo Palomiesliiton johtaja Kim Nikula.

– Kansalaisten pelastustoimelle antama arvostus on hieno asia. Se ei synny tyhjästä, vaan pelastuslaitoksissa tehdään joka päivä asioita, joilla kansalaisten luottamus ansaitaan.

Hyvin usein kyselyt jäävät vajaiksi – niissä ei edetä tutkimaan vaatimuksia, joita kansalaisilla on sisäisen turvallisuuden viranomaisille. Nikulan mielestä tämä on harmi.

– Pitäisi tarkemmin selvittää, mitä arvostuksen takana on. Mitä kansalaiset odottavat pelastustoimen palvelulta ja miten tämä veronmaksajien odotus sitten näkyy pelastustoimen järjestämisessä ja resursseissa, tai näkyykö ollenkaan, Nikula sanoo.

– Jos pelastustoimen arvostus esimerkiksi tarkoittaa kansalaisten mielestä pääasiassa sitä, että hätätilanteessa apua saadaan mahdollisimman nopeasti ja korkealla ammattitaidolla, resurssit pitää suunnata niin että tämä odotus toteutuu jatkossakin.

Pidemmällä tähtäimellä pelastustoimeen pitää luoda valtakunnalliset mittarit toiminnan kehittämisen tueksi.

– Mittareita tarvitaan niin kiireellisissä tehtävissä kuin myös kiireettömissä tehtävissä, kuten onnettomuuksien ennaltaehkäisytyössä.


Kuvassa Keski-Suomen pelastuslaitos sammuttamassa ostoskeskuspaloa Jyväskylässä 8. kesäkuuta. Kuva: Lehtikuva.

Lue lisää aiheesta