Aluehallintovirasto antoi Satakunnan alueen pelastustoimelle korjausmääräyksen pelastustoimen palvelutasossa olevan huomattavan epäkohdan korjaamiseksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johto ja alueen kuntajohtajista koostuva ryhmä on valmistellut pelastuslaitokseen toimintaan säästöohjelmaa, joka oli tarkoitus käsitellä päättävissä elimissä loppuvuoden aikana. Esillä on ollut muun muassa pelastushenkilöstön ympärivuorokautisesta päivystyksestä luopuminen tietyillä asemilla eli käytännössä paloasemien sulkeminen.

Säästöjen käsittely pysähtyi marraskuussa, kun Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi Satakunnan alueen pelastustoimelle korjausmääräyksen pelastustoimen palvelutasossa olevan huomattavan epäkohdan korjaamiseksi.

Aluehallintoviraston mukaan alueen pelastustoimessa on muodostunut käytäntö, jossa kiireellisiin pelastustoimen tehtäviin hälytetään pelastustoimen toimintavalmiutta koskevan suunnitteluohjeen vastaisesti alle 1+3:n vahvuisia pelastustoimen muodostelmia.

Pelastustoimen muodostelma voidaan koota useammasta pelastusyksiköstä, mutta aluehallintoviraston asiassa tekemän selvityksen mukaan yksiköt ovat toimineet vuosien ajan itsenäisesti, eikä pelastusryhmän henkilöstömäärän osalta vähimmäisvaatimus ole täyttynyt.

Satakunnan alueen pelastustoimen tulee korjata pelastustoimen palvelutasossa oleva huomattava epäkohta toukokuun loppuun mennessä ja raportoida toteutetuista toimenpiteistä aluehallintovirastolle.

Satakunnassa on viisi ympärivuorokautisesti toimivaa ja vakinaisilla palomiehillä miehitettyä paloasemaa.

Ongelma peruja jatkuvista säästöistä

Pelastuslaitoksen johto esitti johtokunnalle, että Porin kaupunkia pyydettäisiin hakemaan aluehallintoviraston määräykseen muutosta hallinto-oikeudelta. Johtokunta päätti kuitenkin kokouksessaan 30. marraskuuta äänin 5–2, ettei muutoksenhakua esitetä.

Pelastuslaitoksen henkilöstöyhdistyksen Porin palohenkilöstö Spalin luottamusmies Pekka Puisto pitää johtokunnan päätöstä tässä tilanteessa ainoana oikeana.

— Satakunnan alueen pelastustoimen täytyy osoittaa aville uskottava ratkaisu palvelutason parantamiseksi. Ongelma on peruja pitkältä ajalta ja se on syntynyt pelastuslaitoksen jatkuvista säästöistä. Päättäjien on viimeistään nyt herättävä Satakunnassakin pelastustoimen alasajoon ja nostettava palvelu asianmukaiselle tasolle, Puisto sanoo.

— Usealla muulla alueella Suomessa perustetaan palomiesten virkoja ja kehitetään paloasemaverkostoa. On todella hämmentävää, että Satakunnassa on tähän asti tietoisesti haluttu tehdä toisin. Asukkaiden turvallisuuden näkökulmasta sitä on vaikea ymmärtää.

Pelastuslaitoksen operatiivinen pelastushenkilöstö on viimeisen kymmenen vuoden aikana useaan otteeseen esittänyt muutoksia, jotka tehostaisivat vakinaisen pelastushenkilöstön käyttöä kiireellisissä hälytyksissä ja olisivat työnantajalle taloudellisesti järkeviä.

Hälytysvasteiden muutokset, riittävät esimies- ja miehistövahvuudet työvuoroissa sekä vakinaisten asemien henkilöstön laajempaa käyttöä kiireellisissä hälytyksissä ovat ratkaisuja, joilla pelastuslaitos voi yhdistää pelastustoimen tehokkuuden, työturvallisuuden ja järkevän taloudenpidon.

— Satakunnan alueen pelastustoimea tulee kehittää yhteistyössä operatiivisen henkilöstön kanssa ja henkilöstön esitykset huomioiden.

Lue lisää aiheesta