Hallituksen kehysriihen esitykset iskevät nuoriin työnhakijoihin — myös vastavalmistuneisiin palomiehiin.

Hallitus päätti viime viikon kehysriihessä helpottaa nuorten työttömien työllistymistä työsopimuslakiin tehtävällä muutoksella.

Jatkossa työnantaja saisi tehdä alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä, jos nuori on ollut vähintään kolme kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus pitää esitettyä muutosta nuorten kannalta epäoikeudenmukaisena eikä usko, että se edes työllisyyttä edistäisi.

– Ainoa seuraus on, että pätkätyöt lisääntyvät ja se aiheuttaa nuorten keskuudessa kasvavaa epävarmuutta, turvattomuutta ja suoranaista pelkoa työelämää kohtaan, puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

– Arjessa päätöksen vaikutukset näkyisivät esimerkiksi perheen perustamisen myöhentymisenä. Tämä taas on ongelma ennestään alhaisen syntyvyyden maassa ja myös huoltosuhteen kannalta.

STTK:n hallitus muistuttaa perustuslaista ja yhdenvertaisuuslaista. Niissä säädetään, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa iän perusteella eri asemaan. Onkin mahdollista, että maan hallituksen päätös on syrjivä.

Kyykyttämisen sijaan nuorten työmarkkina-asemaa pitäisi STTK:n mielestä päinvastoin vahvistaa.

– Olemme muun muassa esittäneet, että työelämätieto tulisi opetussuunnitelmiin jo peruskoulusta alkaen. Tämä parantaisi nuorten valmiuksia siirtyä työelämään ja olisi myös työnantajan etu, Palola kertoo.

Maan hallitus pyrkii myös keventämään yksilöllisiä irtisanomiskriteereitä enintään 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. STTK:n arvion mukaan irtisanomiskynnyksen madaltaminen heikentäisi myös yritysten kasvuhalukkuutta ja henkilöstön sitoutumista pienempiin yrityksiin.

Palomiesliitossa nähdään kehysriihen esitykset samalla tavalla kuin STTK:ssa. Edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkolan mukaan näillä hallituksen toimilla ei kilpailukykyä paranneta.

– Perusteettomat määräaikaiset virkasuhteet ja työsuhteet ovat Palomiesliiton jäsenille yleinen ongelma, johon on useasti puututtu. Hallituksen esitys osuisi suoraan niihin nuoriin palomiehiin, jotka ovat suorittaneet pelastajatutkinnon ja hakevat työtä pelastuslaitoksista, Jaakkola sanoo.

– Hallituksen esitys laillistaisi nykyisen, toisinaan lainvastaisen käytännön perusteettomista määräaikaisista rekrytoinneista. Vaikea nähdä, miten tämä auttaisi nuoria työnhakijoita.

Työsopimus ja virkasuhde on solmittava pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaista työ- tai virkasuhdetta voidaan käyttää työnantajan aloitteesta vain, mikäli määräaikaisuudelle on laissa hyväksytyt perusteet.

Useissa pelastuslaitoksissa on vakiintunut tapa ylläpitää riittävää miehistövahvuutta määräaikaisilla työsopimuksilla ja viranhoitomääräyksillä. Määräaikaisuuksien perusteet voivat olla epäselviä tai määräaikaisia sopimuksia ketjutetaan perusteetta.


Lue aiheesta lisää näköislehdistä:

Määräaikaisen virkasuhteen laillisuudesta (Pelastusalan ammattilainen 1/2015)

Eroon perusteettomista määräaikaisuuksista (Pelastusalan ammattilainen 1/2012)

Kuva: istock.com/alashi

Lue lisää aiheesta