Viileäsumusuihkualtistus osoittautui hieman viileä–lämminaltistusta tehokkaammaksi palautumisen nopeuttajaksi Työterveyslaitoksen tutkimuksessa.

Työterveyslaitos on tutkinut pelastajan palautumista raskaasta työstä laajassa tutkimuskokonaisuudessa yli kymmenen vuoden ajan. Kyseisissä tutkimuksissa on selvinnyt, että pelastajan lihaksisto ei ehdi palautua täysin seuraavaan työvuoroon mennessä. Raskaasta työstä palautuminen voi kestää yli 28 tuntia.

Aiemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että lihaksiston paikallista palautumista voidaan nopeuttaa erilaisilla palautumismenetelmillä. Näitä menetelmiä on nyt tutkittu tarkemmin: laboratorio-oloissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon raskaan työn jälkeistä palautumista voidaan tehostaa viileävesialtistuksella tai viileä–lämminvesialtistuksella. Palautumista seurattiin hormonimuutosten, autonomisen hermoston aktiivisuuden, hermolihasjärjestelmän toiminnan ja suorituskykymuutosten avulla.

Tulokset osoittavat, että molemmat sumusuihkualtistukset nopeuttavat palautumista merkittävästi.

– Viileäsumusuihkualtistus osoittautui hieman viileä-lämminaltistusta tehokkaammaksi. Tutkittavien subjektiivinen arvio sumusuihkujen tehosta vahvisti mitatun tuloksen. Kuitenkin, mitatusta tuloksesta poiketen heidän arvionsa mukaan viileä–lämmin-altistus oli hieman tehokkaampi, erikoistutkija Satu Mänttäri Työterveyslaitokselta kertoo.

Yksinkertainen ja helppokäyttöinen menetelmä

Työterveyslaitoksen tutkimustuloksia voidaan hyödyntää pelastustoimen ammattien lisäksi muissakin raskasta fyysistä työtä sisältävissä ammateissa. Riittävä palautuminen raskaan työsuorituksen jälkeen, ennen seuraavaa suoritusta, on oleellista työkyvyn, toimintakyvyn ja työturvallisuuden kannalta. Ammattiurheilussa kehon kylmähuoltoa on hyödynnetty jo pitkään nopeuttamaan palautumista ja vähentämään lihaskipuja.

Työterveyslaitoksen tutkijat toteavat sumusuihkumenetelmän olevan helppo ja kustannustehokas palautumismenetelmä, jota on mahdollista käyttää jokapäiväisten rutiinien yhteydessä sekä työpaikalla että vapaa-aikana edistämään palautumista ja työhyvinvointia.

Tutkimuksessa käytettiin suihkuun asennettua sumusuihkulaitteistoa, mutta palautumisessa voi hyödyntää tavallistakin suihkua – mitään erityisiä uusia välineitä ei välttämättä tarvitse hankkia.

Palautumistutkimukseen osallistui oululaisia palomiehiä

Työterveyslaitos toteutti palautumistutkimuksen Oulussa sijaitsevassa kuormituslaboratoriossa. Tutkimukseen osallistui kymmenen palomiestä Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta.

Koehenkilöt suorittivat raivausta ja savusukellusta simuloivan kuormitustestiradan kolme kertaa niin että kertojen väli oli vähintään yksi viikko. Kahdella käyntikerralla palautumista pyrittiin aktiivisesti nopeuttamaan joko viileä- tai viileä–lämminvesisumusuihkulla. Yhdellä kerralla ei palauttamista tehty.

Sumusuihkupalautumisessa koehenkilö kävi joko viileässä (+15 astetta) sumusuihkussa tai lämmintä (+35 astetta) ja viileää syklisesti 1,5 minuutin välein vuorottelevassa sumusuihkussa.

Koehenkilöt ohjeistettiin olemaan viileä–lämminsumusuihkussa vähintään kaksi sykliä kummassakin lämpötilassa, muuten sumusuihkuaikaa ei rajoitettu. Suihkuissa vietetty aika oli keskimäärin 5 minuuttia viileäsumusuihkussa ja 12 minuuttia viileä–lämminsumusuihkussa.

Testin aikana mitattiin koehenkilöiden ranteen koukistaja- ja ojentajalihasten sekä nelipäisen reisilihaksen ja kaksipäisen reisilihaksen lihassähköistä aktiivisuutta. Testin kuluessa ja sen jälkeen mitattiin myös iholämpötilaa ja sykevälivaihtelua. Palautumista seurattiin kokonaisvaltaisesti mittaamalla muutoksia lihasvoimassa, hermostollisessa säätelyssä ja lihasrakenteessa.

Palomiehet itse arvioivat palautumisajan lyhentyneen

Sumusuihkukäynnin jälkeen koehenkilöiltä kysyttiin arviot käytetyn palautumismenetelmän miellyttävyydestä ja lämpöviihtyvyydestä. Subjektiivisesti arvioituna molemmat sumusuihkut koettiin tehokkaaksi verrattuna tilanteeseen, jossa suihkua ei käytetty.

Viileä–lämminsumusuihku miellettiin subjektiivisesti hieman paremmaksi kuin pelkkä viileäsumusuihku. Tutkittavien omien arvioiden mukaan he palautuivat viileän sumusuihkun jälkeen 12 tunnissa, viileä–lämminsuihkun jälkeen 14 tunnissa ja ilman suihkua 19 tunnissa.

 

Lue Työterveyslaitoksen tutkimusraportti: Fyysisen kuormituksen hallinta pelastajan työssä: Uusi lähestymistapa palautumisen edistämiseksi

Kuvat: Työterveyslaitos

Lue lisää aiheesta